Dodávateľ

metaloBox Slovakia, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: metaloBox Slovakia, s.r.o.

IČO: 35948248

Adresa: Pražská 11, Nitra

Registračné číslo: 2021/11-PO-F7824

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. November 2021

Záznam platný do: 2. November 2024

Posledná zmena: 3. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 950,00 EUR 2 2
2017 19 426,66 EUR 6 6
2018 18 304,66 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 950,00 EUR 2 2
2017 19 426,66 EUR 6 6
2018 18 304,66 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 425,00 425.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 350,00 350.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 440,00 440.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 390,00 390.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 225,00 225.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 2 443,00 2443.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 033,33 1033.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 1 708,33 1708.33 EUR
Základná škola 1 14 083,33 14083.33 EUR
Základná škola 1 17 583,33 17583.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok do školskej jedálne Mesto Kolárovo 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová 6-dverová Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s dverami a policami Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
skriňa na chemikálie a skriňa skladovacia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 528,00 528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa na uskladnenie chemikálií s vaničkami na zachytenie kvapalín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 211,00 211.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová, delená 6-dverová, s lavičkou Základná škola 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa roletová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liekové skrinky, kovové skrine, kartotékové skrine Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 445,00 2445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie ambulancií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 999,00 999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kovové kartotéky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová skriňa Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Péter István Major
Adresa:
Bébic u. 37/D Székesfehérvár H-8000
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×