CPV kód

30199770-8

Stravné poukážky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 928 366 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 959 072 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 96 997 EUR
Mesto Revúca 2 221 737 EUR
Obec Chynorany 4 50 711 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 5 961 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 4 506 971 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 261 917 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 2 288 436 EUR
Mesto Poprad 4 1 448 306 EUR
Mesto Bardejov 4 583 444 EUR
Mesto Žilina 3 18 690 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 600 000 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 23 126 361 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 367 502 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 170 874 EUR
Mesto Levoča 3 323 457 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 661 719 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 262 748 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 14 149 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 1 205 426 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 168 463 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 371 036 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 611 819 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 74 194 EUR
Mesto Rožňava 6 880 428 EUR
Mesto Martin 1 246 346 EUR
Mesto Nová Baňa 1 68 556 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 207 084 EUR
Mesto Nitra 3 573 992 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 306 063 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 305 518 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 15 700 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 2 153 934 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 608 160 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 312 625 EUR
Mesto Medzilaborce 3 225 929 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 145 780 EUR
Obec Ladce 1 33 563 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 21 710 EUR
Obec Beluša 2 144 007 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 1 560 EUR
Košický samosprávny kraj 1 193 312 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 6 331 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 716 998 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 142 834 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 87 901 EUR
HOREZZA, a.s. 4 25 983 EUR
Mesto Piešťany 1 887 251 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 178 935 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8 475 918 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 4 29 290 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 636 171 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 301 360 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 8 121 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 71 015 EUR
Mesto Lipany 2 0 EUR
Obec Demjata 5 48 425 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 14 223 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 0 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 12 457 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 672 877 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 4 615 701 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 406 617 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 213 990 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 24 022 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 212 277 EUR
Mesto Trstená 1 93 800 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 158 235 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 227 266 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 115 703 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 19 258 189 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 252 925 EUR
Slovenská národná knižnica 1 207 843 EUR
Mesto Humenné 3 142 354 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 2 6 236 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 118 825 EUR
Mesto Krompachy 2 166 425 EUR
Obec Podbrezová 4 188 809 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 342 278 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 268 442 EUR
Obec Dunajská Lužná 4 144 401 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 42 746 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 0 EUR
Stredná odborná škola 1 12 600 EUR
Mesto Senica 4 615 500 EUR
Mesto Nové Zámky 5 703 647 EUR
Slovenská filharmónia 3 365 810 EUR
Mesto Partizánske 4 678 135 EUR
Slovenské národné múzeum 1 201 741 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 3 198 882 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 13 597 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 129 430 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 65 130 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 195 742 EUR
Obec Pata 1 16 701 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 7 157 EUR
Mesto Pezinok 1 1 805 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 4 182 937 EUR
Stredná odborná škola dopravná 2 95 346 EUR
Ústav hydrológie SAV 2 0 EUR
Stredná odborná škola 4 92 149 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 52 313 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 113 321 EUR
Obec Sačurov 1 74 703 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 4 223 939 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 3 85 272 EUR
IUVENTA 14 218 779 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 15 839 EUR
Mesto Michalovce 1 128 134 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 6 800 723 EUR
Mesto Tornaľa 2 164 558 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 5 719 609 EUR
Mesto Vrbové 4 159 339 EUR
Obec Budimír 5 150 EUR
Obec Madunice 2 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 10 840 544 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 2 230 078 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 68 736 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 89 865 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 318 400 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 347 531 EUR
Obec Vechec 2 90 923 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1 40 127 EUR
Mesto Hlohovec 4 501 242 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 127 187 EUR
Obec Rakúsy 2 30 168 EUR
Obec Studenec 1 4 534 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 36 344 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 2 21 560 EUR
Kancelária prezidenta SR 4 296 113 EUR
Obec Dulov 2 11 240 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 4 97 616 EUR
Obec Horné Srnie 1 9 450 EUR
Mesto Šamorín 1 99 410 EUR
Obec Stročín 3 0 EUR
Obec Šarišské Michaľany 3 41 161 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 211 788 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 3 463 333 EUR
Obec Štrba 4 75 850 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 21 481 EUR
Mesto Sereď 4 353 227 EUR
Obec Trenčianska Teplá 2 53 136 EUR
Mesto Púchov 4 495 162 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 27 791 EUR
Obec Veľké Leváre 11 92 850 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 4 661 808 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 33 312 EUR
Obec Žabokreky 1 16 598 EUR
Mesto Svätý Jur 3 214 677 EUR
Krajský súd v Žiline 2 264 623 EUR
Okresný súd Komárno 2 134 319 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 4 13 182 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 2 123 EUR
Mesto Turčianske Teplice 2 200 446 EUR
Obec Veľké Uherce 3 17 473 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 13 741 EUR
Mesto Sobrance 1 0 EUR
Slovenský metrologický ústav 4 124 456 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 131 000 EUR
Okresný súd Trebišov 1 128 000 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 93 589 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 207 318 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 62 467 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 1 125 531 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1 34 939 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 121 257 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 54 148 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 3 45 369 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Zoologická záhrada Košice 4 229 929 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 46 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 237 950 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 135 548 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 466 538 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 112 851 EUR
Mesto Kremnica 2 265 869 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 145 404 EUR
Obec Kružlov 1 13 649 EUR
Mesto Rajecké Teplice 3 95 466 EUR
Mesto Veľký Meder 1 59 988 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 731 935 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 159 828 EUR
Mesto Stropkov 2 333 727 EUR
Obec Raková 1 2 800 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 4 159 670 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 2 193 808 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 17 325 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 5 165 238 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 97 751 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 2 75 103 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 23 591 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 207 338 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 4 203 114 EUR
Správa účelových zariadení 4 148 409 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 197 723 EUR
Slovenské banské múzeum 1 0 EUR
Okresný súd Revúca 1 125 843 EUR
Obec Smižany 1 191 160 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 2 219 489 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 771 500 EUR
Okresný súd Nové Zámky 2 139 958 EUR
Mesto Sečovce 1 187 131 EUR
Obec Brusno 1 14 393 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 108 685 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 159 112 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 71 309 EUR
Národné športové centrum 3 71 987 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 4 63 822 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 88 632 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 100 861 EUR
Štátna vedecká knižnica v Prešove 3 123 153 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 560 413 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 178 849 EUR
Okresný súd Levice 2 310 850 EUR
Okresný súd Galanta 1 50 969 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 2 688 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 496 906 EUR
Ústav polymérov SAV 2 64 333 EUR
Krajská prokuratúra 1 320 000 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 20 035 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 889 110 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 3 196 891 EUR
