Dodávateľ

TERMEL SK, spol. s r.o.

Kysucké Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TERMEL SK, spol. s r.o.

IČO: 36402869

Adresa: Cesta do Rudiny 2331, Kysucké Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5242

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. December 2020

Záznam platný do: 16. December 2023

Posledná zmena: 17. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 356,00 EUR 10 10
2017 79 503,00 EUR 3 3
2018 45 733,00 EUR 2 2
2019 614 668,00 EUR 4 4
2020 589 904,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 109 356,00 EUR 10 10
2017 79 503,00 EUR 3 3
2018 45 733,00 EUR 2 2
2019 614 668,00 EUR 4 4
2020 589 904,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 630 389,00 630389.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 3 500,00 3500.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 95 603,00 95603.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 500,00 1500.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 6 900,00 6900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 300.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 20 699,00 20699.00 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 2 635 073,00 635073.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 000,00 2000.00 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 1 43 200,00 43200.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla (OST) 301 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 84 610,00 84610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obehové čerpadlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 630,00 3630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre havarijné zabezpečenie energetických trás Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 18 404,00 18404.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obehové čerpadlá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 848,00 1848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravu ústredného kúrenia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 990,00 6990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
príprava výmenníkových staníc a plynových kotolní na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 999,99 4999.99 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Holičské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 577,00 577.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vodárenské rúrové vedenie Mestský podnik služieb s.r.o. 50 300,00 50300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oprava zásobníka ohrievača TÚV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava parovodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmenník tepla ako súčasť existujúceho chladiaceho systému EKO - podnik verejnoprospešných služieb 20 700,00 20700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tepelná izolácia TUBOLIT DG alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 440,00 2440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena TNS (tlakovej nádoby stabilnej) v kotolni Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 106,00 25106.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6. Žilinská teplárenská, a.s. 1 382 894,00 1382894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nemšová, HK – zmena systému vykurovania b. č. 15 – R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 400,00 227400.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17. Žilinská teplárenská, a.s. 799 014,00 799014.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žilina, kas. P. Jilemnického - modernizácia vykurovania areálu, I. etapa - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270 000,00 270000.0 EUR 2020 Práce Nie 1www.termel.sk
http://termel.sk


+4214220087


termel@termel.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Janči
Adresa:
Železničná 41 Teplička nad Váhom 01301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Masaryk
Adresa:
Dubská cesta 20 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Bargár
Adresa:
Konská 565 Konská 01313
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Smetana
Adresa:
Ochodnica 258 Kysucké Nové Mesto 02335
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Martinček
Adresa:
Kotrčiná Lúčka 132 Kotrčiná Lúčka 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Bargár
Adresa:
Konská 565 Konská 01313
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2017
Záznam do:
22. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Smetana
Adresa:
Ochodnica 258 Kysucké Nové Mesto 02335
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2017
Záznam do:
22. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Hudák & Ochodničanová, v.o.s.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 01001
Meno:
Mgr. Ladislav Švaňa
Adresa:
Veľká Okružná 39 Žilina 01001
Meno:
Future Slovakia, s.r.o.
Adresa:
Makovického 15 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 22.05.2019 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 2.05.2018 do: 22.05.2019

StiahniZáznam platný od: 4.09.2017 do: 2.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×