Obstarávanie

Overenie účtovnej závierky zostavenej za roky 2016, 2017 a 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Overenie účtovnej závierky zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa slovenských účtovných predpisov pre finančné výkazníctvo Slovak Audit Report - SAR v znení prijatom Slovenskou komorou audítorov a podľa § 17a, ods. 1 zákona o účtovníctve. Audit bude vykonaný v súlade so SAR. Úspešný uchádzač vykoná a vypracuje: Predbežný audit, vypracovanie správy, preverí výročnú správu, overí údaje v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 3 103 500,00 Neuvedené EUR 20. Október 2016 46195

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady variant 15.02.2016 07.00 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402570/download","filename":"0_Krycí list FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402571/download","filename":"A_Pokyny pre uchadzacov FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402572/download","filename":"C_Opis predmetu zakazky FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402573/download","filename":"D_Sposob urcenia ceny - FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402574/download","filename":"E_Obchodne podmienky FINAUDIT EXB-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402575/download","filename":"G_Kriterium hodnotenia FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623254/content/402576/download","filename":"H _Tabulka navrhov uchadzacov FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Splnenie povinnosti podľa § 41 ZVO pre otváranie časti ponúk ozn. slovom "Ostatné" 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632689/content/534826/download","filename":"SBD formular § 41 ZVO pre Ostatne FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632689/content/534827/download","filename":"SBD formular § 41 ZVO pre Ostatne FINAUDIT EXB-08-2015-UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky tretieho uchádzača z troch skupina dodávateľov MAZARS 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676299/content/438085/download","filename":"Ponuka_skupina_dodavatelov_MAZARS_Ostatne_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676299/content/438086/download","filename":"Ponuka_skupina_dodavatelov_MAZARS_Kriteria_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky prvého uchádzača z troch Deloitte Audit, s.r.o. 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676293/content/438040/download","filename":"Ponuka_Deloitte_Advisory_sro_Ostatne_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676293/content/438041/download","filename":"Ponuka_Deloitte_Advisory_sro_Kriteria_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 ZVO pre otváranie častí ponúk označených slovom "Kritériá" 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635870/content/585186/download","filename":"SBD formular § 41 ZVO pre Critera FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635870/content/585187/download","filename":"SBD formular § 41 ZVO pre Criteria FINAUDIT EXB-08-2015-UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava chyby pri písaní: Splnenie povinnosti podľa § 41 ZVO pre otváranie časti ponúk ozn. slovom "Ostatné" 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633557/content/543568/download","filename":"SBD formular § 41 ZVO pre Ostatne FINAUDIT EXB-08-2015-UVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inform,ácia o výsledku vyhodnocovania ponúk pre úspešného a pre neúspešného uchádzača 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669564/content/548384/download","filename":"VO AUDIT Info about tender results-profile form for suc-EYsro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669564/content/548385/download","filename":"VO AUDIT Info about tender results-profile form for unsuc-DAsro.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. variant 30. Október 2016 30. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/733290/content/456549/download","filename":"VO AUDIT Správa o zákazke-oper.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky pruhého uchádzača z troch Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676297/content/438077/download","filename":"Ponuka_Ernst_\u0026_Young_sro_Ostatne_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676297/content/438078/download","filename":"Ponuka_Ernst_\u0026_Young_sro_Kriteria_EXIM_Overenie uctovnej zavierky_CD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady variant 15.02.2016 07.00 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402168/download","filename":"0_Krycí list FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402169/download","filename":"A_Pokyny pre uchadzacov FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402170/download","filename":"C_Opis predmetu zakazky FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402171/download","filename":"D_Sposob urcenia ceny - FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402172/download","filename":"E_Obchodne podmienky FINAUDIT EXB-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402173/download","filename":"G_Kriterium hodnotenia FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623223/content/402174/download","filename":"H _Tabulka navrhov uchadzacov FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva o výkone auditu 30. Október 2016 30. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/733292/content/456553/download","filename":"Zmluva o vykonaní auditu 2016 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prvé vysvetlenie súťažných podkladov 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630297/content/494168/download","filename":"Clarification 1st of TD FINAUDIT EXB-08-2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×