Dodávateľ

IPECON, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IPECON, s.r.o.

IČO: 36374784

Adresa: Dolné Rudiny 8209/43, Žilina

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4219

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. August 2020

Záznam platný do: 20. August 2023

Posledná zmena: 11. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 428 245,00 EUR 4 5
2015 594 899,00 EUR 4 7
2017 66 560,00 EUR 1 2
2018 709 073,00 EUR 7 7
2019 1 576 509,00 EUR 4 6
2020 409 500,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 237 245,00 EUR 3 4
2015 785 899,00 EUR 5 8
2017 66 560,00 EUR 1 2
2018 709 073,00 EUR 7 7
2019 1 576 509,00 EUR 4 6
2020 409 500,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 1 39 500,00 39500.00 EUR
KOVO SIPOX a.s. 1 779 445,00 779445.00 EUR
AGA priemyselný park s.r.o. 2 125 300,00 125300.00 EUR
Promont, s.r.o. 1 332 500,00 332500.00 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 210 000,00 210000.00 EUR
Teplo GGE s. r. o. 4 383 981,00 383981.00 EUR
Žilinská teplárenská, a.s. 1 704 925,00 704925.00 EUR
SILVERGAS s.r.o. 2 64 700,00 64700.00 EUR
SLAVSTROJ s.r.o. 1 147 400,00 147400.00 EUR
EUROFIMA, s.r.o. 3 172 799,00 172799.00 EUR
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 1 191 000,00 191000.00 EUR
ZASTROVA, a.s. 2 409 500,00 409500.00 EUR
LASER POINT s.r.o. 2 66 560,00 66560.00 EUR
BINEKO, spol. s r.o. 2 782 877,00 782877.00 EUR
MONER, s.r.o. 1 60 600,00 60600.00 EUR
Rosi-stav, a.s. 1 73 829,00 73829.00 EUR
ELLI SLOVAKIA s.r.o. 1 86 980,00 86980.00 EUR
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 2 152 890,00 152890.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s. KOVO SIPOX a.s. 1 904 095,00 1904095.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti zavádzaním inovatívnych technológií AGA priemyselný park s.r.o. 505 195,00 505195.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
CNC Prístroje a Mostové žeriavy Promont, s.r.o. 416 891,00 416891.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých TANAX TRUCKS a. s. 849 140,00 849140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SILVERGAS s. r. o. SILVERGAS s.r.o. 268 700,00 268700.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie inovatívnych technológií pre výrobu výrobkov z plechu SLAVSTROJ s.r.o. 147 400,00 147400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie pre projekt - EUROFIMA 2015 – Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov EUROFIMA, s.r.o. 198 425,00 198425.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Komplementárna linka kovoobrábania Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 191 000,00 191000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti Laserpoint s.r.o. LASER POINT s.r.o. 781 280,00 781280.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec BINEKO, spol. s r.o. 197 027,00 197027.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Inovácie v spoločnosti MONER, s.r.o. MONER, s.r.o. 317 210,00 317210.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie technologickej inovatívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti Rosi-stav, a.s. Rosi-stav, a.s. 399 802,00 399802.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia kovovýroby PD Mestečko Poľnohospodárske družstvo Mestečko 116 542,00 116542.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výrobných činností spoločnosti ELLI SLOVAKIA s.r.o. - technologické vybavenie ELLI SLOVAKIA s.r.o. 202 480,00 202480.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vývoj aplikačného softvéru a jeho implementácia pre optimálne a efektívne riadenie rozvodov CZT v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 995. Teplo GGE s. r. o. 134 000,00 134000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Dodávka hardware, software, konfigurácia a implementácia dialkového riadenia a monitorovania DOST Teplo GGE s. r. o. 132 744,33 132744.33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6. Žilinská teplárenská, a.s. 1 382 894,00 1382894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie technológie. MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 366 096,00 366096.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
"Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV - tepelný okruh Kotolňa Sever, Rajec" BINEKO, spol. s r.o. 589 613,00 589613.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica Teplo GGE s. r. o. 136 828,00 136828.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Nákup strojov a zariadenia k vybudovaniu tréningového centra ZASTROVA, a.s. 200 400,00 200400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup strojov a zariadenia k vybudovaniu tréningového centra ZASTROVA, a.s. 200 400,00 200400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4215000641


m.macek@ipecon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Remiš (Toto nie je manžel Veroniky Remišovej)
Adresa:
Šoltésovej 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. arch. Martin Remiš
Adresa:
Šoltésovej 271/3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Remiš (Toto nie je manžel Veroniky Remišovej)
Adresa:
Šoltésovej 3 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
Adresa:
Vretenová 4 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Meno:
Mgr. Karol Haťapka
Adresa:
Drieňová 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 25.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×