Národný onkologický ústav 59 487 404 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 482 194 EUR
Mesto Lučenec 2 244 636 EUR
Obec Vinné 15 64 008 EUR
Obec Limbach 5 47 679 EUR
Mesto Jelšava 1 192 000 EUR
Obec Zámutov 3 126 381 EUR
Letisko Sliač, a.s. 2 155 953 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 4 35 686 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 118 800 EUR
Obec Soľ 10 164 291 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 10 237 EUR
Obec Helcmanovce 4 41 776 EUR
Obec Cernina 3 45 516 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 18 655 EUR
Obec Predajná 2 53 373 EUR
Obec Drienov 4 36 689 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 87 225 EUR
Špeciálna základná škola 1 17 263 EUR
Obec Nesvady 2 93 132 EUR
Obec Štiavnik 2 186 136 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 5 22 114 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 63 422 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 337 825 EUR
Ústav zoológie SAV 11 61 057 EUR
Obec Kľačany 2 4 770 EUR
Okresný súd Poprad 2 306 510 EUR
Obec Pruské 4 63 740 EUR
Obec Šarovce 1 0 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 5 410 055 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 4 118 246 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 3 44 815 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 41 013 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 517 928 EUR
Stredná umelecká škola 2 59 997 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 5 131 036 EUR
Spojená škola 1 14 450 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 3 200 194 EUR
Obec Čičava 1 57 594 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 49 909 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 3 264 716 EUR
Dom tretieho veku 3 29 019 EUR
Okresný súd Michalovce 1 101 746 EUR
Okresný súd Brezno 1 0 EUR
Základná škola 2 23 923 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 2 144 940 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 226 841 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3 143 647 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 72 376 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 144 981 EUR
Obec Rovné 4 8 303 EUR
Obec Pribeta 5 62 684 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 11 80 020 EUR
Hotelová akadémia 3 15 321 EUR
Spojená škola 4 129 488 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 2 204 785 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 10 494 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 3 107 645 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 167 933 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 890 EUR
Technické služby mesta Levoča 2 214 034 EUR
Mesto Strážske 4 145 409 EUR
Obec Hrabušice 5 189 149 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 51 707 EUR
Obec Blahová 3 5 942 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 187 144 EUR
Obec Čaklov 2 58 677 EUR
MH Manažment, a.s. 1 38 784 EUR
Mesto Žarnovica 3 249 462 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 206 728 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 75 213 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 11 974 EUR
Mestské kultúrne stredisko 2 31 555 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 152 777 EUR
Ústav informatiky SAV 3 102 566 EUR
Krajská prokuratúra 3 912 367 EUR
Slovenská pošta, a.s. 12 35 539 358 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 105 840 EUR
Výskumná agentúra 3 366 071 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 21 220 245 EUR
Centrum účelových zariadení 3 626 791 EUR
MH Invest II, s.r.o. 4 60 EUR
Okresný súd Malacky 3 179 159 EUR
Staromestská a.s. 2 59 100 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 580 349 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 3 138 040 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 2 391 968 EUR
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 1 238 130 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 28 417 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 2 25 456 EUR
Fond na podporu umenia 3 78 391 EUR
Obec Vyšný Žipov 3 32 355 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 6 874 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 2 70 549 EUR
Obec Kapušany 2 25 188 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 117 108 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 16 496 EUR
Obec Topoľníky 2 41 413 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 88 630 EUR
Obec Veľká Franková 2 1 254 EUR
Obec Budkovce 1 4 597 EUR
Obec Veľké Zálužie 15 113 649 EUR
Obec Slanec 1 0 EUR
Mesto Turany 3 116 555 EUR
Obec Poráč 1 18 860 EUR
Matica slovenská 4 182 922 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 12 794 EUR
Múzeum v Kežmarku 5 69 615 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 6 646 EUR
Obec Nálepkovo 4 202 182 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 123 201 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 34 591 EUR
Obec Nižný Mirošov 2 4 790 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 20 484 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 4 86 018 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 89 397 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 425 895 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 4 462 482 EUR
Divadlo Alexandra Duchnoviča 3 66 229 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 21 526 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 11 696 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 3 388 599 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 3 96 207 EUR
Mesto Gelnica 4 244 630 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 4 063 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 789 969 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 36 749 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4 725 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 4 147 761 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 105 250 EUR
Tribečská knižnica v Topoľčanoch 3 96 263 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 42 895 EUR
Protimonopolný úrad SR 4 292 009 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 5 35 687 EUR
Domov sociálnych služieb 4 14 719 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 3 44 512 EUR
Domov sociálnych služieb Rozsutec 4 79 934 EUR
Environmentálny fond 2 119 012 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 3 6 227 EUR
Základná škola 1 2 240 EUR
Národné osvetové centrum 6 197 312 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 30 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 2 46 091 EUR
Obec Kysak 2 12 098 EUR
Základná škola Šrobárova 4 9 952 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 31 076 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 196 925 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 14 177 EUR
Základná škola Márie Medveckej 1 2 077 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5 34 459 EUR
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 2 77 036 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 5 115 969 EUR
Gemersko-malohontské osvetové stredisko 3 55 616 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 104 778 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 103 703 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 4 108 403 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 4 59 584 EUR
Tekovské múzeum v Leviciach 1 40 500 EUR
Špeciálna základná škola Hrabušice 2 6 914 EUR
Obec Lehota 13 61 892 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 5 88 773 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 9 401 EUR
Divadlo Štúdio tanca 2 19 723 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 2 39 608 EUR
Obec Trnava pri Laborci 4 14 752 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 287 409 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 4 89 424 EUR
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 1 13 199 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 34 822 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 7 662 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 5 62 811 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 3 6 620 EUR
Školský internát 4 41 767 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 2 6 000 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 5 203 592 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 17 495 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 3 109 195 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 2 136 553 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 14 57 123 EUR
Obec Zeleneč 2 18 400 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 24 744 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 40 625 EUR
Za dôstojný život 6 142 511 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 4 68 528 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 6 49 317 EUR
1. Humenská a.s. 3 12 591 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 3 3 097 EUR
Základná škola s materskou školou Dvorec 1 0 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 7 805 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 691 EUR
Prevádzkareň obce Lendak 2 38 573 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 395 857 EUR
Záhorské múzeum v Skalici 2 9 773 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 252 137 EUR
Trenčín región 2 6 399 EUR
Obec Hvozdnica 1 12 000 EUR
Technické služby mesta Trebišov 6 394 115 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 0 EUR
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 4 24 951 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 4 318 134 EUR
Domov dôchodcov 2 22 022 EUR
Domov sociálnych služieb 3 3 789 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 2 520 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 4 799 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 3 350 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 112 929 EUR
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 5 131 911 EUR
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 3 32 968 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 16 500 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 4 19 998 EUR
Knižnica Mateja Hrebendu 1 46 447 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 96 231 EUR
Galantská knižnica 1 27 566 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 207 938 EUR
Obec Malá Franková 3 1 220 EUR
Spojená škola 5 13 580 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 3 14 409 EUR
Obec Ordzovany 6 1 205 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 5 100 254 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 1 9 972 EUR
Spojená škola 2 97 841 EUR
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 1 6 298 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 6 86 755 EUR
Žitnoostrovná knižnica 2 40 156 EUR
Centrum voľného času 9 32 086 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 4 253 EUR
Slovenská katolícka charita 1 0 EUR
Základná škola 2 5 414 EUR
Technické služby mesta Sobrance 2 36 356 EUR
