CPV kód

24000000-4

Chemické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 39 110 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 17 263 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 9 166 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 37 700 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 168 890 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 91 997 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 13 997 148 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 62 947 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 9 486 439 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 915 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 178 873 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7 151 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 162 500 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 6 419 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 8 2 412 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 89 597 753 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 14 331 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 18 317 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11 800 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 16 438 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 632 207 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 94 834 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 10 527 223 EUR
Slovenské národné múzeum 1 100 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 55 896 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 6 796 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 175 597 938 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 200 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 170 502 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 47 126 370 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 2 555 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 923 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 25 818 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 4 3 049 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 133 190 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 48 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 663 100 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115 152 497 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 100 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 14 983 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 1 093 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 4 406 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 50 EUR
Ústav zoológie SAV 14 8 816 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 075 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 12 486 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 10 871 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 3 894 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 7 305 317 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 15 000 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 1 765 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 1 280 EUR
Spojená škola 5 2 380 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 267 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 10 098 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 3 393 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Mestské služby mesta 1 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 2 172 202 EUR
INTRAVENA s.r.o. 2 6 796 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 2 16 438 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 21 74 640 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 3 926 EUR
BIOTECH s.r.o. 169 3 486 617 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 84 14 578 686 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 8 185 060 EUR
ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. 1 178 873 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 2 4 354 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 663 100 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 3 36 800 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 11 17 475 EUR
G Trade s.r.o. 11 626 724 EUR
Bio G s.r.o. 9 17 971 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 2 7 803 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 21 13 941 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 10 23 259 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 4 1 988 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 90 328 244 EUR
CHEMOLAK a.s. 1 17 263 EUR
Lambda Life a.s. 142 4 421 996 EUR
Merck spol. s r.o. 7 8 371 EUR
VWR International GmbH 26 27 540 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 898 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 16 28 855 EUR
LABO - SK, s. r. o. 57 2 051 995 EUR
NJL s.r.o. 1 871 EUR
Life Technologies s r.o. 30 113 272 EUR
TOVOCHEM spol. s r.o. 2 10 055 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 6 498 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 0 EUR
ECOLAB s.r.o. 1 1 450 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 1 2 570 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 1 645 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 2 919 EUR
ProScience Tech s. r. o. 73 1 652 404 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 1 10 417 EUR
Bentley Czech s.r.o. 1 9 000 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 3 133 190 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 18 26 620 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 6 6 422 EUR
MONAL-BBG s.r.o. 2 22 372 EUR
LABO-SK, s.r.o. 2 354 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 166 EUR
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 2 2 746 EUR
SYNTCHEM, spol. s r.o. 1 923 EUR
BARIA s.r.o. 9 28 224 EUR
Chromservis SK s.r.o. 4 3 811 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 525 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 9 4 916 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 7 900 EUR
KRIDLA s.r.o 3 1 535 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 3 1 660 EUR
Ing. Ľubica Lazová 1 141 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 549 EUR
Eurolab Lambda a.s. 6 41 927 EUR
Ecoli s.r.o. 14 31 401 EUR
Lucia Rošková R-interiér 11 14 944 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 13 770 EUR
Unicomp s.r.o. 19 18 996 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 50 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 4 4 516 EUR
FARLESK spol. s r.o. 1 175 EUR
SlovCapital s.r.o. 1 340 EUR
Brenntag Slovakia s.r.o. 6 17 665 EUR
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 3 700 EUR
Scintila, s.r.o. 12 21 992 EUR
Ecoder s.r.o. 1 267 EUR
GeneTiCA s.r.o. 17 129 076 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 1 110 EUR
Pragostem s.r.o. 5 39 957 EUR
Rastislav Pavlus 1 2 473 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 1 865 EUR
GENYuse, s. r. o. 1 180 EUR
LEGUSEM pt, a.s. 5 17 913 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 17 33 429 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 203 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 1 300 EUR
RANDOX, s.r.o. 2 7 190 EUR
DB Biotech, spol. s r.o. 1 8 182 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 1 9 166 EUR
accela s.r.o. 3 13 686 EUR
JVD papier s.r.o. 1 0 EUR
Aloquence, s. r. o. 6 5 964 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 0 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 2 644 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 1 209 EUR
Jine s. r. o. 3 34 330 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 4 3 290 EUR
Amplia s. r. o. 4 3 405 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a laboratórny materiál. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 172 003 172003.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 149 670 149670.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup rôznych chemických výrobkov pre potreby DPB Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 178 873 178873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 009 35009.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 246 7246.0 EUR 2012 Tovary Áno 3
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 195 634 195634.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín II.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 990 166990.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 100 44100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a iné prípravky a pomôcky na konzervovanie a reštaurovanie, saponátové a čistiace prípravky Múzeum Slovenského národného povstania 170 502 170502.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 914 45914.0 EUR 2014 Tovary Áno 8
Základné chemikálie pre lekársky výskym Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 509 509.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 523 654 523654.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 131 28131.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 003 53003.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 017 6017.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 769 66769.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. IMUNA PHARM, a.s. 663 100 663100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 405 20405.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 596 538596.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 410 000 1410000.0 EUR 2014 Tovary Áno 12
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 445 8445.0 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 429 11429.0 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 246 2246.0 EUR 2012 Tovary Nie 2
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 213 20213.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 010 31010.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 784 99784.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 393 3393.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 883 18883.0 EUR 2015 Tovary Áno 12
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 344 002 344002.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 979 18979.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 899 38899.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - II.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 305 61305.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 795 35795.0 EUR 2015 Tovary Áno 9
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK Univerzita Komenského v Bratislave 493 168 493168.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 666 26666.0 EUR 2015 Tovary Áno 8
