CPV kód

66132000-4

(3) Sprostredkovanie predaja komodít

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 257 2,960,462,853 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 5,786,905 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 38 434,783,718 EUR
Pow-en a. s. 45 534,480,158 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 35 535,357,636 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 13 534,982,157 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 5 5,786,905 EUR
ZSE Energia, a.s. 121 536,825,763 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 150,000,000 EUR
SE Predaj, s. r. o. 1 117,000,000 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 117,000,000 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 1 27,134 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 6,287 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 143,351 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 389,692 EUR 2016 Služby Neuvedené 58
Zbezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Univerzita Komenského v Bratislave 114,728 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Univerzita Komenského v Bratislave 5,000,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zbezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Univerzita Komenského v Bratislave 287,107 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267,000,000 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Univerzita Komenského v Bratislave 98,457 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94,303 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 625,535 EUR 2015 Služby Nie 60
Zbezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny Univerzita Komenského v Bratislave 286,613 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,218,137 EUR 2014 Služby Nie 6
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,191,773 EUR 2015 Služby Nie 33
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,344 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,034,008 EUR 2016 Služby Neuvedené 33
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302,625 EUR 2017 Služby Neuvedené 36
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 415,259 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23,911 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267,000,000 EUR 2018 Služby Nie 12