CPV kód

24000000-4

Chemické výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 22,372 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 9,166 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 24,200 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 160,987 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 90,592 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 12,163,252 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 29,987 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 176 7,245,407 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19,915 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 178,873 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 7,151 EUR
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 1 162,500 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 6,419 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 8 2,412 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 577,829 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 9,816 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 18,317 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11,800 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 16,438 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 1,610,955 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 94,121 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 158,553 EUR
Slovenské národné múzeum 1 100 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 1,708 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 6,796 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 134 484,346 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 200 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 170,502 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 25 66,616 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 2,555 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 923 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 1,358 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 71,250 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 48 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 663,100 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 32 42,659 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 14,983 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 1,093 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 2,406 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 50 EUR
Ústav zoológie SAV 10 6,355 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 826 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 12,486 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 10,871 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 3,894 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 7 305,317 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 15,000 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 1,148 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0 EUR
Spojená škola 5 2,380 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 10,098 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 3,393 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 125 EUR
Mestské služby mesta 1 900 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 170,502 EUR
INTRAVENA s.r.o. 2 6,796 EUR
DeLUX - SM, s.r.o. 2 16,438 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 15 57,858 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 3,926 EUR
BIOTECH s.r.o. 101 2,293,712 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 66 12,343,160 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 3 179,217 EUR
ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. 1 178,873 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 663,100 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 8,000 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 5 5,125 EUR
G Trade s.r.o. 5 608,413 EUR
Bio G s.r.o. 4 2,278 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 1 2,363 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 13 3,793 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 7 19,805 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 1 792 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 37 212,140 EUR
Lambda Life a.s. 104 3,600,941 EUR
Merck spol. s r.o. 4 907 EUR
VWR International GmbH 9 7,384 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 898 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 15 27,805 EUR
LABO - SK, s. r. o. 41 1,949,371 EUR
NJL s.r.o. 1 871 EUR
Life Technologies s r.o. 17 90,478 EUR
TOVOCHEM spol. s r.o. 2 10,055 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 6,498 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 0 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 1 2,570 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 2 1,029 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 379 EUR
ProScience Tech s. r. o. 52 1,565,601 EUR
Auto- Piko, s.r.o. 1 10,417 EUR
Bentley Czech s.r.o. 1 9,000 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 1 71,250 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 10 9,095 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 4 4,888 EUR
MONAL-BBG s.r.o. 2 22,372 EUR
LABO-SK, s.r.o. 2 354 EUR
SYNTCHEM, spol. s r.o. 1 923 EUR
BARIA s.r.o. 8 27,912 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 333 EUR
Ing. Iveta Janíková 1 525 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 5 2,114 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 7,900 EUR
KRIDLA s.r.o 3 1,535 EUR
Ing. Ľubica Lazová 1 141 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 549 EUR
Eurolab Lambda a.s. 3 14,787 EUR
Ecoli s.r.o. 10 9,832 EUR
Lucia Rošková R-interiér 9 13,695 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 13,770 EUR
Unicomp s.r.o. 13 15,069 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 50 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 4 4,516 EUR
FARLESK spol. s r.o. 1 175 EUR
SlovCapital s.r.o. 1 340 EUR
Brenntag Slovakia s.r.o. 5 17,048 EUR
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 3,700 EUR
Scintila, s.r.o. 9 17,512 EUR
GeneTiCA s.r.o. 14 97,203 EUR
C-Consulting LabTechnologies s. r. o. 1 110 EUR
Pragostem s.r.o. 4 27,566 EUR
Rastislav Pavlus 1 2,473 EUR
GENYuse, s. r. o. 1 180 EUR
LEGUSEM pt, a.s. 5 17,913 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 16 31,829 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 203 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 1,300 EUR
RANDOX, s.r.o. 1 738 EUR
Diversey Slovensko, s.r.o. 1 9,166 EUR
accela s.r.o. 3 13,686 EUR
JVD papier s.r.o. 1 0 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 0 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 265 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 1,209 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie a laboratórny materiál. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied 172,003 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 149,670 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup rôznych chemických výrobkov pre potreby DPB Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 178,873 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35,009 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,246 EUR 2012 Tovary Áno 3
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 195,634 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín II.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166,990 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44,100 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a iné prípravky a pomôcky na konzervovanie a reštaurovanie, saponátové a čistiace prípravky Múzeum Slovenského národného povstania 170,502 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45,914 EUR 2014 Tovary Áno 8
Základné chemikálie pre lekársky výskym Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 509 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 523,654 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,131 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53,003 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6,017 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66,769 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. IMUNA PHARM, a.s. 663,100 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20,405 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538,596 EUR 2014 Tovary Áno 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,410,000 EUR 2014 Tovary Áno 12
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8,445 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11,429 EUR 2012 Tovary Nie 3
Chemikálie a laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,246 EUR 2012 Tovary Nie 2