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - I.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723 25723.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín I.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 480 226480.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 363 066 363066.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 047 5047.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 986 94986.0 EUR 2015 Tovary Áno 11
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - IV.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 740 6740.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 639 36639.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 238 200 238200.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 417 004 417004.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 769 29769.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382 945 382945.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 773.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 366 6366.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Výskumné centrum AgroBioTech - laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 534 501534.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 215 085 215085.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - III.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 838 5838.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 497 347497.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 080 17080.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 354 54354.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 421 108421.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 27 978 27978.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 192 15192.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 457 847 457847.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 034 13034.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 522 2522.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 734 42734.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 441 6441.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443 021 443021.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 9 567 9567.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099 64099.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099 64099.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 14 592 14592.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 704 120704.0 EUR 2017 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 151 41151.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 158 553 158553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 201 46201.0 EUR 2018 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800 1678800.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 275 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky ( chemikálie) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 640 2639.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 900 14900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lodný lak U 1066 bezfarebný, alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Vibrio agar, 2. Aeromonas agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 163 162.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie prevýskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 149 148.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858 858.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
STOCKOSORB 500 POWDER Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NativeMark unstained protein standard; NativePAGE Gels Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 132 3132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5× HOT FIREPol® Eva Green®qPCR Mix Plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 296 296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 757 15757.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Totálny a selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 405 2405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AdBlue - prísada do spaľovacích motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75 600 75600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 862 3861.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223 223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov osobného vozidla - letná a zimná 3L Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu proteínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 040 6040.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky, špičky, izolácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 870 6870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 279 4279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 428 10428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12% akt.cl, síran meďnatý technický(modrá skalica), chlorové vápno, kyselina sírová Mestské služby mesta 910 910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 687 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 761 1761.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 262 1262.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 584 4584.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 520 8520.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 298 5297.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny a totálny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 548 548.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 994 994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 739 6739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický prípravok na ochranu lesa - Pellacol ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 134 4133.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 167 167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 265 1265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztok na neinvazívne farbenie proteínov na polyakrylamidovom géli Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vyvolanie experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitídy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 821 9821.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z tkanív a krvi Ústav zoológie SAV 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA purifikačný kit (JetQUICK PCR Purification spin kit. Genomed, kat.č.410250) Ústav zoológie SAV 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity pre extrakciu bielkovin Ústav zoológie SAV 462 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 060 8060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MiSeq® Reagent Kit v3 Ústav zoológie SAV 1 070 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na detekciu a izoláciu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 650 8650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 166 165.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu, dealbuminizačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 792 1792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 303.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 1710.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória pre riešenie výskumno-vedeckých projektov: Aplikácie biokrmív na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 074 18074.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza vírusových agensov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3716 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 165 16164.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 644 2643.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 400 23400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 271 3270.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza zoonotických patogénov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 050 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza, Hinfi reštrikčný enzým Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 936.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 440 1439.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Restrikčné endonukleázy, chemikálie, antibiotické disky, ladder, čistiace prostriedky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky do lekárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 550 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 285 4285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 364 27364.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 512 511.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 780 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu, na bunkovú transfekciu, laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 184 1183.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 800 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 552.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne rukavice a mikropipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 243 4243.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 182 13181.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 571 8570.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 824 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 417 33416.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Sekvenácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 712 19712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Kvantifikácia DNA_2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DITHANE DG NeoTec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 182 181.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 953 10953.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a plasty pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 350 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 043 1042.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 362 3362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165 165.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií pre akreditované laboratóriá Slovenský hydrometeorologický ústav 20 077 20077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotypes Panel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 415 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498 1498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 420 5420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 752 8752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 278 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 505 6505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na Western blot analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 947 946.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, chemické výrobky a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 341 12341.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Qiagen Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 156 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420 2420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslý reakčný pufer k chloridmetru M926 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191 191.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
