Osoba

Ing. Martin Poór


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
37 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
194
Zmlúv:
243
V celkovej hodnote:
395,045,161 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 31615783 Áno
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 Áno
CellQoS, a.s. 36817864 Áno
ŽOS Trnava, a. s. 34108513 Áno
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Nie
City-Arena a.s. 46682848 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
CellQoS, a.s. 36817864 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,098,466 EUR 30. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 273,189 EUR 3. September 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 97,853 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 541,973 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 43,305 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 3,960 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 1,289 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 37,599 EUR 19. Jún 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Modernizácia MVTV 1,754,159 EUR 30. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 133,118 EUR 10. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 98,271 EUR 26. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 77,227 EUR 29. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 87,795 EUR 28. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 8,790 EUR 13. Október 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,500,000 EUR 9. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 314,206 EUR 12. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,196 EUR 27. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,063 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,210 EUR 18. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 106,387 EUR 16. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 126,217 EUR 8. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 349,501 EUR 28. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 6,459,073 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,948,142 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,456,785 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 257,350 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 872,850 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 678,200 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 159,999,500 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 386,938 EUR 9. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 331,197 EUR 26. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 277,492 EUR 15. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 238,526 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 72,635 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 159,172 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,285 EUR 14. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,184 EUR 10. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 1,439 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 5,268 EUR 16. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 628,028 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 35,276 EUR 13. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 511,811 EUR 26. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov 100,000 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 831,043 EUR 10. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 414,782 EUR 14. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,728,084 EUR 27. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 3,680,000 EUR 30. Apríl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. 172,521 EUR 16. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. 292,547 EUR 16. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 144,208 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 27,511 EUR 30. Marec 2016
Vysoká škola Danubius s.r.o. Zabezpečenie technického a softvérového vybavenia pre výskumno - vývojové laboratórium 4,447,500 EUR 10. November 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 112,096 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,254 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,669 EUR 12. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 36,738 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,531 EUR 7. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 500,095 EUR 30. Máj 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 284,553 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,791,654 EUR 27. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 306,209 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 55,144 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 92,644 EUR 26. Jún 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 503,094 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 69,965 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení 23,743 EUR 13. Júl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 1,700,000 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia vozňov radu B 26,655,475 EUR 22. Máj 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 1,233,089 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. 95,309 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 198,379 EUR 17. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 854,830 EUR 22. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel 274,935 EUR 11. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,512,362 EUR 16. December 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 3,824,000 EUR 3. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,573,647 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 89,279 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 195,865 EUR 12. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,118,909 EUR 30. Jún 2017
TT-IT, s.r.o. Nákup informačno-komunikačných technológií a zabezpečenie služieb s tým súvisiacich 606,907 EUR 9. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2,696,700 EUR 11. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 88,516 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer 37,425,000 EUR 20. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 523,782 EUR 14. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 36,741 EUR 16. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 14,690 EUR 18. Január 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 126,012 EUR 13. September 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess 31,875 EUR 22. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 112,121 EUR 9. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 396,771 EUR 23. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 267,165 EUR 28. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,188 EUR 20. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 7,775 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 47,321 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 21,672 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 56,998 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 599,602 EUR 27. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 93,671 EUR 18. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 578,077 EUR 20. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 53,113 EUR 22. Marec 2019
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Dátový server 28,583 EUR 30. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 23,445 EUR 13. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 6,023 EUR 8. Júl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 72,400 EUR 20. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,079,855 EUR 5. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 313,692 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 128,245 EUR 26. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 224,653 EUR 6. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 955,905 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 448,255 EUR 6. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 109,604 EUR 23. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 321,389 EUR 26. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 159,951 EUR 30. Marec 2020
