CPV kód

30199770-8

Stravné poukážky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 959,072 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 96,997 EUR
Mesto Revúca 2 221,737 EUR
Obec Chynorany 2 21,111 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 263,179 EUR
Mesto Poprad 4 1,448,306 EUR
Mesto Bardejov 3 418,091 EUR
Mesto Žilina 3 18,690 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 17 72,327 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 170,194 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 0 EUR
Mesto Levoča 2 200,767 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 3,956 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 168,463 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 280,777 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 611,819 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 74,194 EUR
Mesto Rožňava 2 378,675 EUR
Mesto Martin 1 246,346 EUR
Mesto Nitra 1 202,850 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 306,063 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 194,730 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 15,700 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 128,106 EUR
Mesto Medzilaborce 2 131,465 EUR
Obec Ladce 1 33,563 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 21,710 EUR
Obec Beluša 1 0 EUR
Obec Kamenica nad Cirochou 1 560 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 408,581 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 0 EUR
HOREZZA, a.s. 4 25,983 EUR
Mesto Piešťany 1 887,251 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 128,540 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 6 293,381 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 3 22,184 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 357,882 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 301,360 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 8,121 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 35,167 EUR
Mesto Lipany 2 0 EUR
Obec Demjata 3 27,917 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 9,473 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 0 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 480,477 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 232,757 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 267,314 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 33,990 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 2 158,235 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 227,266 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 115,703 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 11,527,523 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 81,802 EUR
Slovenská národná knižnica 1 207,843 EUR
Mesto Humenné 2 0 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 2 6,236 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 118,825 EUR
Obec Podbrezová 2 91,379 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 342,278 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 268,442 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 60,930 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 42,746 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 0 EUR
Stredná odborná škola 1 12,600 EUR
Mesto Senica 2 295,570 EUR
Mesto Nové Zámky 3 440,978 EUR
Slovenská filharmónia 2 244,461 EUR
Mesto Partizánske 2 380,169 EUR
Slovenské národné múzeum 1 201,741 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 2 127,976 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 13,597 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 48,095 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 24,543 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 99,792 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 6 4,957 EUR
Mesto Pezinok 1 1,805 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 89,612 EUR
Stredná odborná škola dopravná 2 95,346 EUR
Ústav hydrológie SAV 2 0 EUR
Stredná odborná škola 4 92,149 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 52,313 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 113,321 EUR
Obec Sačurov 1 74,703 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1,000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 2 105,173 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 20,088 EUR
IUVENTA 7 131,955 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 15,839 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 468,731 EUR
Mesto Tornaľa 1 82,600 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 429,570 EUR
Mesto Vrbové 2 48,951 EUR
Obec Budimír 3 150 EUR
Obec Madunice 2 0 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 5 573,015 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 72,574 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 21,998 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 347,531 EUR
Obec Vechec 1 32,147 EUR
Mesto Hlohovec 2 227,270 EUR
Obec Rakúsy 1 20,419 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 36,344 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 8,783 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 132,580 EUR
Obec Dulov 2 11,240 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 31,517 EUR
Obec Horné Srnie 1 9,450 EUR
Obec Stročín 3 0 EUR
Obec Šarišské Michaľany 2 25,731 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 182,997 EUR
Obec Štrba 3 40,393 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 2 21,481 EUR
Mesto Sereď 2 211,966 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 22,096 EUR
Mesto Púchov 3 355,932 EUR
Obec Veľké Leváre 7 57,074 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 3 446,933 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 18,338 EUR
Obec Žabokreky 1 16,598 EUR
Mesto Svätý Jur 2 138,700 EUR
Krajský súd v Žiline 2 264,623 EUR
Okresný súd Komárno 2 134,319 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 3 6,654 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 2 2,123 EUR
Obec Veľké Uherce 2 9,441 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 0 EUR
Mesto Sobrance 1 0 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 0 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 131,000 EUR
Okresný súd Trebišov 1 128,000 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 3 67,941 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 207,318 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 62,467 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 992,556 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 121,257 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 18,972 EUR
Spojená škola 1 0 EUR
Zoologická záhrada Košice 2 104,558 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 46,000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 152,135 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 67,340 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 466,538 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 52,540 EUR
Mesto Kremnica 1 125,483 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 99,812 EUR
Obec Kružlov 1 13,649 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 62,487 EUR
Mesto Veľký Meder 1 59,988 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 731,935 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 101,345 EUR
Mesto Stropkov 1 162,384 EUR
Obec Raková 1 2,800 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 75,337 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 91,932 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 17,325 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 3 76,345 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 0 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 2 75,103 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 207,338 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 4 203,114 EUR
Správa účelových zariadení 2 73,205 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 0 EUR
Slovenské banské múzeum 1 0 EUR
Okresný súd Revúca 1 125,843 EUR
Obec Smižany 1 191,160 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 103,089 EUR
Okresný súd Nové Zámky 2 139,958 EUR
Obec Brusno 1 14,393 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 159,112 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 4 37,886 EUR
Národné športové centrum 2 48,095 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 3 0 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 100,861 EUR
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 41,089 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 3 321,469 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 121,250 EUR
Okresný súd Levice 2 310,850 EUR
Okresný súd Galanta 1 50,969 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 323,919 EUR
Krajská prokuratúra 1 320,000 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 19,961 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 328,922 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 115,797 EUR
Národný onkologický ústav 39 271,361 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 482,194 EUR
Obec Vinné 11 43,586 EUR
Obec Limbach 4 38,330 EUR
Obec Zámutov 3 126,381 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 106,153 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 3 26,966 EUR
Obec Soľ 5 69,924 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 10,237 EUR
Obec Helcmanovce 2 16,657 EUR
Obec Cernina 1 19,790 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 8,744 EUR
Obec Predajná 1 24,645 EUR
Obec Drienov 4 36,689 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 87,225 EUR
Špeciálna základná škola 1 17,263 EUR
