CPV kód

24000000-4

Chemické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 28 901 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 9 166 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 37 700 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 168 890 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 91 997 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 13 432 296 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 62 947 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 248 7 594 659 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 915 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 178 873 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7 151 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 162 500 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 6 419 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 8 2 412 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84 587 589 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 14 006 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 18 317 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11 800 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 16 438 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 632 207 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 94 121 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 3 491 572 EUR
Slovenské národné múzeum 1 100 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 55 896 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 6 796 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 175 597 938 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 200 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 170 502 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 43 119 168 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 2 555 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 923 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 25 818 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 4 3 049 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 133 190 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 48 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 663 100 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 94 121 278 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 100 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 14 983 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 1 093 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 4 406 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 50 EUR
Ústav zoológie SAV 14 8 816 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 075 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 12 486 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 10 871 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 3 894 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 7 305 317 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 15 000 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 1 765 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 1 280 EUR
Spojená škola 5 2 380 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 267 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 10 098 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 3 393 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Mestské služby mesta 1 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 170 502 EUR
INTRAVENA s.r.o. 2 6 796 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 2 16 438 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 21 74 640 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 3 926 EUR
BIOTECH s.r.o. 147 2 439 656 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 75 13 978 183 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 4 180 905 EUR
ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. 1 178 873 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 620 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 663 100 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 3 36 800 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 11 17 475 EUR
G Trade s.r.o. 7 619 046 EUR
Bio G s.r.o. 9 17 971 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 2 7 803 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 15 8 976 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 9 20 114 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 2 1 178 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 78 261 041 EUR
Lambda Life a.s. 128 3 675 847 EUR
Merck spol. s r.o. 7 8 371 EUR
VWR International GmbH 20 18 086 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 898 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 16 28 855 EUR
LABO - SK, s. r. o. 50 2 035 537 EUR
NJL s.r.o. 1 871 EUR
Life Technologies s r.o. 28 108 572 EUR
TOVOCHEM spol. s r.o. 2 10 055 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 6 498 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 0 EUR
ECOLAB s.r.o. 1 1 450 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 1 2 570 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 3 1 645 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 2 919 EUR
ProScience Tech s. r. o. 63 1 635 417 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 1 10 417 EUR
Bentley Czech s.r.o. 1 9 000 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 3 133 190 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 18 26 620 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 6 6 422 EUR
MONAL-BBG s.r.o. 2 22 372 EUR
LABO-SK, s.r.o. 2 354 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 166 EUR
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 1 1 121 EUR
SYNTCHEM, spol. s r.o. 1 923 EUR
BARIA s.r.o. 9 28 224 EUR
Chromservis SK s.r.o. 4 3 811 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 525 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 8 3 914 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 7 900 EUR
KRIDLA s.r.o 3 1 535 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 3 1 660 EUR
Ing. Ľubica Lazová 1 141 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 549 EUR
Eurolab Lambda a.s. 6 41 927 EUR
Ecoli s.r.o. 14 31 401 EUR
Lucia Rošková R-interiér 11 14 944 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 13 770 EUR
Unicomp s.r.o. 19 18 996 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 50 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 4 4 516 EUR
FARLESK spol. s r.o. 1 175 EUR
SlovCapital s.r.o. 1 340 EUR
Brenntag Slovakia s.r.o. 6 17 665 EUR
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 3 700 EUR
Scintila, s.r.o. 12 21 992 EUR
Ecoder s.r.o. 1 267 EUR
GeneTiCA s.r.o. 17 129 076 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 1 110 EUR
Pragostem s.r.o. 5 39 957 EUR
Rastislav Pavlus 1 2 473 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 1 865 EUR
GENYuse, s. r. o. 1 180 EUR
LEGUSEM pt, a.s. 5 17 913 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 17 33 429 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 203 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 1 300 EUR
RANDOX, s.r.o. 2 7 190 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 1 9 166 EUR
accela s.r.o. 3 13 686 EUR
JVD papier s.r.o. 1 0 EUR
Aloquence, s. r. o. 3 0 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 0 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 2 644 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 1 209 EUR
Jine s. r. o. 3 34 330 EUR
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 1 2 750 EUR
Amplia s. r. o. 3 3 205 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a laboratórny materiál. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 172 003 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 149 670 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup rôznych chemických výrobkov pre potreby DPB Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 178 873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 009 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 246 EUR 2012 Tovary Áno 3
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 195 634 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín II.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 990 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 100 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a iné prípravky a pomôcky na konzervovanie a reštaurovanie, saponátové a čistiace prípravky Múzeum Slovenského národného povstania 170 502 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 914 EUR 2014 Tovary Áno 8
Základné chemikálie pre lekársky výskym Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 509 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 523 654 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 131 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 003 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 017 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 769 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. IMUNA PHARM, a.s. 663 100 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 405 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 596 EUR 2014 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 410 000 EUR 2014 Tovary Áno 12
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 445 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 429 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 246 EUR 2012 Tovary Nie 2
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 213 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 010 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 784 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 393 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 883 EUR 2015 Tovary Áno 12
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 344 002 EUR 2015 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 979 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 899 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - II.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 305 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 795 EUR 2015 Tovary Áno 9
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK Univerzita Komenského v Bratislave 493 168 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 666 EUR 2015 Tovary Áno 8