Fond na podporu vzdelávania 2 25 532 EUR
Galéria Jána Koniarka v Trnave 4 63 174 EUR
Základná škola Leles 4 66 999 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 10 809 EUR
Senior Trend, n.o. 1 102 369 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 12 527 EUR
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 4 131 669 EUR
Centrum voľného času 1 2 101 EUR
Spojená škola internátna 3 9 776 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 13 776 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 1 39 711 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 2 79 265 EUR
Súkromná stredná umelecká škola 5 52 017 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 3 000 EUR
Obchodná akadémia 4 75 319 EUR
Evanjelická spojená škola 1 42 786 EUR
Slovenská humanitná rada 2 26 389 EUR
Základná škola 2 13 403 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1 593 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 4 63 215 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 79 841 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 3 822 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 6 463 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 142 330 EUR
AD HOC Malacky 4 40 826 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 80 766 EUR
Centrum voľného času 4 235 906 EUR
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 1 7 000 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 5 61 650 EUR
Trnavské osvetové stredisko 4 35 412 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 31 150 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 9 065 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 1 980 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 10 580 EUR
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 3 63 361 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 10 399 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 3 079 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 1 3 951 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 3 822 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 2 1 216 EUR
Knižnica Jána Kollára 4 38 621 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 2 12 271 EUR
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 4 159 665 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 4 40 674 EUR
Základná umelecká škola 1 47 893 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 179 838 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 4 7 318 EUR
Silver care, n. o. 1 6 615 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 4 19 006 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 3 36 010 EUR
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 1 24 449 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 2 133 341 EUR
Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 3 155 092 EUR
Gymnázium bilingválne 2 126 528 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 4 8 405 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 4 33 566 EUR
Okresný súd Trnava 1 114 927 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 0 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 62 549 EUR
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 9 17 776 EUR
Pohronské osvetové stredisko 2 38 294 EUR
Stredná odborná škola Jána Bocatia 3 262 987 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 44 153 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 4 83 563 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2 861 EUR
Centrum voľného času 2 29 420 EUR
Mestské kultúrne centrum 2 60 553 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 4 104 579 EUR
Obec Poproč 3 78 522 EUR
Stredná odborná škola 4 204 666 EUR
Pohronské múzeum v Novej Bani 1 15 393 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 1 5 697 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 4 21 997 EUR
Horehronské múzeum v Brezne 1 16 740 EUR
Základná umelecká škola Sabinov 2 73 482 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 4 845 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 5 41 265 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 28 080 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 2 28 998 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 55 110 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 2 74 614 EUR
Základná umelecká škola M.Moyzesa 1 34 419 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 107 831 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 1 19 089 EUR
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 2 45 556 EUR
Stredoslovenská galéria 3 67 642 EUR
Nome n.o. 1 16 779 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 2 78 666 EUR
Stredoslovenské osvetové stredisko 4 65 238 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 3 29 097 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 4 60 995 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 4 53 118 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 4 80 101 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 0 EUR
Základná umelecká škola 2 41 764 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1 345 EUR
Špeciálna základná škola 4 44 911 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2 49 749 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 58 308 EUR
Spojená škola 5 122 233 EUR
Stredná odborná škola sklárska 3 8 106 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 2 3 585 EUR
Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou 1 8 746 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 1 18 133 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 19 418 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 0 EUR
Reedukačné centrum 2 8 019 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 4 67 362 EUR
Centrum právnej pomoci 3 463 993 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 34 171 EUR
VION, n.o. 1 18 311 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 1 816 EUR
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 4 94 922 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 2 32 407 EUR
Špeciálna základná škola Trhovište 1 0 EUR
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 2 1 605 EUR
Spojená škola Čaklov 3 49 147 EUR
Mestské kultúrne centrum 1 19 690 EUR
Turizmus regiónu Bratislava 3 24 542 EUR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 1 13 225 EUR
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 1 9 249 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 4 140 246 EUR
Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 2 16 638 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 6 2 871 EUR
Marginal 4 8 813 EUR
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 4 15 427 EUR
Mestský bytový podnik 1 6 979 EUR
Spišské divadlo 2 101 237 EUR
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 16 630 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 18 806 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 13 313 EUR
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 2 0 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 2 81 960 EUR
Okresný súd Martin 3 359 478 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 3 28 609 EUR
Stredná odborná škola 1 3 EUR
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 1 279 EUR
Základná škola s materskou školou 1 7 298 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1 16 194 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 139 608 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2 5 262 EUR
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 2 33 517 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 76 723 EUR
Základná škola 3 8 945 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 1 9 350 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 40 366 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 3 78 847 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 3 604 EUR
Okresný súd Námestovo 1 97 456 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 9 125 EUR
Tribečské múzeum v Topoľčanoch 2 61 351 EUR
Špeciálna základná škola 2 30 558 EUR
Spojená škola internátna 2 100 908 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 2 78 013 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 1 7 321 EUR
Základná škola s materskou školou Bidovce 209 1 6 799 EUR
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 40 987 EUR
OZ RADOŠINKA 2 8 725 EUR
Domov sociálnych služieb 1 27 113 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 29 878 EUR
Obec Plešivec 1 23 990 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 1 3 100 EUR
Spojená škola 2 48 733 EUR
Základná škola s materskou školou Čerhov 2 1 890 EUR
Divadlo Štúdio tanca 1 11 780 EUR
Obec Dohňany 2 17 275 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 27 404 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 11 583 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 94 018 EUR
Budimírske služby s.r.o. 2 0 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 1 3 658 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 2 38 656 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 9 189 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 17 211 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 33 444 EUR
Partnerstvo Spiša 1 2 733 EUR
Obec Spišské Tomášovce 1 45 504 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 65 144 EUR
Základná umelecká škola 1 23 640 EUR
Úrad vládneho auditu 1 674 954 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 1 8 135 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 1 20 253 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 1 30 569 EUR
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 1 33 810 EUR
Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. 1 2 339 EUR
Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 1 4 182 EUR
Praktická škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 1 000 EUR
VSP - Stredný Gemer 1 10 277 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 33 915 EUR
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 1 14 848 EUR
Mestské múzeum v Pezinku 1 2 999 EUR
Kunsthalle Bratislava 1 15 473 EUR
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 1 6 256 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 660 88 571 914 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1088 49 952 872 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 15 1 859 570 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 7 633 693 EUR
AquaECO s.r.o. 32 1 088 240 EUR
GGFS s.r.o. 30 889 651 EUR
AXASOFT, a.s. 2 13 629 EUR
Ticket Systems s. r. o. 10 860 072 EUR
Ticket Service, s.r.o. 6 675 176 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stravné poukážky. Mesto Revúca 79 375 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016 Okresný súd Spišská Nová Ves 131 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016 Okresný súd Trebišov 128 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 52 994 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stravných poukážok Okresný súd Revúca 123 984 EUR 2014 Tovary Nie 1
