Obstarávanie

Stravné poukážky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
22 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199770-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.; Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: názov a logo dodávateľa; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: rok platnosti stravnej poukážky; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: nominálnu hodnotu stravnej poukážky; Technické vlastnosti: Dodávané v knižnej väzbe (1 väzba obsahuje určený počet kusov), Hodnota / charakteristika: 20; Technické vlastnosti: Počty a miesta poskytovania služieb:, Hodnota / charakteristika: 12; Technické vlastnosti: 1. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Trenčín, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 2. miesto poskytovania služieb: Krajský súd Trenčín, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 3. miesto poskytovania služieb: Krajská prokuratúra Trenčín, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 4. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Trenčín, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 5. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 6. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou , Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 7. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 8. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom , Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 9. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Partizánske, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 10. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Partizánske , Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 11. miesto poskytovania služieb: Okresný súd Prievidza, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km; Technické vlastnosti: 12. miesto poskytovania služieb: Okresná prokuratúra Prievidza, Hodnota / charakteristika: + priľahlé ulice v okolí 5 km

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Nominálna hodnota jedného stravného lístka, Jednotka: €, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,00; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo stravných lístkov, Jednotka: ks, Minimum: 5300, Maximum: 6000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 0,00 0% EUR 16. Marec 2016 104183

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×