0717 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 586 5586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6 900 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BOFIX - herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávnatých ihriskách Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 265 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0817 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581 581.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
0917 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 775 3774.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá priemyselné, prípravky a materiály na pestovanie a ochranu rastlín alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 694 694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Platinum Taq DNA polymerase Thermofisher Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 145 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analýza trofických a imunomodulačných vlastností bunkových kultúr Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 061 30061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 248 2248.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 504 503.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre purifikáciu proteínov a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 1710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 10 493 10493.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 627 1627.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 715 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 594 14594.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 886 885.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 287 1287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testy na identifikáciu druhov zvierat, krava, ovca, koza, ošípaná, kura, morka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 762 3762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 952 3952.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 272 2272.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým FspBI (BfaI) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 153 152.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYBR Green PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345 2345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NuceloSpinFood, NucleoZOL, NucleoSpin RNA/DNA, Buffer set Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 586 586.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
1317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 321 6321.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1417 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 430 5430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 910 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 222 1222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767 766.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prepis RNA. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 910 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 458 457.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 997 12996.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 353 353.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 426 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1517 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 078 3078.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 363 1363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142 141.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kadičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 092 1091.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 452 8452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2417 Chemikálie - kit na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 376 4376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 048 5048.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
2917 Chemikálie Qubit dsDNA HS Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, Qubit Assays Tubes, DS-30 matrix standard set, dNTP MIX s dTTP, GeneRuler 100bp, DNA Gel Loading Dye (6X), TopVision Agarose ,BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 208 4208.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734 734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Receptorový peptid AD2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 330 10330.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 927 926.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1817 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682 682.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre PCR analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 467 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA súpravy pre stanovenie cytokínov v potkaních vzorkách Neurobiologický ústav SAV 1 077 1077.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3017 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 056 15055.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110 1110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agary - živné pôdy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 577 577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 446 8446.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 693 693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie s minimálnou čistotou p.a. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 060 5060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália - farbička Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací roztok Neurobiologický ústav SAV 244 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do bunkového laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 245 2245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
agaróza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 124 1124.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 150 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol p.a. 96 %, Pufer ftalátový pH 4.0, Pufer fosfátový pH 7.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 389 388.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745 745.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 495 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 410 3410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo pre laboratórne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 545 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 641 640.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 769 769.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 599 2598.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Termocykler + chémia Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 943 1943.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 687 686.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 478 477.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 927 2926.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 371 370.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 552.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 184 184.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
DL-Homocysteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120 2120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 859 1858.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-25 v ľudskom sére Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 498 497.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na qPCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 990 3990.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
3617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 893 7893.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
3717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 909 8909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov, laboratórne sklo a plastový spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 482 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymerázy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 445 445.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
testovacie súpravy, ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie určené na prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 94 93.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 128 4128.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na vyšetrenie markerov oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 750 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 679 4678.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 494 494.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 364 1364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 953 13953.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 775 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 997 6997.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 672 24672.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 404 6403.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčný kit na real-time PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 313 313.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 309.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Ústav zoológie SAV 1 697 1697.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka anti-sheep IgA (HRP) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyromark Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 574 1574.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biologické analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre real time PCR Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 510 2510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565 564.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 211 3210.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 677 4677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576 576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr imunofluorescenčnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 627 3627.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 854 1854.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 450.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 700 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microarray pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 244 25243.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 350 5350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Phalloidin - iFluor 532 Reagent - Cytopainter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0118 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 594 3594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 476 476.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 295 1295.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0318 Chemikálie – BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 342 2341.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický materiál a posypová soľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0518 Chemikálie na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 512 2511.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