kúpa stravných poukážok Mesto Veľký Meder 59 490 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 46 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 464 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 158 760 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 168 252 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 466 538 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 320 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 27 719 999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 121 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 552 478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 942 282 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok Mesto Poprad 1 108 379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 855 391 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 731 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Nitriansky samosprávny kraj 959 072 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 891 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania Krajská prokuratúra 443 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 430 023 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 660 763 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 162 747 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 240 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 342 278 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 182 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 407 124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 139 488 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 234 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 125 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 11 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 20 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 10 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 14 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečská knižnica v Topoľčanoch 24 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 20 831 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 137 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 119 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ústav ekológie Lesa SAV 178 112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 118 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 34 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 5 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016,2017 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 36 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Márie Medveckej 2 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 80 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 37 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 11 053 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov OBP, spol. s r.o. 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 19 661 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 134 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Obec Budimír 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Banská Bystrica 42 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 151 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 50 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky a darčekové poukážky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 18 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 13 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Špeciálna základná škola Hrabušice 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 13 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2016-2017 Mesto Partizánske 240 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 439 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 27 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 51 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Demjata 12 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 11 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 13 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016 Múzeum v Kežmarku 14 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 973 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Tekovské múzeum v Leviciach 40 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola 2 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa Mesto Žarnovica 49 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 17 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 9 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 28 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Dulov 5 763 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 8 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obec Madunice 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 7 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 1 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 301 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 990 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 15 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 171 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola s materskou školou Dvorec 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 46 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Záhorské múzeum v Skalici 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 9 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 888 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 64 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 66 396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 16 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Dulov 5 763 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 4 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 7 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 32 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 13 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Horné Srnie 9 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21 301 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola drevárska 2 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Galanta 51 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 6 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 33 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Knižnica Mateja Hrebendu 48 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Galéria mesta Bratislavy 100 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 35 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 208 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Limbach EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37 737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 8 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 45 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok. Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 6 489 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 464 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37 658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 8 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 2 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská katolícka charita 23 200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 19 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb v súlade so zákonníkom práce prostredníctvom stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok - výška poplatku za poskytnuté služby Stredná odborná škola 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 13 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 3 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Senior Trend, n.o. 102 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 5 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 25 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 8 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa zariadení sociálnych služieb 40 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 5 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 43 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok alebo ekvivalent Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 5 106 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 8 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 81 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 6 889 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 22 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 7 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednváteľa Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 17 637 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 120 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 9 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 8 400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 43 632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná umelecká škola 32 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 31 524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 72 086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 12 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 4 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 172 764 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Poprad 138 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 2 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Budkovce 4 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Brusno 14 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 50 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 28 286 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 133 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 13 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 129 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 135 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 155 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 73 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Silver care, n. o. 6 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 31 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 95 714 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 624 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 24 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 149 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 25 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 61 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Spojená škola 5 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 134 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 31 752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SŽ 1 Národné osvetové centrum 2 722 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Mesto Revúca 129 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 186 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 6 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Gymnázium Ľudovíta Štúra 374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 81 446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 15 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 35 947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Základná škola 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 58 