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - I.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín I.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 480 EUR 2014 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 363 066 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 047 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 986 EUR 2015 Tovary Áno 11
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - IV.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 740 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 639 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 238 200 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 417 004 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 769 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382 945 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 366 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Výskumné centrum AgroBioTech - laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501 534 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 215 085 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - III.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 838 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 497 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 080 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 354 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 421 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 27 978 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 192 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 457 847 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 034 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 522 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 734 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6 441 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443 021 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 9 567 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 14 592 EUR 2016 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 704 EUR 2017 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 151 EUR 2018 Tovary Áno 5
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 158 553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46 201 EUR 2018 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 678 800 EUR 2018 Tovary Nie 7
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky ( chemikálie) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lodný lak U 1066 bezfarebný, alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Vibrio agar, 2. Aeromonas agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie prevýskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
STOCKOSORB 500 POWDER Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
NativeMark unstained protein standard; NativePAGE Gels Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 132 EUR 2016 Tovary Nie 1
5× HOT FIREPol® Eva Green®qPCR Mix Plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 757 EUR 2016 Tovary Nie 1
Totálny a selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
AdBlue - prísada do spaľovacích motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 862 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov osobného vozidla - letná a zimná 3L Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu proteínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky, špičky, izolácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 428 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12% akt.cl, síran meďnatý technický(modrá skalica), chlorové vápno, kyselina sírová Mestské služby mesta 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 761 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 262 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 520 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny a totálny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 548 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
3116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 994 EUR 2016 Tovary Nie 1
3316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický prípravok na ochranu lesa - Pellacol ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztok na neinvazívne farbenie proteínov na polyakrylamidovom géli Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vyvolanie experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitídy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 821 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z tkanív a krvi Ústav zoológie SAV 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA purifikačný kit (JetQUICK PCR Purification spin kit. Genomed, kat.č.410250) Ústav zoológie SAV 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity pre extrakciu bielkovin Ústav zoológie SAV 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
MiSeq® Reagent Kit v3 Ústav zoológie SAV 1 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na detekciu a izoláciu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu, dealbuminizačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória pre riešenie výskumno-vedeckých projektov: Aplikácie biokrmív na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza vírusových agensov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
3716 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 644 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza zoonotických patogénov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza, Hinfi reštrikčný enzým Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Restrikčné endonukleázy, chemikálie, antibiotické disky, ladder, čistiace prostriedky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky do lekárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 364 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu, na bunkovú transfekciu, laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne rukavice a mikropipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 243 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 571 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Sekvenácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 712 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Kvantifikácia DNA_2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2016 Tovary Nie 1
DITHANE DG NeoTec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 953 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a plasty pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií pre akreditované laboratóriá Slovenský hydrometeorologický ústav 20 077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotypes Panel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
0117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 752 EUR 2017 Tovary Nie 1
0317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 278 EUR 2017 Tovary Nie 1
0217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na Western blot analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 947 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, chemické výrobky a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Qiagen Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslý reakčný pufer k chloridmetru M926 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
0717 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
BOFIX - herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávnatých ihriskách Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
0817 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
0917 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá priemyselné, prípravky a materiály na pestovanie a ochranu rastlín alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Platinum Taq DNA polymerase Thermofisher Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analýza trofických a imunomodulačných vlastností bunkových kultúr Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre purifikáciu proteínov a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 10 493 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 627 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 594 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 287 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testy na identifikáciu druhov zvierat, krava, ovca, koza, ošípaná, kura, morka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 952 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým FspBI (BfaI) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYBR Green PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
1217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
NuceloSpinFood, NucleoZOL, NucleoSpin RNA/DNA, Buffer set Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
1317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 321 EUR 2017 Tovary Nie 1
1417 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prepis RNA. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
1517 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
1617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kadičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 092 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
2417 Chemikálie - kit na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 048 EUR 2017 Tovary Nie 1
2917 Chemikálie Qubit dsDNA HS Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, Qubit Assays Tubes, DS-30 matrix standard set, dNTP MIX s dTTP, GeneRuler 100bp, DNA Gel Loading Dye (6X), TopVision Agarose ,BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Receptorový peptid AD2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
1717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
1817 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre PCR analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA súpravy pre stanovenie cytokínov v potkaních vzorkách Neurobiologický ústav SAV 1 077 EUR 2017 Tovary Nie 1
3017 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agary - živné pôdy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 446 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie s minimálnou čistotou p.a. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália - farbička Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací roztok Neurobiologický ústav SAV 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do bunkového laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
