Obstarávanie

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001- most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k.ú.Zázrivá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 477,00
Konečná suma(Bez DPH):
143 477,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2244-001 - most cez Kozinský potok v osade Kozinská, k. ú. Zázrivá podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Valbek, s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 Košice. Ide o kompletnú rekonštrukciu a to zhotovením polrámovej doskovej konštrukcie svetlosti 7,935 m (kolmo 6,5 m). Zrealizuje sa prečistenie koryta potoka a okolia mosta a dôjde k spevneniu pomocou dlažby z lomového kameňa a k spevneniu záhozom. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty III/2244 sa uskutoční výmena asfaltovej vrstvy vozovky v hrúbke cca. 50 mm. Spevní sa krajnica v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah rekonštrukcie cesty III/2244 spolu s mostným objektom je 83,734 m. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4 143 477,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88032

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890451/content/633850/download","filename":"Rek.most.objektu cez Kozinský potok-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890451/content/633851/download","filename":"Rek.most.objektu cez Kozinský potok-ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890434/content/633816/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890434/content/633817/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633839/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633840/download","filename":"Ostatne_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890445/content/633841/download","filename":"Ostatne_cast_2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648330/download","filename":"A_sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648331/download","filename":"A_sprievodna_sprava_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648332/download","filename":"B1_Prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648333/download","filename":"B2_Celkova_situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648334/download","filename":"C1_Koordinacny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648335/download","filename":"C2_DDZ_I_ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648336/download","filename":"C2_DDZ_II_ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648337/download","filename":"C2_DDZ_TECHNICKA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648338/download","filename":"C2_DDZ_TS_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648339/download","filename":"C2_OBALKA_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648340/download","filename":"C2_ZOZNAM_PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648341/download","filename":"101_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648342/download","filename":"101_1_TS_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648343/download","filename":"101_2_situacia_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648344/download","filename":"101_3_pozdlzny_profil_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648345/download","filename":"101_4_Vzorovy_priecny_rez_297x420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648346/download","filename":"101_5_Priecne rezy_297x735.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648347/download","filename":"101_6_Vytycovaci_vykres_297x630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648348/download","filename":"101_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648349/download","filename":"D1_101_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648350/download","filename":"201_01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648351/download","filename":"201_02_prehladny_vykres_existujuci_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648352/download","filename":"201_03_prehladny_vykres_novy_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648353/download","filename":"201_04_vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648354/download","filename":"201_05_vykres_tvaru_zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648355/download","filename":"201_06_vykres_vystuze_zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648356/download","filename":"201_07_vykres_tvaru_nosnej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648357/download","filename":"201_08_vykres_vystuze_NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648358/download","filename":"201_09_vykaz_vystuze_ramovej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648359/download","filename":"201_10_vykres_tvaru_a_vystuze_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648360/download","filename":"201_11_zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648361/download","filename":"201_12_upravy_v_okoli_mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648362/download","filename":"201_13_vykopovy_plan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648363/download","filename":"201_14_docasne_zatrubnenie_potoka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648364/download","filename":"201_15_postup_vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648365/download","filename":"201_16_hydrotechnicky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648366/download","filename":"201_17_staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648367/download","filename":"201_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648368/download","filename":"201_zoznam_priloh_201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648369/download","filename":"E_Doklady_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648370/download","filename":"Ministerstvo obrany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648371/download","filename":"SKM_C30817041118090.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648372/download","filename":"SKM_C30817041118180.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648373/download","filename":"SKM_C30817041212590.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648374/download","filename":"K_plan_BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648375/download","filename":"K_plan_BOZP_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648376/download","filename":"2244-001_O_Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648377/download","filename":"2244-001_hlavna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648378/download","filename":"2244-001_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815770/content/648379/download","filename":"Súťažné podklady Most - Zázrivá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633932/download","filename":"2. Ponuka - ostatné - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633933/download","filename":"3. Ponuka - ostatné - identif. údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633934/download","filename":"4. Ponuka - ostatné - osobné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633935/download","filename":"5. Ponuka - ostatné - ekon. a fin. postavenie cast.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633936/download","filename":"6. Ponuka - ostatné - ekon. a fin. postavenie cast.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633937/download","filename":"7. Ponuka - ostatné - referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633938/download","filename":"8. Ponuka - ostatné - osvedčenie a životopis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633939/download","filename":"9. Ponuka - ostatné - častné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633940/download","filename":"10. Ponuka - ostatné - návrh ymluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633941/download","filename":"11. Ponuka - ostatné - príloha k ZoD výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633942/download","filename":"12. Ponuka - ostatné - zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633943/download","filename":"13. Ponuka - ostatné - súhlas so sprac. osob. údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890478/content/633944/download","filename":"14. Ponuka - ostatné - plná moc.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862019/content/616554/download","filename":"INO-Kriteria-21.08.2017-09-00h.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890430/content/633800/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890430/content/633801/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890432/content/633809/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_3078565229.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890432/content/633811/download","filename":"Príloha č. 1 -návrhy-najn.cena.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816355/content/652441/download","filename":"INO-Ostatne-05.06.2017-11-00h.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890491/content/633957/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633899/download","filename":"1. Príloha D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633900/download","filename":"2. Príloha I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633901/download","filename":"3. Príloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633902/download","filename":"4. Príloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633903/download","filename":"5. Príloha C_ príloha VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633904/download","filename":"5. Príloha C_ ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633905/download","filename":"6. Príloha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633906/download","filename":"7. Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890469/content/633907/download","filename":"F_50-1000_30_AK (3).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876562/content/576811/download","filename":"Inf.povinnosť podľa § 55.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. Október 2017 19. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633828/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633829/download","filename":"Príloha č. 1 -návrhy-najn.cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633830/download","filename":"Príloha č.2a -sam.hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633831/download","filename":"Príloha č.2b -celkové hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633832/download","filename":"Príloha č.3 -celkové hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890443/content/633833/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3078565229 (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816297/content/652162/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 200/2017 17. Október 2017 17. Október 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×