Dodávateľ

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

IČO: 31615783

Adresa: Môťovská cesta 259/11, Zvolen

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4341

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2020

Záznam platný do: 2. September 2023

Posledná zmena: 3. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 486 156,00 EUR 9 9
2014 6 052 346,00 EUR 14 14
2015 11 965 040,00 EUR 16 16
2016 16 018 897,00 EUR 13 24
2017 437 099,00 EUR 5 7
2018 3 377 730,00 EUR 14 22
2019 28 707 400,00 EUR 9 14
2020 871 711,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 180 358,00 EUR 10 10
2015 13 138 195,00 EUR 20 20
2016 17 303 215,00 EUR 17 26
2017 1 337 770,00 EUR 9 14
2018 2 662 349,00 EUR 10 17
2019 27 752 510,00 EUR 9 12
2020 2 541 982,00 EUR 8 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22 10 932 866,00 10932866.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 1 754 159,00 1754159.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88 55 229 354,00 55229354.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 147,00 170147.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 769 649,00 769649.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 97 853,00 97853.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 359 903,00 359903.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava HDV 710.001-9 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 100,00 144100.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV 812.037-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 793,00 8793.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 112 096,00 112096.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 751 451,00 751451.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 83 364,00 83364.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 577,00 119577.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 125 467,00 125467.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 329 232,00 1329232.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 718 439,00 718439.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Nákup posunovacích hnacích dráhových vozidiel (HDV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 990 000,00 990000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 490 000,00 4490000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 137 021,00 1137021.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332 276,00 332276.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 519,00 200519.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 225 944,00 2225944.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 349,00 26349.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 289,00 1289.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444 323,00 444323.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 204 870,00 204870.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nájom motorových jednotiek Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 011 250,00 3011250.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 998,00 998.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 750 296,00 2750296.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 879 200,00 1879200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 179 418,00 179418.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 743,00 23743.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 373 136,00 1373136.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 700 000,00 1700000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 000,00 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566 943,00 566943.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modernizácia MVTV Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 754 159,00 1754159.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 442 538,00 1442538.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 250 916,00 250916.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 690 048,00 690048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 257 279,00 257279.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338 829,00 338829.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 914,00 914.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330 130,00 330130.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 469 237,00 1469237.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modernizácia prívesných vozňov 011 a motorových vozňov 810 na motorové jednotky radu 81X Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 055 752,00 11055752.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 237 976,00 237976.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 211 438,00 211438.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 790,00 8790.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000,00 1500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 124 365,00 124365.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 324 040,00 324040.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 909 503,00 1909503.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 358,00 173358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 387,00 106387.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 701,00 120701.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 112 322,00 112322.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 112 322,00 112322.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 197,00 48197.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379 371,00 379371.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 238 526,00 238526.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 307,00 18307.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 635,00 72635.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy elektrických točivých strojov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 453,00 77453.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 830,00 233830.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 188,00 1188.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 276,00 35276.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 511 811,00 511811.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 966 400,00 6966400.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 157 471,00 157471.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 56 998,00 56998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 599 602,00 599602.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 685,00 3685.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 93 671,00 93671.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 578 077,00 578077.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 53 113,00 53113.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 361 384,00 361384.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 210 400,00 26210400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 465 068,00 465068.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 590,00 233590.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 079 855,00 1079855.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 900,00 72900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 081,00 108081.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 644 724,00 644724.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 187,00 49187.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy dvojkolesí HKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 182 018,00 182018.0 EUR 2020 Služby Nie 2

vrbicka@zoszv.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Edita Poórová
Adresa:
L. Janáčka 34 Trnava 91700
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Natália Horváthová
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniela Náhliková
Adresa:
Hlavná 6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Peter Náhlik PhD.
Adresa:
Starohájska ulica 9C Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Jana Náhliková
Adresa:
Hlavná 6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
20. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Miroslav Náhlik
Adresa:
Hlavná 11/6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Alexander Floriš
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.02.2018 do: 31.07.2020

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 20.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×