agaróza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol p.a. 96 %, Pufer ftalátový pH 4.0, Pufer fosfátový pH 7.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo pre laboratórne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
3317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 769 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Termocykler + chémia Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 687 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 371 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
DL-Homocysteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-25 v ľudskom sére Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na qPCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
3617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 893 EUR 2017 Tovary Nie 1
3717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 909 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov, laboratórne sklo a plastový spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymerázy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
testovacie súpravy, ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie určené na prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na vyšetrenie markerov oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 679 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
4217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 953 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčný kit na real-time PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Ústav zoológie SAV 1 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka anti-sheep IgA (HRP) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyromark Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biologické analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre real time PCR Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 677 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr imunofluorescenčnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 854 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microarray pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Phalloidin - iFluor 532 Reagent - Cytopainter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
0118 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
0318 Chemikálie – BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 342 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický materiál a posypová soľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
0518 Chemikálie na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 512 EUR 2018 Tovary Nie 1
0618 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyromark zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 995 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidová živica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: p53 a Survivin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkosný - dĺžkový štandard Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny, pufre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
0718 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiset pipiet, spotrebný materiál a reagencie pre qPCR a blotting Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 915 EUR 2018 Tovary Nie 1
0818 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 103 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre oxygraf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 683 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
mirna pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá, insekticídy, herbicídy, fungicídy, pesticídy, rodenticídy, prídavné a podporné látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolacia RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
1018 Chemikálie - MLPA BRCA1 a BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup feromónových odparníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23 898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 813 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky p53, FLEX IHC; EnVision FLEX; Envision FLEX+Mouse; Envision FLEX+Rabbit; LSAB2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícky značkovací Sprej na drevo SOPPEC FLUO Marker 500 ml, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, kultiváciu embryí, laboratórne prístroje, pomôcky, sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
1118 Chemikálie – EGFR ctDNA diagnostika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
1218 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 583 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dneasy Blood & Tissue Kit (250) Ústav zoológie SAV 671 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunková línia a chemikálie na výskum neurodegenratívnych ochorení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 559 EUR 2018 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 288 EUR 2018 Tovary Nie 1
1318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka proti beta aktínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 251 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál do bunkového laboratória a laboratória na analýzu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biochemický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, chemikalie a protilatky pre kultiváciu, diferenciáciu a analýzu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 027 EUR 2018 Tovary Nie 1
Selekčné antibiotiká, primárna protilátka, sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
1418 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 244 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu miRNA z plazmy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biotinylované sekundárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre molekulárnu biológiu na izoláciu DNA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol a Izopropylalkohol Ústav experimentálnej fyziky SAV 57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
1518 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy - repelenty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 351 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky náterové na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps Kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyro komponenty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekcia Metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11 521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre claudin 16 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre horčíkový transportér MagT1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentné prípravky na ochranu sadeníc lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etanol 96 % p.a., Kyselina octová p.a., Chloroform p.a. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: EnVision Target Retrieval Solution; Antibody Diluent; Universal LSAB2; Flex IHC Microskope slides Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 931 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie kity pre výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 497 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorozpustné hnojivá Universol, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup umelého hnojiva na medonosné lúky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 800 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre horčíkové transportéry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 209 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelent na ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 213 EUR 2018 Tovary Nie 1
1618 Chemikálie na genetické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu zverou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné média a suplementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pero na vytvorenie hydrofóbnej bariéry (PAP pen liquid blocker) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
L-Tyrosine, L - Asparagine, Rose Bengal Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 206 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 893 EUR 2018 Tovary Nie 1
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) Ústav zoológie SAV 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
HEK-Blue a sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Deuterovaná sodná soľ trimetylsilylpropiónovej kyseliny, NMR kyvety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekčné kity a purifikácia PCR produktov a sekvenačných reakcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 524 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre izoláciu RNA a PCR. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie na prípravu NK pre sekvenovanie novej generácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 673 EUR 2018 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL 400 Ústav zoológie SAV 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 633 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 719 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elisa kity na výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 932 EUR 2018 Tovary Áno 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 062 EUR 2018 Tovary Nie 7
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 105 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-proteíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na izoláciu plazmidovej DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mdivi-1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne chemikálie, protilátky, enzýmy, chemické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, primery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot, PCR plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
pyrosekvenovanie zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 815 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lab plasty zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terapeutické proteíny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Deazariboflavín, protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 232 EUR 2018 Tovary Nie 1
ppp zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 414 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 121 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne kity pre molekulárnu biológiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termostatický kúpeľ a príslušenstvo Ústav zoológie SAV 749 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky špecifické na výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 889 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pôdy a inokulačné kľučky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516 EUR 2018 Tovary Nie 1
