Obstarávanie

Obnova povrchu cesty III/2189 Háj v km 0,000 - 0,226


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 310,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 666,66
Zaplatené:
80.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
1831.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Obnova povrchu cesty III. triedy

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dĺžka opravy , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 226; Technické vlastnosti: Priemerná šírka vozovky , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,10; Technické vlastnosti: Plocha opravy - vozovka, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 831; Technické vlastnosti: Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 831; Technické vlastnosti: Postrek PS/EK 0,5 kg/m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 831; Technické vlastnosti: Betón asfaltový ACo 11 II. hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 831; Technické vlastnosti: Trvalopružná asfaltová zálievka, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: Výšková úprava dažďových vpustí, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Výšková úprava kanalizačných vpustí, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Výšková úprava uličných poklopov (šupátka), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 3 17 600,00 20% EUR 24. Jún 2016 112556

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×