Obstarávanie

Obnova povrchu cesty III/2183 Diviaky v km 0,810 - 1,110 (1.úsek 1/2 profil) a v km 1,110 - 1,160 (2. úsek plný profil)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 916,66
Zaplatené:
79.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
1430.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Obnova povrchu cesty III. triedy

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dĺžka opravy 1. úseku, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 1.úseku (1/2 profil), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,5; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka 1. úseku, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 050; Technické vlastnosti: Dĺžka opravy 2. úseku, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky 2. úseku (plný profil), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,60; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovky 2. úseku, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 380; Technické vlastnosti: Frézovanie asfaltového krytu hr. 0 -50 mm (1.+2.úsek), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 430; Technické vlastnosti: Postrek PS/EK 0,5 kg/m2 (1.+2.úsek), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 430; Technické vlastnosti: Betón asfaltový ACo 11 II. hr. 50 mm (1.+2.úsek), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 430; Technické vlastnosti: Trvalopružná asfaltová zálievka (1.+2.úsek), Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 14 300,00 20% EUR 21. Október 2016 121188

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×