špičky a úložné boxy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 319 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a vizualizáciu buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 899 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulárne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Tris, kyselina cytochrom, sefaróza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
1918 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
1818 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 616 EUR 2018 Tovary Nie 1
1718 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 336 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 974 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - knižnica FDA schválených liečiv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - DNA oligonukleotidy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárna protilátka GPX4 Polyclonal Antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
2118 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na meranie pH, prípravu roztokov a farbenie tkanív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemia pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 254 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, Syntéza oligonukleotidov, Modifikácia oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
metylacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
microarray pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 617 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a izolacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 237 EUR 2018 Tovary Nie 1
miRNA a RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 884 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - monoklonálne protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1 408 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický a zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 920 EUR 2018 Tovary Áno 1
018V. projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
2618 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 508 EUR 2018 Tovary Nie 1
2218 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
2318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
2418 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 934 EUR 2018 Tovary Nie 1
2518 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické guličky 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, enzýmy a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave 2 052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií a chemických výrobkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 981 EUR 2019 Tovary Nie 1
2718 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave 19 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Terapeutické protilátky na výskumné účely a ich Fab Fc fragmenty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
AdBlue – prísada do motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 903 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, interné kontroly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 452 EUR 2019 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 050 EUR 2018 Tovary Nie 7
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecifické chemikálie a materiál potrebný na výskum exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 434 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 645 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 111 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 333 020 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 825 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza (LightCycler) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 432 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 255 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 188 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Anaplasma phagocytophilum, Barnonella IFA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 440 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX1 antibody, GPX3 antibody Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 495 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zložky mikrobiologických kultivačných médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 371 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre prístroj CHNOS Elemental Analyzer varioMICRO Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 546 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multiplexný set na analýzu biomolekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 484 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Rabbit Tubulin - Beta 3, Carbonic Anhydrase 9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 573 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky - Survivin, Flex Mono a Hu p53 Protein Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 341 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 446 EUR 2019 Tovary Nie 1
LightCycler multiplex DNA master Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 356 697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 177 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 551 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer s RNA Systémom a dsDNA systémom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 591 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskumné účely Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 353 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poly-L-lyzín 0,1% koncentrácia vo vode Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Insekticídne dymovnice Dobol fumigátor 20g Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 326 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izolačné a diagnostické kity na analýzu exozómov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 253 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 883 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 232 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
hemokultivačné liekovky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 970 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 618 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky GPX8 a GPX4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie na výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 399 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potato Dextrose Agar (zemiakovo-glukózový agar) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 754 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 454 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 167 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, PCR mix pre HRM analýzu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 364 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polygrafická chémia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne pomôcky - kity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 806 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 295 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratóriá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 492 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 791 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204 EUR 2019 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 909 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 885 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etylamin, Dihydrát octanu zinočnatého Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 594 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 791 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 925 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 237 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silica SiO2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 516 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 448 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál - chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 949 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie vysokej čistoty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 824 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie - Benzén-D6 (Hexadeuterobenzén), Metanol-D4 (Tetradeuterometanol, deuterovaný metylalkohol D4) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 938 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - detergenty, oligonukleotidy, protilátky, činidlá, inhibítory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 002 EUR 2019 Tovary Nie 1
Protilátky a ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny, proteíny, enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 808 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie - Primery Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 329 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 13 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Universal LSAB 2 kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny ELISA kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 844 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syntézy oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 835 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunológia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 516 EUR 2020 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Primery - Real-time PCR LightSNiP assay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 386 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 205 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochemické metódy (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 385 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELISA kity - chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 922 EUR 2020 Tovary Nie 1
Detekčný kit PD-L1 a primárna protilátka CD 163 pre IHC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické prípravky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 26 860 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky Národný ústav reumatických chorôb 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
AdBlue – prísada do motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 32 000 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×