CPV kód

34121000-1

Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3,634,782 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 13,310,000 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 271,250 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6 34,056,872 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 139,500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 408,326 EUR
Mesto Lipany 1 29,167 EUR
Spojená škola 1 150,000 EUR
PUĽS 1 202,800 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. 3 1,873,666 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 3 517,460 EUR
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., 1 3,800,000 EUR
AGRATECH s.r.o. 1 29,167 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 3 7,432,782 EUR
SOR Libchavy, spol. s r. o. 1 150,000 EUR
SOR Libchavy spol. s r.o. 2 17,273,000 EUR
Marián Troliga - MT 1 123,250 EUR
COREX, s.r.o. 2 13,615,872 EUR
SOLARIS Bus & Coach S.A. 1 1,923,000 EUR
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 1 4,080,000 EUR
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA 1 1,245,000 EUR
Viliam Turan TURANCAR 1 139,500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup autobusu PUĽS 169,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Autobus Spojená škola 125,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Autobus pre evakuáciu ohrozených osôb a pre prepravu zasahujúcich záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,632,000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,118,880 EUR 2014 Tovary Nie 2
Autobus pre evakuáciu ohrozených osôb a pre prepravu zasahujúcich záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,333,333 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6,758,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup autobusov do 10,5 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 5,420,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup autobusov do 8,6 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1,178,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,400,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,134,816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 241,666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,966 EUR 2018 Tovary Nie 1
autobus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
autobus Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 177,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa jazdeného diaľkového autobusu Mesto Lipany 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové motorové vozidlo - autobus Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139,500 EUR 2017 Tovary Nie 1