Obstarávanie

Detektor kovov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 750,00
Zaplatené:
68.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35124000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vysokovýkonný multizónový rámový detektor kovov slúžiaci pre detekovanie nepovolených kovových predmetov u osôb.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Detekčné zóny, Hodnota / charakteristika: Najmenej deväť samostatných detekčných zón, ktoré je možné nezávisle nastavovať.; Technické vlastnosti: Detekcia, Hodnota / charakteristika: Zónový displej integrovaný do panelu cievok, ktorý indikuje polohu detekovaného predmetu.; Technické vlastnosti: Detekcia, Hodnota / charakteristika: Počítač priechodov, ktorý umožní sledovať štatistiku prechádzajúcich osôb.; Technické vlastnosti: Detekcia , Hodnota / charakteristika: Semafory uľahčujúce riadenie toku osôb kontrolným pracoviskom. Detektor musí používaťmedzinárodne zrozumiteľné znaky pre "Stoj" a "Choď".; Technické vlastnosti: Sledovanie nastavených parametrov, Hodnota / charakteristika: Pri ich zmene sa musia objaviť varovné hlásenie.; Technické vlastnosti: Strata napájania, Hodnota / charakteristika: Alarmové hlásenia a záložné napájanie batériou po dobu min. 2 hod. od straty napájania ; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: Pre ukladanie parametrov musí byť použitá stála pamäť, nezávislá na pripojenie napájania.; Technické vlastnosti: Diagnostika, Hodnota / charakteristika: Komplexný autodiagnostický systém, ktorý trvalo monitoruje prevádzku detektora.; Technické vlastnosti: Ochrana pred neoprávneným zásahom., Hodnota / charakteristika: Nastavenie parametrov musí byť chránené minimálneprístupovým kódom.; Technické vlastnosti: Mechanická konštrukcia, Hodnota / charakteristika: Panely cievok detektora musia byť skonštruované tak, aby bola zaručená odolnosť detektora a mechanická stabilita. ; Technické vlastnosti: Elektronická ovládacia jednotka , Hodnota / charakteristika: Integrovaná v ráme.; Technické vlastnosti: Softvér detektora , Hodnota / charakteristika: Musí obsahovať programy pre detekciu zbraní podľa medzinárodných požiadaviek, rovnako tak ako materiálovo orientované detekčný programy. ; Technické vlastnosti: Softvér detektora - aktualizácia, Hodnota / charakteristika: Ak bude v budúcnosti k dispozícii nový softvér, musí byť možné ľahko vykonať aktualizáciu na vyššiu verziu. ; Technické vlastnosti: Nastavenie citlivosti , Hodnota / charakteristika: Musí byť rozdelené na celkovú citlivosť a citlivosť jednotlivých zón. Citlivosť musí byť nastaviteľná manuálne alebo automaticky. ; Technické vlastnosti: Funkcia automatického nastavenia citlivosti, Hodnota / charakteristika: Automatické nastavenie podľa vybranej zbrane alebo testovacieho predmetu. ; Technické vlastnosti: Eliminácia rušenia, Hodnota / charakteristika: Po zapnutí alebo voľbe príslušnej funkcie, musí byť detektor schopný automaticky vyhľadať vhodnú pracovnú frekvenciu pre elimináciu vonkajšieho rušenia; Technické vlastnosti: Alarm, Hodnota / charakteristika: Signalizovaný akusticky a vizuálne t.j. indikuje polohu detekovaného predmetu; Technické vlastnosti: Napájanie, Hodnota / charakteristika: Nominálne 100-240V AC, Frekvencia 50/60 Hz, Dĺžka sieťového prívodu najmenej 2,5m ; Technické vlastnosti: Prevádzkové vlastnosti, Hodnota / charakteristika: Okolitá prevádzková teplota v rozsahu -10 ° C do + 50 ° C, Okolité prevádzková vlhkosť v rozsahu 0 až 95%, Krytie: IP 55, proti vniknutiu vody a cudzích predmetov; Technické vlastnosti: Rozmery vnútorné minimálne, Hodnota / charakteristika: 750 mm šírka x 2000 mm výška; Technické vlastnosti: Rozmery vonkajšie maximálne, Hodnota / charakteristika: 930 mm šírka x 2400 mm výška x 900mm hĺbka; Technické vlastnosti: Bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: Detektor musí vyhovovať všetkým štandardom a medzinárodným predpisom pre prevádzkuv SR a EÚ; Technické vlastnosti: Bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: Protišmyková podložka pod detektorom ; Technické vlastnosti: Bezpečnosť , Hodnota / charakteristika: Prevádzka detektora nesmie mať negatívny vplyv na ľudský organizmus ani na magnetické nosiče dát (diskety, pásky, kreditné karty a pod.). ; Technické vlastnosti: Bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: Detektor musí byť bezpečný pre osoby s implantovaným kardiostimulátorom a tehotné ženy.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: METOR 6M, ekv. HI-PE MULTIZONE PLUS, ekv. SMD-600 PLUS, ekv. Garrett Magnascanner PD 6500i, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FISWELL s. r. o. 1 4 500,00 20% EUR 19. Január 2017 129444

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×