Obstarávanie

Opravy dvojkolesí HKV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
361 384,00
Konečná suma(Bez DPH):
361 380,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50221300-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy hnacích koľajových vozidiel radov 011, 012, 912, 913, 063, 110, 210, 240, 162, 163, 263, 405, 905, 425, 757, 811, 812, 813, 840, 671, 071, 971, 951, 051, 361 a 861 - objednávky za III.Q.2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 1 90 984,00 Neuvedené EUR 25. September 2019 258815
ŽOS Vrútky a.s. 1 21 821,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2019 258814
ŽOS Vrútky a.s. 1 51 274,00 Neuvedené EUR 19. Júl 2019 258813
ŽOS Vrútky a.s. 2 17 769,00 Neuvedené EUR 29. Júl 2019 258812
ŽOS Vrútky a.s. 2 56 616,00 Neuvedené EUR 29. Júl 2019 258811
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 2 72 400,00 Neuvedené EUR 20. September 2019 258810
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 2 6 023,00 Neuvedené EUR 8. Júl 2019 258809
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 2 23 445,00 Neuvedené EUR 13. August 2019 258808
Pars nova a.s. 1 21 048,00 Neuvedené EUR 25. September 2019 258807

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003787/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ŽOS Vrútky, a.s. 26. Október 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003419/content/846407/download","filename":"Ponuka ŽOS Vrútky - časti 1, 9, 10, 11, 12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003789/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002784/content/846406/download","filename":"Ponuka uchádzača ŽOS Zvolen.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003793/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda č. 4600003795/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006297/content/877599/download","filename":"Rámcová dohoda pre časť 8 - na zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003794/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003798/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Pars nova a.s. 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006701/content/880912/download","filename":"Ponuka Pars nova.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003786/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 a Zmena č. 2 súťažných podkladov 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961383/content/761287/download","filename":"Vysvetlenie SP č.1 a Zmena SP č. 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006702/content/880907/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003784/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018123/content/805523/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003785/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003790/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke pre časti 1, 9, 10, 11, 12 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003422/content/846411/download","filename":"Správa o zákazke - časti 1,9,10,11,12.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ŽOS Vrútky, a.s. 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006700/content/880925/download","filename":"Ponuka ŽOS Vrútky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006718/content/880905/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003797/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006719/content/880917/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti č. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003796/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006742/content/880920/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača ŽOS Vrútky, a.s. 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008813/content/883502/download","filename":"Ponuka ŽOS Vrútky - časti 3,4,5,6,8.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006703/content/880996/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003783/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Iný dokument k zákazke Zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v TEDe 2018/S 041-090678 z 28.02.2018 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949091/content/699312/download","filename":"2018-OJS041-090678-sk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003792/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955193/content/736260/download","filename":"Zmena súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949092/content/699316/download","filename":"Opravy dvojkolesí HKV - profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zverejnené korigendum v TEDe 2018/S 063-141034 z 30.03.2018 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964401/content/773101/download","filename":"2018-OJS063-141034-sk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003788/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda č. 4600003791/VS/2018 na opravu dvojkolesí HKV 14. November 2018 14. November 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×