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,213 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31,010 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99,784 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,393 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18,883 EUR 2015 Tovary Áno 12
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 344,002 EUR 2015 Tovary Áno 1
Lepidlá a tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,979 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie, laboratórne zariadenia, reagencie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38,899 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - II.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61,305 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35,795 EUR 2015 Tovary Áno 9
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK Univerzita Komenského v Bratislave 493,168 EUR 2015 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26,666 EUR 2015 Tovary Áno 8
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - I.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25,723 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín I.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226,480 EUR 2014 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre výskum UK Univerzita Komenského v Bratislave 363,066 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,047 EUR 2014 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94,986 EUR 2015 Tovary Áno 11
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - IV.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,740 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36,639 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 238,200 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 417,004 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,769 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382,945 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6,366 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Výskumné centrum AgroBioTech - laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 501,534 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK. Univerzita Komenského v Bratislave 215,085 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - III.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,838 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347,497 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17,080 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,354 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108,421 EUR 2016 Tovary Neuvedené 11
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 27,978 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,192 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 457,847 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13,034 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2,522 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,734 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 6,441 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443,021 EUR 2014 Tovary Nie 2
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 9,567 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,099 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,099 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 14,592 EUR 2016 Tovary Áno 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,704 EUR 2017 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41,151 EUR 2018 Tovary Áno 5
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 158,553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 46,201 EUR 2018 Tovary Áno 6
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,678,800 EUR 2018 Tovary Nie 7
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky ( chemikálie) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lodný lak U 1066 bezfarebný, alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Vibrio agar, 2. Aeromonas agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie prevýskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
STOCKOSORB 500 POWDER Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
NativeMark unstained protein standard; NativePAGE Gels Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a plast pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,132 EUR 2016 Tovary Nie 1
5× HOT FIREPol® Eva Green®qPCR Mix Plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15,757 EUR 2016 Tovary Nie 1
Totálny a selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,405 EUR 2016 Tovary Nie 1
AdBlue - prísada do spaľovacích motorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 575 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,862 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov osobného vozidla - letná a zimná 3L Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu proteínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky, špičky, izolácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10,428 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12% akt.cl, síran meďnatý technický(modrá skalica), chlorové vápno, kyselina sírová Mestské služby mesta 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 341 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,761 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,262 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8,520 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5,298 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny a totálny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 548 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
3116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 994 EUR 2016 Tovary Nie 1
3316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre údržbu objektov Slovenské národné múzeum 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický prípravok na ochranu lesa - Pellacol ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4,134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztok na neinvazívne farbenie proteínov na polyakrylamidovom géli Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre vyvolanie experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitídy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9,821 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu DNA z tkanív a krvi Ústav zoológie SAV 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA purifikačný kit (JetQUICK PCR Purification spin kit. Genomed, kat.č.410250) Ústav zoológie SAV 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity pre extrakciu bielkovin Ústav zoológie SAV 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, bunkové línie, médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
MiSeq® Reagent Kit v3 Ústav zoológie SAV 1,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na detekciu a izoláciu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a protilátka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu, dealbuminizačný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 303 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,710 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória pre riešenie výskumno-vedeckých projektov: Aplikácie biokrmív na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18,074 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza vírusových agensov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
3716 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16,165 EUR 2016 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,644 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza zoonotických patogénov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza, Hinfi reštrikčný enzým Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Restrikčné endonukleázy, chemikálie, antibiotické disky, ladder, čistiace prostriedky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky do lekárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27,364 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na proteomickú analýzu, na bunkovú transfekciu, laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne rukavice a mikropipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,243 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8,571 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33,417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Sekvenácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19,712 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Kvantifikácia DNA_2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 594 EUR 2016 Tovary Nie 1