Obec Nesvady 1 43,294 EUR
Obec Štiavnik 2 186,136 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 3 0 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 30,370 EUR
Ústav zoológie SAV 9 51,698 EUR
Obec Kľačany 2 4,770 EUR
Okresný súd Poprad 1 139,882 EUR
Obec Pruské 3 48,061 EUR
Obec Šarovce 1 0 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 3 199,442 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 3 83,923 EUR
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 2 29,193 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 23,196 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 374,502 EUR
Stredná umelecká škola 1 32,000 EUR
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 3 74,950 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 89,715 EUR
Obec Čičava 1 57,594 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 49,909 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 75,999 EUR
Dom tretieho veku 2 19,243 EUR
Okresný súd Brezno 1 0 EUR
Základná škola 1 12,212 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 24,492 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 43,533 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 30,764 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 91,035 EUR
Obec Rovné 3 0 EUR
Obec Pribeta 3 37,671 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 7 38,726 EUR
Hotelová akadémia 2 10,428 EUR
Spojená škola 2 60,560 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 2 204,785 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 10,494 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 46,187 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 167,933 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1,890 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 106,056 EUR
Mesto Strážske 2 60,623 EUR
Obec Hrabušice 3 139,573 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 51,707 EUR
Obec Blahová 2 3,062 EUR
Obec Čaklov 2 58,677 EUR
MH Manažment, a.s. 1 38,784 EUR
Mesto Žarnovica 2 143,136 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 37,383 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 11,974 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 14,653 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 48,199 EUR
Ústav informatiky SAV 2 64,770 EUR
Krajská prokuratúra 2 443,620 EUR
Slovenská pošta, a.s. 9 35,409,914 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 105,840 EUR
Výskumná agentúra 1 150,678 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 13 100,579 EUR
Centrum účelových zariadení 1 202,923 EUR
MH Invest II, s.r.o. 3 0 EUR
Okresný súd Malacky 2 14,159 EUR
Staromestská a.s. 2 59,100 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 2 0 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 175,990 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 1 12,957 EUR
Centrum sociálnych služieb Zátišie 1 7,999 EUR
Fond na podporu umenia 3 78,391 EUR
Obec Vyšný Žipov 3 32,355 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 4 6,874 EUR
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 2 70,549 EUR
Obec Kapušany 1 14,399 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3,599 EUR
Obec Topoľníky 2 41,413 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 50,143 EUR
Obec Veľká Franková 2 1,254 EUR
Obec Budkovce 1 4,597 EUR
Obec Veľké Zálužie 10 75,270 EUR
Obec Slanec 1 0 EUR
Mesto Turany 1 23,278 EUR
Matica slovenská 2 56,000 EUR
Múzeum v Kežmarku 3 31,735 EUR
Obec Vyšná Hutka 3 6,646 EUR
Obec Nálepkovo 2 94,545 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 123,201 EUR
Krajské múzeum v Prešove 1 34,591 EUR
Obec Nižný Mirošov 1 3,150 EUR
Obec Mníšek nad Hnilcom 2 37,945 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 185,994 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 199,222 EUR
Divadlo Alexandra Duchnoviča 3 66,229 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 7,874 EUR
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 1 11,696 EUR
Okresný súd Dunajská Streda 2 249,257 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 2 58,788 EUR
Mesto Gelnica 2 115,405 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 454,523 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 36,749 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 4,725 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 107,158 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 50,096 EUR
Tribečská knižnica v Topoľčanoch 2 58,059 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 42,895 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 222,723 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 3 20,002 EUR
Domov sociálnych služieb 3 5,849 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 19,472 EUR
Domov sociálnych služieb Rozsutec 3 58,890 EUR
Environmentálny fond 1 51,734 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 1,178 EUR
Základná škola 1 2,240 EUR
Národné osvetové centrum 5 192,748 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 30,000 EUR
Obec Kysak 2 12,098 EUR
Základná škola Šrobárova 3 6,245 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 22,386 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 110,702 EUR
Základná škola Márie Medveckej 1 2,077 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 18,100 EUR
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 2 77,036 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 4 72,593 EUR
Gemersko-malohontské osvetové stredisko 2 36,628 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 59,399 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 72,206 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 3 80,819 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 3 44,385 EUR
Tekovské múzeum v Leviciach 1 40,500 EUR
Špeciálna základná škola Hrabušice 2 6,914 EUR
Obec Lehota 9 38,753 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 3 50,713 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 9,401 EUR
Divadlo Štúdio tanca 2 19,723 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 19,988 EUR
Obec Trnava pri Laborci 2 6,588 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 119,967 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 66,658 EUR
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 1 13,199 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 34,822 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2,874 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 4 0 EUR
Základná škola 1 0 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 1 1,710 EUR
Školský internát 3 29,771 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 2 6,000 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 3 130,837 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 17,495 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 72,997 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 2 136,553 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 7 0 EUR
Obec Zeleneč 2 18,400 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 24,744 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 16,421 EUR
Za dôstojný život 4 89,459 EUR
Vlastivedné múzeum v Hlohovci 3 47,074 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4 26,965 EUR
1. Humenská a.s. 3 12,591 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 3 3,097 EUR
Základná škola s materskou školou Dvorec 1 0 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 3,380 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10,691 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 196,000 EUR
Záhorské múzeum v Skalici 2 9,773 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 173,772 EUR
Trenčín región 2 6,399 EUR
Obec Hvozdnica 1 12,000 EUR
Technické služby mesta Trebišov 5 279,106 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 0 EUR
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 3 18,200 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 3 225,143 EUR
Domov dôchodcov 2 22,022 EUR
Domov sociálnych služieb 3 3,789 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 2,520 EUR
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 1 4,799 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 3,350 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 112,929 EUR
Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 4 93,943 EUR
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 2 24,170 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 16,500 EUR
Mestská časť Košice - Krásna 3 7,992 EUR
Knižnica Mateja Hrebendu 1 46,447 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 96,231 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 122,843 EUR
Obec Malá Franková 3 1,220 EUR
Spojená škola 5 13,580 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 9,369 EUR
Obec Ordzovany 5 0 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 3 57,047 EUR
Spojená škola 1 48,701 EUR
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 1 6,298 EUR
Žitnoostrovná knižnica 1 17,998 EUR
Centrum voľného času 6 20,559 EUR
Slovenská katolícka charita 1 0 EUR
Základná škola 1 2,879 EUR
Technické služby mesta Sobrance 2 36,356 EUR
Fond na podporu vzdelávania 1 13,480 EUR
Galéria Jána Koniarka v Trnave 3 46,065 EUR
Základná škola Leles 2 33,132 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 10,809 EUR
Senior Trend, n.o. 1 102,369 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 12,527 EUR
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 2 64,432 EUR
Centrum voľného času 1 2,101 EUR
Spojená škola internátna 3 9,776 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 8,268 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 1 39,711 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 39,916 EUR
