Dodávateľ

SOR Libchavy spol. s r.o.

Libchavy
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOR Libchavy spol. s r.o.

IČO: 15030865

Adresa: Dolní Libchavy 48, Libchavy

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9561

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2018

Záznam platný do: 20. December 2021

Posledná zmena: 25. Október 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 410 000,00 EUR 1 1
2015 16 380 000,00 EUR 2 2
2017 27 800 000,00 EUR 3 3
2018 9 825 000,00 EUR 1 1
2020 6 984 000,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 410 000,00 EUR 1 1
2015 12 600 000,00 EUR 1 1
2016 3 780 000,00 EUR 1 1
2017 27 800 000,00 EUR 3 3
2018 9 825 000,00 EUR 1 1
2020 6 984 000,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 43 210 000,00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 26 205 000,00 EUR
SAD Prešov, a.s. 2 6 984 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 15 410 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nízkopodlažných elektrobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 780 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nízkopodlažných elektrobusov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 600 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6 758 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10 491 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10 400 000,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 13 378 500,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy SAD Prešov, a.s. 11 736 000,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy SAD Prešov, a.s. 11 736 000,00 EUR 2020 Tovary Áno 1http://www.sor.cz


+420465519411


sor@sor.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. September 2018
Záznam do:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. September 2018
Záznam do:
29. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Klára Cetlová
Adresa:
U Mrázovky 17 Praha 5 15000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 29.03.2019 do: 27.09.2019

StiahniZáznam platný od: 21.09.2018 do: 29.03.2019

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 21.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×