Dodávateľ

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Košice 1
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31710549

Adresa: Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever

Registračné číslo: 2017/6-PO-A3117

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2017

Záznam platný do: 25. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 132 108,00 EUR 1 1
2016 869 368,00 EUR 16 17
2017 1 732 597,33 EUR 14 14
2018 208 800,00 EUR 1 1
2019 864 170,00 EUR 1 1
2020 1 305 233,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 132 108,00 EUR 1 1
2016 869 368,00 EUR 16 17
2017 1 732 597,33 EUR 14 14
2018 208 800,00 EUR 1 1
2019 864 170,00 EUR 1 1
2020 1 305 233,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 208 800,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 7 1 648 268,33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 996 278,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 281 731,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 20 785 104,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 142 364,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 1 0,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 40 498,00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 9 233,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka servisných služieb pre zabezpečenie a podporu prevádzky NIS Medea vo FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 132 607,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Nemocničný informačný systém, objednávací systém vrátane vyvolávacieho so zabezpečením podpory a údržby na obdobie používania NIS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 142 364,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Digitalizácia rádiodiagnostickej kliniky a doplnenie hardvérového vybavenia pre Fakultnú nemocnicu Trnava Fakultná nemocnica Trnava 359 940,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Nemocničný informačný systém Trenčiansky samosprávny kraj 1 281 731,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcej softvérovej inftraštruktúry o školskú učebňu nemocničného informačného systému MEDEA, FONS, Openlims vrátane nevyhnutného technického a aplikačného vybavenia. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 32 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
TESTOVANIE KRITICKÝCH SYSTÉMOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999,00 EUR 2016 Služby Nie 1
PERIFÉRNE VYBAVENIE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
IMPLEMENTÁCIA SCHVAĽOVACÍCH PROCESOV V MODULE LOGISTIKA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
ÚPRAVY MODULU PANAKEA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 910,00 EUR 2016 Služby Nie 1
REALIZÁCIA NADSTAVIEB K REPORTINGU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
IPC Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 89 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
INTEGRÁCIA STAPRO FONS OPENLIMS A SYSTEMOMEGA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
KALKULÁCIE NÁKLADOV DRG PRÍPADOV 2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY / INDIKAČNÉ OBMEDZENIA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
REINŠTALÁCIA DATABÁZOVÉHO PROSTREDIA MEDEA, APOSK A OPENLIMS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 900,00 EUR 2016 Služby Nie 1
SERVEROVÁ FARMA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 208 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
RUČNÉ DIGITÁLNE SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
PRENOSNÉ POČÍTAČE + RUČNÉ DIGITÁLNE SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálna sterilizácia - spracovanie žiadanie Fakultná nemocnica Trnava 11 160,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Ručné digitálne snímače čiarkových kódov, Tlačiareň čiarkových kódov typu ZEBRA Fakultná nemocnica Trnava 7 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné sály- plánovaie operácií, riadenie operčného dňa v zdravotníctve, evidencia priamych nákladov na operácie Fakultná nemocnica Trnava 11 160,00 EUR 2017 Služby Nie 1
REALIZÁCIA KALKULÁCIE NÁKLADOV DRG PRÍPADOV 2016 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 120,00 EUR 2017 Služby Nie 1
KONTROLA INTEGRITY A KONZISTENCIE DATABÁZY DICOM VYŠETRENÍ Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
PODPORA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 152 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
TESTOVANIE KRITICKÝCH SYSTÉMOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
INTEGRÁCIA KONEKTORA DRG A NADSTAVBA PRE REPORTING Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA NIS (MODUL RDG, CP) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 667,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Integrácia informačných systémov MEDIX a MEDEA Fakultná nemocnica Trnava 11 460,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia konektora na služby eZdravie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia konektora na služby eZdravie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 8 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia konektora na služby eZdravie Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia pripojenia nemocničných informačných systémov Stapro MEDEA a FONS do eZdravie a klasifikačného systému s výstupom výkazov zdravotnej starostlivosti do zdravotných poisťovní. Univerzitná nemocnica Bratislava 208 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 864 170,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre potreby FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 1 296 000,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - SW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 102 893,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 222 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Kudrna
Adresa:
Podhumenská 45 Pardubice 53002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Jirsa
Adresa:
Ráby 163 Ráby 53352
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Kudrna
Adresa:
Podhumenská 45 Pardubice 53002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Jirsa
Adresa:
Ráby 163 Pardubice 53002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Richard Kovalčík
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×