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 828,737 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 359,903 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV 812.037-0 8,793 EUR 16. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 457,869 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 5,334 EUR 12. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 20,286 EUR 17. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,884 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 16,224 EUR 11. August 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,220,956 EUR 31. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 270,000 EUR 18. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 600,000 EUR 11. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 500,000 EUR 23. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 200,000 EUR 23. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 1,137,021 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 65,327 EUR 26. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 192,938 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 201,141 EUR 24. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nájom motorových jednotiek 3,011,250 EUR 8. December 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 2,750,296 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. 335,521 EUR 28. Apríl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,140,384 EUR 27. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 74,679 EUR 19. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 194,306 EUR 19. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 690,040 EUR 7. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 914 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 1,998,612 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 138,869 EUR 30. September 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 124,365 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 324,040 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 416,459 EUR 22. December 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO 91,920 EUR 20. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 48,197 EUR 30. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,883,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 4,858,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 671,100 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 692,500 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 810,700 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 603,300 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 15,383 EUR 15. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 4,657 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 9,005,786 EUR 4. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 20,666 EUR 19. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,228 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 10,012 EUR 19. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,250 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 466,176 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,569,222 EUR 11. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 870,000 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel 797,085 EUR 21. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 209,183 EUR 22. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 601,770 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,619,607 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 96,440 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 950,810 EUR 26. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 0 20. Marec 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO 92,600 EUR 4. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 12,215 EUR 23. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 20,743 EUR 12. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 19,490 EUR 4. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 209,353 EUR 20. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 72,900 EUR 23. December 2019
Fakultná nemocnica Trenčín Záložný centrálny firewall pre počítačovú sieť a support 7,499 EUR 28. Február 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 53,000 EUR 25. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 644,724 EUR 30. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 49,187 EUR 18. Február 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 46,698 EUR 2. Február 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess 30,400 EUR 5. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov 329,684 EUR 28. Marec 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 352,735 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava HDV 710.001-9 144,100 EUR 16. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 819,779 EUR 7. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 20,518 EUR 8. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,356,927 EUR 9. Jún 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 718,439 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup posunovacích hnacích dráhových vozidiel (HDV) 990,000 EUR 28. Október 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 332,276 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 998 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výmena monoblokov dvojkolesí OV 312,553 EUR 18. Jún 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 1,879,200 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové čerpadlá 79,248 EUR 11. September 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov 1,549,972 EUR 23. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 120,000 EUR 14. Júl 2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 566,943 EUR 17. Apríl 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 54,450 EUR 30. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 338,829 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies 85,996 EUR 17. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia prívesných vozňov 011 a motorových vozňov 810 na motorové jednotky radu 81X 11,055,752 EUR 23. August 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 211,438 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 120,701 EUR 16. Marec 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov 10,289 EUR 11. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 7,096 EUR 27. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 2,338 EUR 28. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,884 EUR 7. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 9,617 EUR 3. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,245,900 EUR 4. Júl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 77,940 EUR 30. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 286,926 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 684,310 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 385,304 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. 349,450 EUR 20. Júl 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 18,788 EUR 20. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 38,748 EUR 14. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy elektrických točivých strojov 14,509 EUR 24. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 886,474 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 229,882 EUR 24. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 230,224 EUR 13. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 108,789 EUR 22. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 889,129 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 268,628 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 140,299 EUR 28. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 419,993 EUR 26. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 18,307 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 111,610 EUR 5. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 1,258,269 EUR 22. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Modernizácia (humanizácia) OV radu Bdtmee 1,281,529 EUR 24. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 233,830 EUR 12. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 276,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 303,400 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 268,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 233,200 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 344,000 EUR 23. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 24,153 EUR 24. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,685 EUR 2. Október 2018
Stredisko sociálnej starostlivosti Bezpečnostné a strážne služby 50,499 EUR 15. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí osobných vozňov 368,549 EUR 24. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. 26,210,400 EUR 11. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 108,081 EUR 23. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 30,297 EUR 10. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 39,422 EUR 10. Február 2020
Ekonomická univerzita v Bratislave Vydanie tlačenej a elektronickej monografie Bayesovska ekonometria 840 EUR 15. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×