Obstarávanie

Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
498 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
498 820,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45111000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia opravy mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov v správe SSÚD Prešov. Každý most mostného objektu bude opravovaný samostatne. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 6 498 820,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2019 241373

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903523/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903524/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903525/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903526/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903527/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903528/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019074/content/903529/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Marec 2019 27. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031041/content/930696/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021589/content/807538/download","filename":"6-13 DOKUMENTÁCIA NA PONUKU O VÝKAZ VÝMER OPRAVA MOSTA EV. Č. 06810-001 CEZ POTOK, PRIVÁDZAČ D1 PREŠOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021589/content/807539/download","filename":"Vysvetlenie informácií I. Fin.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825830/download","filename":"Príl.č. 1 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825831/download","filename":"Priloha c. 1 k casti B.2 Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825832/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825833/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825834/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument word.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825835/download","filename":"Sutazne podklady- Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825836/download","filename":"2514_A_Presov_Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825837/download","filename":"2514_B_Presov_Prehaldna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825838/download","filename":"2514_C_Presov_koordinacna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825839/download","filename":"2514_101-00_01_Presov_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825840/download","filename":"2514_101-00_02_Presov_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825841/download","filename":"2514_101-00_03_Presov_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825842/download","filename":"2514_101-00_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825843/download","filename":"2514_101-00_Presov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825844/download","filename":"2514_201-00_01_Presov_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825845/download","filename":"2514_201-00_02_Presov_Prehladny_vykres-jestvujuci_stav_buracie_prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825846/download","filename":"2514_201-00_03_Presov_Prehladny_vykres-novy_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825847/download","filename":"2514_201-00_04_Presov_Tvar_a_vystuz_vyrovnavacieho_betonu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825848/download","filename":"2514_201-00_05_Presov_Tvar_a_vystuz_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825849/download","filename":"2514_201-00_06_Presov_Odvodnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825850/download","filename":"2514_201-00_07_Presov_Zvodidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825851/download","filename":"2514_201-00_08_Presov_Zabradlie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825852/download","filename":"2514_201-00_09_Presov_MZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825853/download","filename":"2514_201-00_10_Presov_Kotvenie_stlpu_verejneho _osvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825854/download","filename":"2514_201-00_11_Presov_Terenne_upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825855/download","filename":"2514_201-00_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825856/download","filename":"2514_201-00_Presov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825857/download","filename":"2514_601-01_01_Presov_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825858/download","filename":"2514_601-01_02_1_Presov_SITUACIA-DOCASNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825859/download","filename":"2514_601-01_02_2_Presov_SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825860/download","filename":"2514_601-01_Presov_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825861/download","filename":"2514_601-02_01_Presov_Technicka_sprava_z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825862/download","filename":"2514_601-02_02_1_Presov_.SITUACIA-DEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825863/download","filename":"2514_601-02_02_2_Presov_SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825864/download","filename":"2514_601-02_02_3_Presov_OSV STOZIAR US-OD 10P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825865/download","filename":"2514_601-02_02_4_Presov_VZOROVE REZY KABEL RYHOU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825866/download","filename":"2514_601-02_Presov_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825867/download","filename":"2514_651-00_01_Presov_TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825868/download","filename":"2514_651-00_02_Presov_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825869/download","filename":"2514_651-00_03_Presov_Ulozenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825870/download","filename":"2514_651-00_04_Presov_SchPlan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825871/download","filename":"2514_651-00_Presov_Obalka_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825872/download","filename":"2514_Presov_D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825873/download","filename":"2514_Presov_D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825874/download","filename":"2015_02_13_rokovanie_zaznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825875/download","filename":"2514_E_Presov_DOKLADY_TITUL_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825876/download","filename":"2514_E_Presov_DOKLADY_ZP_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825877/download","filename":"Vyj. OSVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825878/download","filename":"A_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825879/download","filename":"B_vyjadrenie spracov podzemnych inz.sieti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825880/download","filename":"C_protokol urcenia suradnic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825881/download","filename":"D_ucelove mapovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825882/download","filename":"Dokumentacia meracskych prac_OBSAH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825883/download","filename":"2514_K_Presov_PBOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825884/download","filename":"2514_O_Presov_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825885/download","filename":"2514_Presov_TITUL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012882/content/825886/download","filename":"2514_Presov_ZP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000113/content/836553/download","filename":"Vysvetlenie Informácií II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000113/content/836558/download","filename":"2018 10 16 MANUÁL UCHÁDZAČ.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030554/content/929399/download","filename":"ZM_2019_0091_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×