Dodávateľ

FISWELL s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FISWELL s. r. o.

IČO: 44645686

Adresa: Trnavská cesta 34, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3798

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2020

Záznam platný do: 16. Júl 2023

Posledná zmena: 2. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 148 672,00 EUR 3 3
2015 85 292,00 EUR 2 2
2016 79 214,20 EUR 5 5
2017 22 944,98 EUR 6 6
2018 0,00 Nezverejnená 1 2
2018 146 244,00 EUR 2 2
2019 2 059 188,00 EUR 2 4
2020 2 783 600,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 148 672,00 EUR 3 3
2015 85 292,00 EUR 2 2
2016 79 214,20 EUR 5 5
2017 22 944,98 EUR 6 6
2018 146 244,00 EUR 2 2
2019 0,00 Nezverejnená 1 2
2019 2 059 188,00 EUR 2 4
2020 2 783 600,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 5 490,83 5490.83 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 118 462,00 118462.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 43 700,00 43700.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 12 5 105 224,00 5105224.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 2 0,00 0.00 Neuvedná
Krajská prokuratúra 1 4 999,16 4999.16 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 4 500,00 4500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 133,33 4133.33 EUR
Krajská prokuratúra 1 3 788,33 3788.33 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 4 166,66 4166.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 30 690,87 30690.87 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka nového RTG prístroja pre letiskovú kontrolu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 126 200,00 126200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 58 000,00 58000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
RTG prehliadač batožín 1ks Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 69 244,00 69244.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 16 000,00 16000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
RTG zariadenie pre kontrolu príručnej batožiny Letisko Poprad - Tatry, a.s. 52 700,00 52700.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
1 RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 73 122,00 73122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 73 122,00 73122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detektor kovov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 430,00 5430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia röntgenového prehliadača batožín Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 950,00 36950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor kovov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 170,40 6170.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na detekciu stôp výbušnín a drog (ETD – EXPLOSIVE TRACE DETECTOR) Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 47 700,00 47700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor kovov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 655,00 4655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor kovov Okresný súd Banská Bystrica 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rámový detektor kovov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detektor kovov Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rámový detektor kovov, ručný detektor kovov, bezdrôtové signalizačné tlačidlá Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rámový detektor kovov Krajská prokuratúra 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detektor kovov Krajská prokuratúra v Prešove 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových detekčných zariadení XCT pre podanú (zapísanú) batožinu a vybudovanie školiaceho centra v súvislosti s prechodom systému BHS na Standard 3 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 2018 Tovary Nie 2
Detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 106 801,00 106801.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena RTG zariadení pre príručnú batožinu Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 2 370 802,00 2370802.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG zariadenia na kontrolu príručnej a nadrozmernej batožiny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 972 798,00 972798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG zariadenia na kontrolu príručnej a nadrozmernej batožiny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 972 798,00 972798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG zariadenia na kontrolu batožín a Cargo zásielok Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 952 387,00 1952387.0 EUR 2019 Tovary Nie 3

fiswell@fiswell.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrej Nemoga
Adresa:
Trnavská cesta 34 Bratislava 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Róbert Holec
Adresa:
Jašíkova 8B Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Klas
Adresa:
Robotnícka 12 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Klas
Adresa:
Robotnícka 12 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrej Nemoga
Adresa:
Trnavská cesta 34 Bratislava 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Róbert Holec
Adresa:
Mliekárenská 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 10H Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Seberíniho Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
1 RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is 73 122,00 EUR Tovary 11. Apríl 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) FISWELL s. r. o.
RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is 73 122,00 EUR Tovary 20. Jún 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) FISWELL s. r. o.
Detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is 106 801,00 EUR Tovary 30. Január 2019 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) FISWELL s. r. o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×