Súkromná stredná umelecká škola 4 35,575 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 3,000 EUR
Obchodná akadémia 3 55,602 EUR
Slovenská humanitná rada 2 26,389 EUR
Základná škola 1 6,160 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 1,593 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 3 26,495 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 38,658 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 2 142,330 EUR
AD HOC Malacky 3 30,027 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 59,595 EUR
Centrum voľného času 2 117,145 EUR
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 1 7,000 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 0 EUR
Trnavské osvetové stredisko 3 26,350 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 31,150 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 2 6,982 EUR
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 2 39,018 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 0 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 3,079 EUR
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 1 576 EUR
Knižnica Jána Kollára 2 18,473 EUR
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 3 99,845 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 3 29,365 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 3 179,838 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 3,834 EUR
Silver care, n. o. 1 6,615 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 2 10,051 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 3 36,010 EUR
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 1 24,449 EUR
Verejnoprospešné služby Stupava 2 133,341 EUR
Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 2 69,380 EUR
Gymnázium bilingválne 1 58,548 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 5,774 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 4 33,566 EUR
Okresný súd Trnava 1 114,927 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná 1 0 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 2 38,734 EUR
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 9 17,776 EUR
Pohronské osvetové stredisko 2 38,294 EUR
Stredná odborná škola Jána Bocatia 1 108,118 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 2 44,153 EUR
Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 2 29,956 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 2,861 EUR
Centrum voľného času 2 29,420 EUR
Mestské kultúrne centrum 2 60,553 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 2 0 EUR
Obec Poproč 2 45,593 EUR
Stredná odborná škola 2 106,144 EUR
Pohronské múzeum v Novej Bani 1 15,393 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 1 5,697 EUR
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 2 11,047 EUR
Horehronské múzeum v Brezne 1 16,740 EUR
Základná umelecká škola Sabinov 1 34,885 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 3 20,186 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 10,815 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 55,110 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 1 26,359 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 2 42,442 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0 EUR
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 1 19,089 EUR
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 1 9,749 EUR
Stredoslovenská galéria 2 44,396 EUR
Nome n.o. 1 16,779 EUR
Podtatranská knižnica v Poprade 1 40,796 EUR
Stredoslovenské osvetové stredisko 2 30,595 EUR
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 1 8,702 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 23,094 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2 0 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 2 37,360 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 0 EUR
Základná umelecká škola 2 41,764 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 1,345 EUR
Špeciálna základná škola 2 21,399 EUR
Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 2 49,749 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 2 58,308 EUR
Spojená škola 2 44,728 EUR
Stredná odborná škola sklárska 2 5,499 EUR
Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou 1 8,746 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 1 18,133 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 19,418 EUR
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2 0 EUR
Reedukačné centrum 2 8,019 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 2 33,038 EUR
Centrum právnej pomoci 2 290,920 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2 34,171 EUR
VION, n.o. 1 18,311 EUR
Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1 1,816 EUR
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 2 0 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 1 15,769 EUR
Špeciálna základná škola Trhovište 1 0 EUR
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 1 839 EUR
Spojená škola Čaklov 2 35,337 EUR
Mestské kultúrne centrum 1 19,690 EUR
Turizmus regiónu Bratislava 2 15,743 EUR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 1 13,225 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 2 64,843 EUR
Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 2 16,638 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 0 EUR
Marginal 2 0 EUR
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 2 0 EUR
Mestský bytový podnik 1 6,979 EUR
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 16,630 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 18,806 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 13,313 EUR
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 2 0 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 1 36,965 EUR
Okresný súd Martin 2 259,479 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 2 0 EUR
Stredná odborná škola 1 3 EUR
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1 1,279 EUR
Základná škola s materskou školou 1 7,298 EUR
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1 16,194 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2,467 EUR
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 2 33,517 EUR
Okresný súd Stará Ľubovňa 1 76,723 EUR
Základná škola 2 5,857 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 1 9,350 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 1 40,366 EUR
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 1 22,478 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 1 3,604 EUR
Okresný súd Námestovo 1 97,456 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 1 5,069 EUR
Tribečské múzeum v Topoľčanoch 1 27,538 EUR
Špeciálna základná škola 1 15,744 EUR
Spojená škola internátna 1 42,414 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 1 33,990 EUR
Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 1 7,321 EUR
Základná škola s materskou školou Bidovce 209 1 6,799 EUR
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 40,987 EUR
OZ RADOŠINKA 1 4,400 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 397 62,044,633 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 725 25,634,252 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 9 1,586,189 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 7 633,693 EUR
GGFS s.r.o. 25 479,575 EUR
AXASOFT, a.s. 2 13,629 EUR
Ticket Systems s. r. o. 1 154,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stravné poukážky. Mesto Revúca 79,375 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016 Okresný súd Spišská Nová Ves 131,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016 Okresný súd Trebišov 128,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 52,994 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka stravných poukážok Okresný súd Revúca 123,984 EUR 2014 Tovary Nie 1
kúpa stravných poukážok Mesto Veľký Meder 59,490 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 46,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22,464 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre GJGT Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 158,760 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici 168,252 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská konsolidačná, a.s. 466,538 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 320,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 27,719,999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravovacie poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8,121 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 552,478 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5,942,282 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok Mesto Poprad 1,108,379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,855,391 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 97,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,731,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Nitriansky samosprávny kraj 959,072 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 891,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania Krajská prokuratúra 443,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 430,023 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,660,763 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1,162,747 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,240,305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 342,278 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1,182,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 407,124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 139,488 