Dodávateľ

LMM, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LMM, spol. s r.o.

IČO: 31362044

Adresa: Klenová 24, Bratislava

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6913

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2018

Záznam platný do: 27. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 75 230,00 EUR 1 1
2015 79 500,00 EUR 1 1
2016 288 187,98 EUR 8 8
2017 782 003,33 EUR 11 11
2018 181 210,83 EUR 5 5
2019 465 910,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 75 230,00 EUR 1 1
2015 79 500,00 EUR 1 1
2016 288 187,98 EUR 8 8
2017 782 003,33 EUR 11 11
2018 181 210,83 EUR 5 5
2019 465 910,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 14 165,83 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 184 158,33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 685 002,00 EUR
Obec Stožok 1 0,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 17 839,98 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 45 400,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 5 856,00 EUR
Obecná píla Ľubietová, spol. s r.o. 1 75 230,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 151 080,00 EUR
Obec Bajany 1 66 904,16 EUR
Obec Horné Turovce 1 41 500,00 EUR
BIOPEL, a. s. 1 79 500,00 EUR
Obec Horné Plachtince 1 64 310,00 EUR
Obec Príbelce 1 47 832,50 EUR
Obec Soľ 1 40 666,67 EUR
Obec Lesnica 1 65 245,00 EUR
Obec Malá Čalomija 1 49 741,67 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 43 158,33 EUR
Obec Sikenica 1 49 710,00 EUR
Obec Závadka 1 68 825,00 EUR
Obec Stará Voda 1 75 916,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čelný nakladač Obecná píla Ľubietová, spol. s r.o. 96 850,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky BIOPEL, a. s. 351 558,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač +ŠPZ +lízing 36 mesiacov, PZP, Allrisk poistenie Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 55 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutkový kompresor s nízkouhlučnosťou pre trvalú prevádzku s plne automatickým systémom riadenia chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu Schneider - KA- 6-10 s tlakovou nádobou 270 L ako kompaktný celok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zrezávacia lopata s bočným výsuvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 6 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pravidelná servisná prehliadka Bobcat po 500Mth/2rok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakladač univerzálny- cestmajsterstvo Trenčín- 1 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 85 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nakladač univerzálny - cestmajsterstvo Považská Bystrica - 1 ks Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 134 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zrezávacia lopata s bočným výsuvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 14 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena klzných vodiacich segmentov výložníka nakladača BOBCAT T3571, v.č. A8HF12546 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samohybný kolesový nakladač s teleskopickým výložníkom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 68 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čelné nakladače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 222 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Príbelce 79 224,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Horné Plachtince 77 184,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Sikenica 59 664,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Malá Čalomija 59 712,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Horné Turovce 49 848,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Malý nakladač s príslušenstvom Obec Lesnica 98 714,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Závadka 88 650,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Bajany 98 760,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Obec Stará Voda 98 580,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čelný nakladač s prídavnými zariadeniami Obec Soľ 59 728,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čelný kolesový kĺbový nakladač Obec Stožok 101 538,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač a asfaltová fréza Technické služby mesta Humenné 58 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná osvetľovacia súprava s nezávislým generátorom a stožiarom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 318,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samohybný kolesový nakladač s teleskopickým výložníkom - nový ( nepoužívaný ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 83 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 048 710,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Ludvik
Adresa:
Pavla Hallona 27 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Ludvik
Adresa:
593 Kuchyňa 90052
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Plechlo & Partners s.r.o.
Adresa:
Ivánska cesta 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×