Obstarávanie

Opravy elektrických točivých strojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 467,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 466,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50532000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Opravy elektrických točivých strojov v zmysle ustanovení predpisu pre opravy elektrických točivých strojov hnacích dráhových vozidiel ŽPO 48/83 a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel, v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v znení Vyhlášky MDVRR SR č. 12/2012 Z.z., v zmysle platných predpisov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a ďalších súvisiacich predpisov, v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CZ LOKO 4 28 002,00 Neuvedené EUR 20. Jún 2016 61035
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 1 7 254,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2016 61036
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 2 7 669,00 Neuvedené EUR 12. Máj 2016 61038
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 6 36 738,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2016 61039
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 1 2 531,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2016 61040
ŽOS Vrútky a.s. 4 43 272,00 Neuvedené EUR 20. Jún 2016 61037

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002570/VS/2016 na vykonávanie opráv motorgenerátorov MGT 11 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa plnenia povinnosti podľa §41 ods.1 - Ostatné 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/556011/content/199037/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods.1 Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002576/4600002577/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu TE 028 A02 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002593/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu 11 AL 4542 FiR 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy jednosmerných trakčných motorov typu TE 005 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798591/content/573767/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002572.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002575/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu TM 4433-4. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy jednosmerných trakčných motorov typu TE 015 B03 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963373/content/769025/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002578.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963373/content/769026/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002578.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002567/VS/2016 na vykonávanie opráv budičov typu D 218 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - kitéria 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/556014/content/199060/download","filename":"Informácia o plnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 - Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002571/VS/2016 na vykonávanie opráv alternátorov generátorov typu TA 403 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002557/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu 4 FBA 3536D. 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov TE 028 A 0 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963371/content/769021/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002576.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu TM 4433-4 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963367/content/768876/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002575.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963367/content/768877/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002575.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002563/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu TE 022 3-40-501255. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy jednosmerných trakčných motorov typu TE 015 B03 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798576/content/573747/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002578.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy budičov D 218 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798601/content/574042/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002570.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o plnení povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630762/content/500995/download","filename":"Informácia o plnení povinnsti podľa § 44 ods. 2 zákona.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov typu TM 4433-4 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798584/content/573758/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002575.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy generátorov DSG 43L2-4 16003.93 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798606/content/574172/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002560.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy alternátorov TA 403 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963360/content/768870/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002571.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963360/content/768871/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002571.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy budičov D 218 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963358/content/768866/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002567.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 460000252578/4600002579/00004600002580VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu TE 015 B03 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002562/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu 6 RIA 4548 G. 20. Máj 2016 20. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy trakčných motorov TE 028 A 0 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798581/content/573753/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002576.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy jednosmerných trakčných motorov typu TE 005 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963363/content/768873/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002572.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 460000252572/4600002573/00004600002574/VS/2016 na vykonávanie opráv trakčných motorov typu TE 005 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002560/VS/2016 na vykonávanie opráv generátorov typu DSG 43/L2-4 16003.93 24. Máj 2016 24. Máj 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Opravy alternátorov TA 403 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798596/content/573769/download","filename":"Informácia o skutočne uhradeného plnenia RD č. 4600002571.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×