0618 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558 558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyromark zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 995 1994.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidová živica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: p53 a Survivin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695 694.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkosný - dĺžkový štandard Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218 1218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280 5280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280 5280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420 2420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny, pufre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 265 264.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14 500 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0718 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 375 4375.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 685 685.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiset pipiet, spotrebný materiál a reagencie pre qPCR a blotting Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 915 10915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0818 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 905 9905.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 103 103.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre oxygraf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 683 683.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 311 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mirna pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 582 4582.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá, insekticídy, herbicídy, fungicídy, pesticídy, rodenticídy, prídavné a podporné látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 300 84300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolacia RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 667 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1018 Chemikálie - MLPA BRCA1 a BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698 698.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 455 3454.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147 147.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup feromónových odparníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23 898 23898.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 761 760.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 813 4813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 030 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky p53, FLEX IHC; EnVision FLEX; Envision FLEX+Mouse; Envision FLEX+Rabbit; LSAB2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 287 2287.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 805 805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 000 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícky značkovací Sprej na drevo SOPPEC FLUO Marker 500 ml, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, kultiváciu embryí, laboratórne prístroje, pomôcky, sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 700 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1118 Chemikálie – EGFR ctDNA diagnostika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1218 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 583 3583.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dneasy Blood & Tissue Kit (250) Ústav zoológie SAV 671 671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunková línia a chemikálie na výskum neurodegenratívnych ochorení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 905 4905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 559 559.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 288 18288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 347.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka proti beta aktínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320 320.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 251 2250.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 665 665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál do bunkového laboratória a laboratória na analýzu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 732 2732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biochemický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 812 811.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 587 42586.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, chemikalie a protilatky pre kultiváciu, diferenciáciu a analýzu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 800 29800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 027 9026.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Selekčné antibiotiká, primárna protilátka, sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1418 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 244 3243.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205 205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 110 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu miRNA z plazmy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 434.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 490 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biotinylované sekundárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 000 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre molekulárnu biológiu na izoláciu DNA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol a Izopropylalkohol Ústav experimentálnej fyziky SAV 57 57.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 666 2666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1518 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 56.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 770 14770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy - repelenty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 351 29350.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky náterové na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 860 11860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps Kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388 388.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 200 29200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyro komponenty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 395 395.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekcia Metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 284.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11 521 11521.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre claudin 16 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 434 434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre horčíkový transportér MagT1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 391 391.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 111 3111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentné prípravky na ochranu sadeníc lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 726 18726.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etanol 96 % p.a., Kyselina octová p.a., Chloroform p.a. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 283 282.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: EnVision Target Retrieval Solution; Antibody Diluent; Universal LSAB2; Flex IHC Microskope slides Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 931 1930.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie kity pre výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 825 3825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 497 496.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 272 272.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 653 652.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorozpustné hnojivá Universol, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 499 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 977 11977.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup umelého hnojiva na medonosné lúky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre horčíkové transportéry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 209 1209.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelent na ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 213 10212.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
1618 Chemikálie na genetické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 365 35364.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu zverou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 920 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 290 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné média a suplementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 722 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pero na vytvorenie hydrofóbnej bariéry (PAP pen liquid blocker) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