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1,234,925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2,500 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 125,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167,685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 11,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 20,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 10,332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 14,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečská knižnica v Topoľčanoch 24,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 20,831 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 137,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 119,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 7,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ústav ekológie Lesa SAV 178,112 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 118,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 34,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 5,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016,2017 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 36,794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola Márie Medveckej 2,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 80,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 37,584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 11,053 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1,465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov OBP, spol. s r.o. 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 19,661 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 134,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Obec Budimír 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2016 Spojená škola Banská Bystrica 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7,151 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 50,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky a darčekové poukážky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 18,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27,192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 13,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Špeciálna základná škola Hrabušice 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých 13,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6,972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 5,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11,025 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2016-2017 Mesto Partizánske 240,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 19,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9,625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,439 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 27,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 51,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Agroinštitút Nitra, štátny podnik 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 2,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Demjata 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 11,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 13,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2016 Múzeum v Kežmarku 14,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6,973 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Tekovské múzeum v Leviciach 40,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 32,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,372 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola 2,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednávateľa Mesto Žarnovica 49,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 17,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 9,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 28,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Dulov 5,763 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 8,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obec Madunice 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 7,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 1,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21,301 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10,990 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 15,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2,171 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3,535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Základná škola s materskou školou Dvorec 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 46,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Záhorské múzeum v Skalici 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 9,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 6,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Hvozdnica EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,888 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 64,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 66,396 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 16,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Dulov 5,763 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 4,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 7,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 32,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 13,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Horné Srnie 9,545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín 6,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 21,301 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola drevárska 2,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 6,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Galanta 51,154 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 6,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 33,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 2,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Knižnica Mateja Hrebendu 48,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Galéria mesta Bratislavy 100,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 35,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 208,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Limbach EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 37,737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 8,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19,732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 45,144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok. Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 6,489 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2,465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2,464 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 37,658 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Zátišie 8,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 2,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská katolícka charita 23,200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 19,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb v súlade so zákonníkom práce prostredníctvom stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok - výška poplatku za poskytnuté služby Stredná odborná škola 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 13,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Malacky 3,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky Vysoká škola výtvarných umení 145,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Senior Trend, n.o. 102,375 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 2,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 5,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32,924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 25,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Banskobystrický samosprávny kraj 164,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 8,163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa zariadení sociálnych služieb 40,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 5,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 43,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok alebo ekvivalent Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 5,106 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 8,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 81,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 6,889 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 22,634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 7,105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov objednváteľa Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 17,637 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 120,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 9,993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kľačany 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 4,224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7,147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 8,400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 43,632 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná umelecká škola 32,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 31,524 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 72,086 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 12,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133,988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19,936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7,285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 4,620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 172,764 