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 42 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vajnory 170 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Pohronské múzeum v Novej Bani 15 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Obec Krásnohorské Podhradie 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2016-17 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 147 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Horehronské múzeum v Brezne 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 35 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 376 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 20 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2017 Mesto Žiar nad Hronom 136 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 54 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 25 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 26 916 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Encyklopedický ústav SAV 50 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 19 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 109 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 21 064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 25 853 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 12 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 016 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 2 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štátny inštitút odborného vzdelávania 109 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 34 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 105 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola 17 453 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 152 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Špeciálna základná škola 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Považská 7, Košice 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 88 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 42 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 20 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 160 776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 115 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav zoológie SAV 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 106 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 9 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 71 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Dvorníky 10 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 4 506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 59 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 57 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2017 Mesto Nové Zámky 147 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 129 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Žilina 18 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 5 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 156 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 48 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Zámutov 28 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2017 Múzeum v Kežmarku 17 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 70 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ladce 33 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2017 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 10 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 53 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 45 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 18 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 91 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 23 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 163 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 160 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 1 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky alebo ekvivalent Prešovský samosprávny kraj 625 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 27 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 15 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Trnava 116 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 46 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Sobrance 27 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 153 945 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 101 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 46 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Trenčianska Teplá 22 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 15 851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 16 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 139 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 9 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 85 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 111 552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 118 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Staromestská a.s. 22 902 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 54 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 15 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum právnej pomoci 126 412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 12 726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kamenica nad Cirochou 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Manažment, a.s. 40 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 22 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 14 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 6 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Obec Helcmanovce 8 581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 14 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky VION, n.o. 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 80 881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 6 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 19 581 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola Trhovište 19 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 20 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Pezinok 1 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 61 812 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 6 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 37 542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 158 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 89 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 77 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 21 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 20 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mestské kultúrne centrum 20 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Spojená škola internátna 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 8 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 21 613 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 23 377 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 8 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 61 387 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nome n.o. 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chorvátsky Grob 52 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 160 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prestredníctvom stravných poukážok, alebo ekvivalent Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 13 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 136 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 4 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Demjata 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 61 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 40 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 727 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Špeciálna základná škola Hrabušice EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 20 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 54 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 119 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 37 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 041 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15 411 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 5 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 7 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesto Poprad 207 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 20 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 81 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10 064 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 24 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 6 120 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 10 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorské múzeum v Skalici 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 18 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola dopravná 3 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 22 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 2 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 28 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích a darčekových poukážok Obec Madunice 36 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 2 Vysoká škola výtvarných umení 163 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 17 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 83 808 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 84 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský bytový podnik 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 8 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Krajské múzeum v Prešove 35 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 18 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 14 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 19 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 10 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Mesto Žarnovica 98 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 16 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 13 018 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 55 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 19 089 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Poprad 1 121 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 2 758 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 122 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 28 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 37 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 37 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 133 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 134 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Stredná odborná škola 3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 29 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Nitriansky samosprávny kraj 972 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 28 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 2 617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 15 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 9 564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2 