L-Tyrosine, L - Asparagine, Rose Bengal Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 206 206.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 893 893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) Ústav zoológie SAV 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HEK-Blue a sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 630 2630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Deuterovaná sodná soľ trimetylsilylpropiónovej kyseliny, NMR kyvety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekčné kity a purifikácia PCR produktov a sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 524 524.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre izoláciu RNA a PCR. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na prípravu NK pre sekvenovanie novej generácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 673 5672.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL 400 Ústav zoológie SAV 336 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 633 633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 465 1465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 435 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 468 9468.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 719 2718.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa kity na výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 932 44932.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062 35062.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 105 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-proteíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 980 2980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na izoláciu plazmidovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 169 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mdivi-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 400 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 790 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 454 26453.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie, protilátky, enzýmy, chemické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 183 1183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, primery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82 82.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot, PCR plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 350 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pyrosekvenovanie zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 815 814.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lab plasty zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 541.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 688 1688.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terapeutické proteíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 700 15700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Deazariboflavín, protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 232 2231.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
ppp zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 414 1414.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 121 121.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre molekulárnu biológiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostatický kúpeľ a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 749 749.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky špecifické na výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 889 4889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pôdy a inokulačné kľučky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 451.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516 12516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špičky a úložné boxy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 319 318.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a vizualizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 899 899.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulárne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 451 3450.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Tris, kyselina cytochrom, sefaróza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1918 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 312 312.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
1818 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 616 616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1718 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 391 12391.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 336 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 974 000 7974000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - knižnica FDA schválených liečiv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA oligonukleotidy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 299 299.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárna protilátka GPX4 Polyclonal Antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2118 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 430 9430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na meranie pH, prípravu roztokov a farbenie tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 384 1384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799 799.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemia pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254 254.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, Syntéza oligonukleotidov, Modifikácia oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
metylacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294 1294.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
microarray pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 617 10617.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a izolacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 237 3236.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 884 2883.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 195 5195.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - monoklonálne protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 250 8250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235 1235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 300 27300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 408 1408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický a zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 920 14920.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
018V. projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2618 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 508 3508.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
2218 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 480 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2418 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 934 934.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
2518 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 600 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 122 1122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, enzýmy a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave 2 052 2052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 338 57338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a chemických výrobkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 981 30981.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
2718 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave 19 200 19200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terapeutické protilátky na výskumné účely a ich Fab Fc fragmenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 680 10680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AdBlue – prísada do motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33 000 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 903 7902.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, interné kontroly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 452 6452.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050 70050.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecifické chemikálie a materiál potrebný na výskum exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 434 2434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 645 645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 300 13300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 111 6110.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 333 020 333020.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 825 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187 187.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza (LightCycler) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 432 778432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 255 3254.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188 1188.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Anaplasma phagocytophilum, Barnonella IFA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 440 5440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX1 antibody, GPX3 antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 495 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 790 1790.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 360 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 650 5650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zložky mikrobiologických kultivačných médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 371 1371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj CHNOS Elemental Analyzer varioMICRO Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 400 1399.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 330 3330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257 257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 546 1546.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multiplexný set na analýzu biomolekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 484 7484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Rabbit Tubulin - Beta 3, Carbonic Anhydrase 9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 573 572.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky - Survivin, Flex Mono a Hu p53 Protein Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 341 341.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 446 2446.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