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Poprad 138,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2,391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4,725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 2,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Budkovce 4,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19,877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Brusno 14,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 50,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 28,286 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 133,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 2,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 13,358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 4,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59,985 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2,930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 129,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 135,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 155,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 73,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Silver care, n. o. 6,615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavský samosprávny kraj 31,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 95,714 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11,624 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene 24,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 149,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3,845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 25,568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2,184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov 11,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 61,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 3,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Spojená škola 5,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 134,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 31,752 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SŽ 1 Národné osvetové centrum 2,722 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Mesto Revúca 129,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 186,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 6,205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Gymnázium Ľudovíta Štúra 374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 81,446 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 15,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 35,947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 56,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7,137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2,895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Základná škola 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavné lístky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1,798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 58,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30,535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vajnory 170,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Pohronské múzeum v Novej Bani 15,708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Obec Krásnohorské Podhradie 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2016-17 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 147,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné lístky Horehronské múzeum v Brezne 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná umelecká škola Sabinov 35,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5,376 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30,756 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2,090 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 6,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 20,811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky 2017 Mesto Žiar nad Hronom 136,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 54,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola obchodu a služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 25,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad 26,916 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8,390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Encyklopedický ústav SAV 50,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského 19,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Jána Bocatia 109,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 21,064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 5,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 25,853 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1,796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48,502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 12,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2,016 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 2,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štátny inštitút odborného vzdelávania 109,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 34,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 105,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 7,137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola 17,453 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravovacích poukážok – gastro lístkov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 9,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 152,358 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky Špeciálna základná škola 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Považská 7, Košice 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 88,445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 42,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31,349 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 20,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 160,776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 115,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva 48,502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 13,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav zoológie SAV 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 106,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23,206 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 3,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 9,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 71,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 161,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Dvorníky 10,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 4,506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium bilingválne 59,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 57,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2017 Mesto Nové Zámky 147,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 129,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 87,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Žilina 18,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 5,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 156,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 48,437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Zámutov 28,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2017 Múzeum v Kežmarku 17,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 16,416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 70,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ladce 33,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 2017 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 10,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 53,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 45,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné 18,144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SLUŽBA mestský podnik Stropkov 91,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 23,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2,163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 19,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Stropkov 163,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 19,963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 45,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2,882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 160,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 1,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravne poukážky alebo ekvivalent Prešovský samosprávny kraj 625,107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6,421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 27,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 15,210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Trnava 116,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 46,247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Sobrance 27,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 153,945 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 101,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 46,930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 70,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Trenčianska Teplá 22,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 15,851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 139,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Zeleneč 9,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 85,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 111,552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2,118 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Staromestská a.s. 22,902 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 54,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves Bratislava 15,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum právnej pomoci 126,412 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10,660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 12,726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kamenica nad Cirochou 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Manažment, a.s. 40,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky MH Invest, s.r.o. 22,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 7,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 6,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Obec Helcmanovce 8,581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 14,060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 21,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. MH Invest II, s.r.o. 