Dodávateľ

U N I M A T spol. s r.o.

Prievidza
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: U N I M A T, spol. s r.o.

IČO: 30228042

Adresa: J.I.Bajzu 11, Prievidza

Registračné číslo: 2018/7-PO-E8550

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Júl 2018

Záznam platný do: 20. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 95 951,42 EUR 26 26
2017 16 272,86 EUR 7 7
2018 4 225,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 95 951,42 EUR 26 26
2017 16 272,86 EUR 7 7
2018 4 225,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 32 903,83 32903.83 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 990,00 2990.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 9 215,84 9215.84 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 6 840,00 6840.00 EUR
Mesto Komárno 1 882,50 882.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 464,33 2464.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 43,03 43.03 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 645,42 645.42 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 1 736,67 1736.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 98,00 98.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 657,50 6657.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 5 979,00 5979.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 300,00 2300.00 EUR
Obec Východná 1 6 666,67 6666.67 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 319,00 1319.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 340,83 340.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 6 536,66 6536.66 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 247,50 247.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 28 582,50 28582.50 EUR
Základná škola Bobrovec 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
výmena kotla BUDERRUS LOGANO GE 515 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 116,67 116.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravu ústredného kúrenia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 990,00 6990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol - TÚV havária Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 44 592,24 44592.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývadlá, sanita Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 409,00 409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kurenársky a spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodárenský a kúrenársky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 676,37 1676.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup sanitárnej techniky a obkladu pre MŠ Mesto Komárno 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 251,01 3251.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie III. Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SANITA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 375,00 3375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
napúšťací ventil bočný A15 - 1/2" Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický zásobníkový ohrievač vody 80 L /zvislý/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava ohrevu TÚV, výmena manometrov a teplomerov v RS, výmena expanzomatov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166,66 4166.66 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zariaďovacie predmety a vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 734,00 734.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 556,30 1556.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúra korugovaná Obec Východná 13 060,00 13060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena radiátorových ventilov a termostatických regulačných hlavíc Hlavné mesto SR Bratislava 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vodoinštalačný materiál a sanita Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
výmena výmenníka pary Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Radiátory článkové oceľové s príslušenstvom Základná škola Bobrovec 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrievač vody elektrický závesný EOV 150 vrátane montáže alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na toaletný papier závesný SAPHO 260 mm, nerez matný Slovenské národné múzeum 43,03 43.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
sprchové hadice a hlavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
perlátor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
oprava hydrantovej siete Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 990,00 4990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vodoinštalačný materiál I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 600,00 11600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka vodoinštalačného materiálu a sanity Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sprchové hlavice s ventilom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100,00 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vojtech Bundzel
Adresa:
Hlavná 260/70 Lazany 97211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Bundzel
Adresa:
Hlavná 260/70 Lazany 97211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Milota Ferenčíková PhD.
Adresa:
Malý Čepčín 038 45

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×