Obstarávanie

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001- most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k.ú.Zázrivá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 477,00
Konečná suma(Bez DPH):
143 477,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001 - most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k. ú. Zázrivá podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Valbek, s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 Košice. Ide o kompletnú rekonštrukciu a to zhotovením polrámovej doskovej konštrukcie svetlosti 7,935 m (kolmo 6,5 m). Zrealizuje sa prečistenie koryta potoka a okolia mosta a dôjde k spevneniu pomocou dlažby z lomového kameňa a k spevneniu záhozom. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty III/2244 sa uskutoční výmena asfaltovej vrstvy vozovky v hrúbke cca. 50 mm. Spevní sa krajnica v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah rekonštrukcie cesty III/2244 spolu s mostným objektom je 83,734 m. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4 143 477,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88032

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 19. Október 2017 19. Október 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Október 2017 19. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 19. Október 2017 19. Október 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Máj 2017 3. Máj 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 19. Október 2017 19. Október 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. August 2017 10. August 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 19. Október 2017 19. Október 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 19. Október 2017 19. Október 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Máj 2017 3. Máj 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Október 2017 19. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 19. Október 2017 19. Október 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 19. September 2017 19. September 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. Október 2017 19. Október 2017
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 3. Máj 2017 3. Máj 2017
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 200/2017 17. Október 2017 17. Október 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×