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky VION, n.o. 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 80,881 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, Svidník 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Stročín EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29,492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné lístky Obec Kysak 6,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská humanitná rada 19,581 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola Trhovište 19,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 20,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23,484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Pezinok 1,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 61,812 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Reedukačné centrum 6,765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 37,542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 158,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196,804 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb 89,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 77,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Topoľníky 21,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 20,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mestské kultúrne centrum 20,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Spojená škola internátna 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok 8,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 25,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 21,613 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 2,745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 23,377 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 8,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 61,387 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nome n.o. 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chorvátsky Grob 52,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2,304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Šaštín - Stráže 160,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 8,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prestredníctvom stravných poukážok, alebo ekvivalent Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 13,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Mesto Vranov nad Topľou 136,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 4,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Demjata 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok na 12 mesiacov Spojená škola Banská Bystrica 61,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 40,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1,727 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Špeciálna základná škola Hrabušice EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 20,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Úsmev pod Vihorlatom, n.o. 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 54,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 119,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 11,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 37,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19,041 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 15,411 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 5,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 7,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesto Poprad 207,468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Školský internát Medická 2, Košice 20,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 16,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 81,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 10,064 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4,320 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 24,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8,235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Drienov 13,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 6,120 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1,318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 10,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorské múzeum v Skalici 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 18,794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Spojená škola 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola dopravná 3,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 22,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 2,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1,935 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4,730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5,497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 28,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7,715 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovacích a darčekových poukážok Obec Madunice 36,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 2 Vysoká škola výtvarných umení 163,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Sobrance 17,675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 83,808 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestského úradu v Tornali prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tornaľa 84,522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský bytový podnik 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 8,478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Krajské múzeum v Prešove 35,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 34,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 18,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 14,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 19,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 3,908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Technické služby mesta Levoča 108,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 10,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2017-2019 Mesto Žarnovica 98,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 16,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Ordzovany 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 13,018 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Ľudovíta Štúra 2,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 55,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 19,089 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Poprad 1,121,864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 2,758 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 1,870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 122,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 28,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 37,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 37,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 133,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20,276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 134,791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Stredná odborná škola 3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 29,155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Nitriansky samosprávny kraj 972,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 28,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 2,617 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 15,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Obec Veľké Uherce 9,564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Základná škola s materskou školou 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 2,028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 135,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 31,434 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Obec Cernina 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Divadlo Štúdio tanca 10,439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 68,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 20,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 29,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Poprad 146,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku v Brezne 19,604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4,761 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Nemocnica Poprad a. s. 5,386 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravne poukážky Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Nesvady 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 108,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 10,439 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,90 € Kancelária verejného ochrancu práv 