028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 135 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 31 434 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Obec Cernina 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 10 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 68 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 20 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 29 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 146 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 761 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 5 386 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 108 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 10 439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 11 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 9 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 51 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 200 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 101 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 12 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 250 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 93 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 105 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 23 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Šarovce 76 183 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 12 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 40 436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 51 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11 779 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vechec 32 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 102 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 9 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 145 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa majetku Košického samosprávneho kraja 125 563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Malá Franková 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 718 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 36 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59 985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 40 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 1 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 453 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32 924 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 57 912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Kremnica 126 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 120 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Nové Zámky 143 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 23 608 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 12 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu kultúry národnostných menšín 9 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 41 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Stará Ľubovňa 76 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 23 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 53 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 155 371 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania , nákup stravovacích poukážok Slovenský pozemkový fond 741 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štatistický úrad Slovenskej republiky 74 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 19 266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenské centrum dizajnu 35 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 165 234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 131 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 96 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 4 914 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23 206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 143 514 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 33 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30 535 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 31 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 8 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Partizánske 142 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 108 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 711 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Okresný súd Brezno 178 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 17 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 142 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 14 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 112 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2018-2020 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 62 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 66 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 20 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 10 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Žiar nad Hronom 207 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 72 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 121 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 14 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 140 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2018 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 16 427 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 3 604 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 144 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 24 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 63 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 15 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 99 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17 894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 45 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 100 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 17 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2018 Múzeum v Kežmarku 17 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 132 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 250 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 77 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 40 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Slovenské národné múzeum 206 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 76 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 124 032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 208 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 102 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Národné osvetové centrum 174 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre MOPS 2018-2020 Obec Rakúsy 20 700 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115 368 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 54 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 172 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 303 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 50 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečské múzeum v Topoľčanoch 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 63 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podtatranská knižnica v Poprade 41 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 183 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Obec Helcmanovce 8 238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 49 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 80 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok. Ľubovnianske múzeum - hrad 102 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky II Centrum právnej pomoci 169 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 48 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzitná knižnica v Bratislave 208 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 17 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 23 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 21 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19 152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 124 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 8 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150 851 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 73 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 37 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská národná knižnica 208 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Staromestská a.s. 36 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Žabokreky 16 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 100 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 5 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 133 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 13 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vranov nad Topľou 180 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečská knižnica v Topoľčanoch 34 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 39 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 26 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18 887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23 484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 3 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poukážky na stravu Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Predajná 24 793 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 24 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 161 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 61 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Sačurov 74 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 129 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 25 502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 5 070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Kružlov 13 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 20 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 160 212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 43 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 118 156 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 11 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 34 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 3 838 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 508 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Letisko Sliač, a.s. 108 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19 041 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 17 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 172 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 6 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čičava 57 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 39 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2018 MH Invest II, s.r.o. 22 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 79 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Nižný Mirošov 3 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 9 605 EUR 2018 Tovary Áno 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 73 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8 640 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 12 