DITHANE DG NeoTec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10,953 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a plasty pre molekulovú a bunkovú biológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,043 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3,362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália - Antiséra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemikálií pre akreditované laboratóriá Slovenský hydrometeorologický ústav 20,077 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agaróza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Equine Genotypes Panel Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre western blot a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
0117 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,752 EUR 2017 Tovary Nie 1
0317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,278 EUR 2017 Tovary Nie 1
0217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na Western blot analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 947 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, chemické výrobky a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12,341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Qiagen Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 156 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslý reakčný pufer k chloridmetru M926 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
0717 Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
BOFIX - herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávnatých ihriskách Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
0817 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 581 EUR 2017 Tovary Nie 1
0917 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá priemyselné, prípravky a materiály na pestovanie a ochranu rastlín alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza Platinum Taq DNA polymerase Thermofisher Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analýza trofických a imunomodulačných vlastností bunkových kultúr Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30,061 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 504 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre purifikáciu proteínov a 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 10,493 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,627 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14,594 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 886 EUR 2017 Tovary Nie 1
RosetteSep™ Human Granulocytes Depletion Kit Národná transplantačná organizácia 1,287 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testy na identifikáciu druhov zvierat, krava, ovca, koza, ošípaná, kura, morka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pertussis toxín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,952 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Restrikčný enzým FspBI (BfaI) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia a reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYBR Green PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
1217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,345 EUR 2017 Tovary Nie 1
NuceloSpinFood, NucleoZOL, NucleoSpin RNA/DNA, Buffer set Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
1317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,321 EUR 2017 Tovary Nie 1
1417 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Taq polymeráza EliZyme HS Robust, 1000 units Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 767 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na prepis RNA. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12,997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
1517 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
1617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kadičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,092 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8,452 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
2417 Chemikálie - kit na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,376 EUR 2017 Tovary Nie 1
2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,048 EUR 2017 Tovary Nie 1
2917 Chemikálie Qubit dsDNA HS Assay Kit, Qubit dsDNA BR Assay Kit, Qubit Assays Tubes, DS-30 matrix standard set, dNTP MIX s dTTP, GeneRuler 100bp, DNA Gel Loading Dye (6X), TopVision Agarose ,BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734 EUR 2017 Tovary Nie 1
Receptorový peptid AD2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10,330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
1717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
1817 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 682 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre PCR analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA súpravy pre stanovenie cytokínov v potkaních vzorkách Neurobiologický ústav SAV 1,077 EUR 2017 Tovary Nie 1
3017 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15,056 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agary - živné pôdy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 577 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8,446 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné laboratórne chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 693 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie s minimálnou čistotou p.a. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália - farbička Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací roztok Neurobiologický ústav SAV 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie do bunkového laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,245 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
agaróza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, hemokultivačné fľaštičky pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol p.a. 96 %, Pufer ftalátový pH 4.0, Pufer fosfátový pH 7.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na 2-D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo pre laboratórne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - substancie v prášku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
3317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 769 EUR 2017 Tovary Nie 1
Produkty pre bunkové analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,599 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Termocykler + chémia Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty a chemikálie pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 687 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a filtre na výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,927 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 371 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
DL-Homocysteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-25 v ľudskom sére Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na qPCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
3617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,893 EUR 2017 Tovary Nie 1
3717 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,909 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre prípravu roztokov, laboratórne sklo a plastový spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymerázy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
testovacie súpravy, ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie určené na prácu v laboratóriu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na vyšetrenie markerov oxidačného stresu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,679 EUR 2017 Tovary Nie 1
AL-Labortechnik Spreadex EL Ústav zoológie SAV 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
4217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,364 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13,953 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre RT-PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6,997 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24,672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detekčný kit na real-time PCR reakciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Ústav zoológie SAV 1,697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka anti-sheep IgA (HRP) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pyromark Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,574 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na biologické analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a kity pre real time PCR Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 565 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu, Western blot, protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,677 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, riedidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kultiváciu a diferenciáciu primárnych neuronálnych kultúr imunofluorescenčnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,854 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microarray pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25,244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Phalloidin - iFluor 532 Reagent - Cytopainter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