LightCycler multiplex DNA master Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492 491.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 100 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 356 697 356697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 177 68177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 370 369.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406 406.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 551 551.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer s RNA Systémom a dsDNA systémom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 591 2590.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 2499.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 353 352.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poly-L-lyzín 0,1% koncentrácia vo vode Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Insekticídne dymovnice Dobol fumigátor 20g Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 326 326.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné a diagnostické kity na analýzu exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 525 4524.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 253 2252.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 883 883.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 232 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hemokultivačné liekovky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 970 7970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 618 618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX8 a GPX4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 840 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie na výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147 147.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 399 3399.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potato Dextrose Agar (zemiakovo-glukózový agar) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 455 455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 754 754.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 454 454.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010 1010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 167 4167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 100 7100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, PCR mix pre HRM analýzu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 364 1364.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polygrafická chémia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 1152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne pomôcky - kity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 806 806.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 295 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratóriá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464 464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 492 1492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 791 790.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 204.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 909 3909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 370 369.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 885 10885.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etylamin, Dihydrát octanu zinočnatého Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 85 84.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 1594.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 791 790.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 925 18924.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 237 2237.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 130 2130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376 376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silica SiO2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516 516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 250 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 448 448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 220 1219.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 949 14949.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie vysokej čistoty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 824 2823.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie - Benzén-D6 (Hexadeuterobenzén), Metanol-D4 (Tetradeuterometanol, deuterovaný metylalkohol D4) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 938 938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - detergenty, oligonukleotidy, protilátky, činidlá, inhibítory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 002 5001.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky a ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 202 7202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny, proteíny, enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 808 5808.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Primery Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 329 329.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 680 13680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 540 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Universal LSAB 2 kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 844 2844.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syntézy oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 835 1835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516 12516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery - Real-time PCR LightSNiP assay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 386 386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochemické metódy (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 385 1385.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELISA kity - chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 922 922.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Detekčný kit PD-L1 a primárna protilátka CD 163 pre IHC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické prípravky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 26 860 26860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
AdBlue – prísada do motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 32 000 32000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie: DDM, Síran draselný, TAPS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 887 2886.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 999 3999.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 542 190 542190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 333 020 333020.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 834 18834.0 EUR 2020 Tovary Nie 17
FLUORSAVE REAGENTReagent pre ochranu fluorescencie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 151 151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CellTracker TM Green Bodipy TM Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 429 429.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a chemických výrobkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 59 227 59227.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do výskumného laboratória Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 358 357.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 194 2194.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 20 113 20113.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 20 719 20718.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a zariadenia pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 913 7912.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie priemyselné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 207 4207.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HaloTag PEG-Biotín - Ligand Biotín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 476 1476.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a elektróda Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórny materiál a malé laboratórne prístroje pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 395 17395.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, nástroje a preparáty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - K2PtCl4, Tetrachloroplatnatan draselný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 587 586.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 486 486.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 350 3350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 053 1052.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 335 335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 170 5170.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 061 7061.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj, chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 145 3145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 662 22662.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - chémia, spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 856 855.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 10 263 10263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 723 102723.0 EUR 2020 Tovary Nie 18
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 157 7157.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Analytické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 747 7747.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 380 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie: GPX2 antibody - konjugovaná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 697 697.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 440 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 715 072 1715072.0 EUR 2020 Tovary Nie 10
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 1080.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 1080.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 807 2807.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polygrafická chémia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 297 2296.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elisa Kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 074 1073.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prietokovú cytometriu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 734 3734.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 920 1919.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 955 5955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 240 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberové kity COVID 19 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 308 13308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity COVID 19 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 130 26130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elisa kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 484 4483.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 860 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550 2550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 207 2207.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modifikovaný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 151 150.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 541 1541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 238 758 238758.0 EUR 31. August 2020 28. September 2020 Nie 2020-08-31 00:00:00 UTC 2020-09-28 09:00:00 UTC
Nákup chemikálií a špeciálnych kvapalín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 560 000 560000.0 EUR 2. Október 2014 28. Október 2014 Nie 2014-10-02 00:00:00 UTC 2014-10-28 09:00:00 UTC
Tlaková filtrácia na odstráňovanie amoniaku, železa a mangánu Obec Závod 50 000 50000.0 EUR 21. August 2014 8. September 2014 Nie 2014-08-21 00:00:00 UTC 2014-09-08 08:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×