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 85 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 25 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 6 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 14 847 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 7 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 39 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 7 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky nominálna hodnota 3,70 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 12 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 53 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 015 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 3 Vysoká škola výtvarných umení 163 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 6 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky REGINA - Domov sociálnych služieb 49 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 38 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 18 794 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2018-2021 Základná škola s materskou školou Bidovce 209 7 045 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 406 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 70 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 30 942 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 16 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 41 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8 830 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravovacie poukážky Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 87 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 52 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 154 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kapušany 14 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 111 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Slanec 15 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 41 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 17 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin 133 792 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Slovenské banské múzeum 199 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 82 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 64 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 103 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 181 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 32 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra Nitra 378 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (DM) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 544 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 21 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 10 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 143 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 877 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 30 048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 65 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 200 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 54 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 140 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 76 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 9 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118 943 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 79 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 10 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 30 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9 936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 43 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 40 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzitná nemocnica Bratislava 168 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 199 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 608 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 163 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 7 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 190 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 33 630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 38 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 8 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 13 616 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 108 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 72 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 20 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 13 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67 877 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Raková 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky OZ RADOŠINKA 4 400 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Smižany 193 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 34 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20 462 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 13 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Záhorské osvetové stredisko v Senici 16 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 68 362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57 941 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 158 379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 3 102 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55 918 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 16 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 108 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 211 269 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 65 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 44 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 52 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 128 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 103 352 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2 121 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Bytová správa, s.r.o. 24 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 10 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 146 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 105 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 26 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 46 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 42 917 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 50 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 150 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 220 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2 609 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 254 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 56 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 882 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 34 884 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 124 009 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Čerhov 939 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 62 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 55 918 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 38 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018, 2019 a 2020 Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec 3 100 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok Správa mestských komunikácií Poprad 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 10 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 130 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 12 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 40 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 68 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 7 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2019 Múzeum v Kežmarku 18 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok pre rok 2019 Stredná odborná škola letecko technická 36 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 10 976 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5 112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 482 194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 216 090 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 12 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 31 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 82 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 39 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2019 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 12 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 26 522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 146 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 47 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Ústav informatiky SAV 37 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 143 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 171 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19 443 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 96 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 97 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5 184 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 9 108 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 51 060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 51 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 73 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 14 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 15 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 283 985 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Mesto Partizánske 149 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 142 410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mesto Gelnica 64 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 40 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 11 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 104 679 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Hlohovec 139 573 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 56 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 133 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 13 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 a 2020 Mesto Sečovce 190 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mestská časť Košice-Nad Jazerom 43 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 86 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 29 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 77 838 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 40 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 56 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 24 876 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Obec Cernina 8 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 580 349 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 241 357 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 688 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 13 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 42 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2019 Obec Helcmanovce 10 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 1 852 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 595 618 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 