0118 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioreagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
0318 Chemikálie – BRCA1, BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,342 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický materiál a posypová soľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
0518 Chemikálie na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,512 EUR 2018 Tovary Nie 1
0618 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyromark zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,995 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Epoxidová živica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: p53 a Survivin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkosný - dĺžkový štandard Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na anaeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
hemokultivačné fľaštičky pediatrické Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2,420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny, pufre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microtabs Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
0718 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médium KSOM Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiset pipiet, spotrebný materiál a reagencie pre qPCR a blotting Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10,915 EUR 2018 Tovary Nie 1
0818 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9,905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na genetickú analýzu 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 103 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a chemikálie pre oxygraf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 683 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
mirna pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemokultivačné flaštičky Národný ústav reumatických chorôb 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá, insekticídy, herbicídy, fungicídy, pesticídy, rodenticídy, prídavné a podporné látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolacia RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
1018 Chemikálie - MLPA BRCA1 a BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,455 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup feromónových odparníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23,898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické postreky a hnojivá na vinič a okrasné rastliny, dreviny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4,813 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky p53, FLEX IHC; EnVision FLEX; Envision FLEX+Mouse; Envision FLEX+Rabbit; LSAB2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlórnan sodný 12,3% akt.cl ; Kyselina chlorovodíková 31 % Technické služby mesta Humenné 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) Ústav zoológie SAV 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícky značkovací Sprej na drevo SOPPEC FLUO Marker 500 ml, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, kultiváciu embryí, laboratórne prístroje, pomôcky, sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
1118 Chemikálie – EGFR ctDNA diagnostika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
1218 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,583 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dneasy Blood & Tissue Kit (250) Ústav zoológie SAV 671 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunková línia a chemikálie na výskum neurodegenratívnych ochorení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 559 EUR 2018 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,288 EUR 2018 Tovary Nie 1
1318 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka proti beta aktínu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,251 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál do bunkového laboratória a laboratória na analýzu proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biochemický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42,587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, chemikalie a protilatky pre kultiváciu, diferenciáciu a analýzu primárnych neuronálnych kultúr Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9,027 EUR 2018 Tovary Nie 1
Selekčné antibiotiká, primárna protilátka, sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
1418 Chemikálie na FISH analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,244 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izoláciu miRNA z plazmy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biotinylované sekundárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre western blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre molekulárnu biológiu na izoláciu DNA Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol a Izopropylalkohol Ústav experimentálnej fyziky SAV 57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a kity Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na Western Blot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,666 EUR 2018 Tovary Nie 1
1518 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Equine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14,770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bovine Genotyping Kit Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy - repelenty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,351 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky náterové na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps Kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 388 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyro komponenty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 395 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detekcia Metylácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 285 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zlúčeniny na čistenie Centrum sociálnych služieb - Jesienka 11,521 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre claudin 16 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka pre horčíkový transportér MagT1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 391 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky a príslušenstvo na 2D elektroforézu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentné prípravky na ochranu sadeníc lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18,726 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etanol 96 % p.a., Kyselina octová p.a., Chloroform p.a. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: EnVision Target Retrieval Solution; Antibody Diluent; Universal LSAB2; Flex IHC Microskope slides Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,931 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Testovacie kity pre výskumné účely Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 497 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorozpustné hnojivá Universol, alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,499 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média pre bunky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11,977 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup umelého hnojiva na medonosné lúky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,800 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky pre horčíkové transportéry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,209 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelent na ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,213 EUR 2018 Tovary Nie 1
1618 Chemikálie na genetické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu zverou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Izolácia genómovej DNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné média a suplementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pero na vytvorenie hydrofóbnej bariéry (PAP pen liquid blocker) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a reagencie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44,932 EUR 2018 Tovary Áno 5
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35,062 EUR 2018 Tovary Nie 7
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,974,000 EUR 2018 Tovary Nie 1