Dodávateľ

KON - RAD spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KON - RAD spol. s r.o.

IČO: 00684104

Adresa: Cesta na Senec 15725/24, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3801

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Február 2020

Záznam platný do: 22. Február 2023

Posledná zmena: 25. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 472 344,00 EUR 10 10
2014 1 285 301,00 EUR 3 3
2016 41 796 531,19 EUR 6 7
2017 2 246 472,66 EUR 23 23
2018 1 554 727,74 EUR 11 11
2019 1 103 281,83 EUR 7 7
2020 70 566,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 413 225,00 EUR 5 5
2015 153 042,00 EUR 3 3
2016 41 914 378,19 EUR 9 10
2017 2 055 879,66 EUR 14 14
2018 1 681 388,74 EUR 16 16
2019 1 181 708,83 EUR 10 10
2020 129 602,00 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 092 450,00 1092450.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 3 049 743,00 3049743.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 93 900,00 93900.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 42 920,00 42920.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 94 844,04 94844.04 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 3 851,70 3851.70 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 25 1 302 302,49 1302302.49 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 41 400 000,00 41400000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 149 931,00 149931.00 EUR
Správa účelových zariadení 11 1 127 908,00 1127908.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 14 140,36 14140.36 EUR
Národný onkologický ústav 2 4 577,00 4577.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 447,67 7447.67 EUR
Centrum účelových zariadení 1 108 900,00 108900.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 10 785,83 10785.83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 750,00 2750.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 898,33 7898.33 EUR
Ústav na výkon väzby 2 14 875,00 14875.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 131 390,00 131390.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia potravinových a hygienických balíčkov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 41 660 880,00 41660880.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78 186,00 78186.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450,00 3049450.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 80 095,00 80095.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95 499,00 95499.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74 813,00 74813.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56 014,00 56014.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín č.1932/2012 - potraviny podľa opisu predmetu zákazky. Úrad vlády Slovenskej republiky 55 051,00 55051.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52 778,00 52778.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51 512,00 51512.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 319 097,00 319097.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40 433,00 40433.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 15 478,00 15478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53 704,00 53704.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 33 025,00 33025.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 999 000,00 999000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 49 217,00 49217.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 28 651,00 28651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043,00 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 50 051,00 50051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 27 586,00 27586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756,00 48756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 43 530,00 43530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322,00 68322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 26 228,00 26228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198,00 71198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 503 782,00 503782.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mrazenej zeleniny Stredisko sociálnej starostlivosti 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nealkoholických a alkoholických nápojov Úrad vlády Slovenskej republiky 29 154,50 29154.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nealkoholických a alkoholických nápojov Úrad vlády Slovenskej republiky 69 970,46 69970.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka koloniálneho tovaru Úrad vlády Slovenskej republiky 57 901,90 57901.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 126 676,00 126676.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výživovo kompletná potravina Univerzitná nemocnica Bratislava 3 480,00 3480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 50 845,10 50845.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 3 080,00 3080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky a slané pečivo Centrum účelových zariadení 109 500,00 109500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515,00 32515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 31 263,00 31263.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 792 500,00 792500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup minerálnych vôd v plastových baleniach. Ekonomická univerzita v Bratislave 3 318,36 3318.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup alkoholických nápojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320,04 1320.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzita Komenského v Bratislave 49 000,00 49000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783,00 84783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115,00 62115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 200,00 16200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka a cestoviny (12-15) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 237,65 6237.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Víno Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100,00 5100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 1 075 343,00 1075343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463,00 32463.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 15 288,00 15288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 314,00 314.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 5 340,00 5340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie (12-14) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 900,29 9900.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suché potraviny Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Víno Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 73 961,00 73961.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny, múka, ovsené vločky Ústav na výkon väzby 13 200,00 13200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a olejniny, sója Ústav na výkon väzby 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 15 466,00 15466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 28 721,00 28721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 6 028,00 6028.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 50 614,00 50614.0 EUR 2017 Tovary Nie 1http://kon-rad.eu/


+421248210200
+421248210210


ceo@kon-rad.sk
dpmaloobchod@kon-rad.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 293 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Konštiak PhD.
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Konštiaková
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Konštiak PhD.
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
14. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Konštiaková
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
14. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Konštiaková
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. CSc. Pavol Konštiak
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Veronika Konštiaková
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Zuzana Konštiaková
Adresa:
Strmé sady 33 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.06.2017 do: 14.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×