64 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 46 800 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 34 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 10 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 58 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 18 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 404 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hromadného stravovania Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 149 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 25 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12 605 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky na rok 2019 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 9 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 109 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 18 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 180 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 54 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 36 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 2 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 22 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 54 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 220 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 21 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 80 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prevádzkareň obce Lendak 20 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 4 056 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Budimírske služby s.r.o. 40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dohňany 7 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 5 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 82 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 88 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 14 472 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 592 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 12 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 10 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 4 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 7 286 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Krompachy 79 496 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 27 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 43 459 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme Mesto Levoča 122 807 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11 731 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 160 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 187 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 83 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 62 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 37 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 045 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 20 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21 026 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 6 688 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Obec Dolné Kočkovce 21 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 110 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 34 884 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4 320 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8 640 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Ústav ekológie Lesa SAV 216 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 60 329 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 90 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 75 444 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 608 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 16 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 44 168 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 18 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 173 922 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb Zátišie 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16 715 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Mesto Šamorín 100 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Turčianske Teplice 55 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 21 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 28 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Mesto Žarnovica 108 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 51 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2019 MH Invest II, s.r.o. 22 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 16 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 7 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Obec Studenec 4 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 849 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lučenec 132 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 45 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 600 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Poproč 33 440 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 68 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 18 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 50 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 97 440 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 28 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 57 456 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 41 270 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 83 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 120 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 6 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Košický samosprávny kraj 243 772 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 2 628 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 108 641 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 17 919 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 4 Vysoká škola výtvarných umení 173 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 20 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 204 701 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 475 214 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 69 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 292 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 93 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 7 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 54 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 120 439 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálne kupóny Hotelová akadémia 5 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 76 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 35 517 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 36 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Službyt Nitra, s.r.o. 90 340 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 6 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 124 356 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 18 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 123 747 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9 700 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 5 937 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Ústav polymérov SAV 32 821 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8 282 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 6 308 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 55 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 21 065 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Obec Plešivec 25 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie karty Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 588 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8 740 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty a fyzickým osobám definovaným v kolektívnej zmluve prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Západ 110 541 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4 979 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 121 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 25 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravovacie karty Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 91 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 10 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 72 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 50 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné lístky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 143 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Partnerstvo Spiša 2 744 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 112 423 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 547 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Úrad pre reguláciu hazardných hier 67 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 121 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 136 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 443 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 169 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2019 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 200 395 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 11 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 78 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 22 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 9 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021 Základná umelecká škola 24 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 127 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 40 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 21 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 168 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7 106 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Spišské Tomášovce 48 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 19 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 140 168 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 146 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 555 604 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 453 152 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160 825 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 45 090 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 531 016 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 18 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 183 533 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 468 747 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 165 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 266 819 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 118 730 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad vládneho auditu 674 954 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 288 436 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup stravných poukážok Mesto Jelšava 192 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 156 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 318 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4 564 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 560 013 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 267 200 EUR