11,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 9,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 51,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 200,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 101,745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118,943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 12,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7,365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54,655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 250,799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Beluša 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 72,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 93,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 105,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Turany 23,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 62,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Šarovce 76,183 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8,235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola 12,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 40,436 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 51,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2,522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľká Franková 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 11,779 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vechec 32,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 9,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Topoľčany 102,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 23,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 9,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 145,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa majetku Košického samosprávneho kraja 125,563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4,025 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Malá Franková 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174,718 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 36,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2,310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 59,985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 40,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Dom tretieho veku 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 1,710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 453,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica 32,924 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gréckokatolícka charita Prešov 57,912 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mesto Kremnica 126,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 18,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 120,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Nové Zámky 143,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 7,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 23,608 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2,204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 2,782 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1,744 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Súkromná stredná umelecká škola 12,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu kultúry národnostných menšín 9,573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky a ich dodanie do sídla objednávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok 41,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Jána Kollára 9,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 199,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9,500 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 133,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Stará Ľubovňa 76,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa 23,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola 53,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumná agentúra 155,371 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola dopravná 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania , nákup stravovacích poukážok Slovenský pozemkový fond 741,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske 14,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Štatistický úrad Slovenskej republiky 74,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 19,266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenské centrum dizajnu 35,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 165,234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Akadémia umení v Banskej Bystrici 131,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 9,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenské osvetové stredisko 15,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Moldava nad Bodvou 96,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky TV PEZINOK, s.r.o. 5,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Psychiatrická nemocnica Hronovce 14,787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola polytechnická 46,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 4,914 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 91,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola 23,206 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 2,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 143,514 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Dunajská Lužná 33,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mestské kultúrne centrum 30,535 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 31,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 8,788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 Mesto Partizánske 142,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sereď 108,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná umelecká škola 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Stredná odborná škola sklárska 2,711 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Stupava 120,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Okresný súd Brezno 178,869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Veľké Leváre 10,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučinova 473, Trenčín 17,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 142,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 14,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Mesto Levoča 112,632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na roky 2018-2020 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 62,756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Rajecké Teplice 31,468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola letecko technická 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 9,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Matica slovenská 66,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín 16,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 20,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Špeciálna základná škola 11,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice - Krásna 10,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Okresný súd Žiar nad Hronom 207,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Zámutov 72,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 121,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 14,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 140,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre rok 2018 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 16,427 EUR 2017 Tovary Nie 1
stravné poukážky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. 3,604 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové stravné poukážky Mesto Senica 144,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bábkové divadlo v Košiciach 24,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa účelových zariadení 37,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Chynorany 10,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Elektrotechnický ústav SAV 63,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Čaklov 15,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 75,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 99,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17,894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Podbrezová 45,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola Leles 17,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Lipany 100,875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice 44,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 17,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2,095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok na rok 2018 Múzeum v Kežmarku 17,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Mesto Vrbové 49,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 5,712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Humenné 132,108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 250,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 77,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 40,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Slovenské národné múzeum 206,918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Hanušovce nad Topľou 76,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54,655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 124,032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Nitra 208,573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 102,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok Základná škola J. A. Komenského Revúca 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Národné osvetové centrum 174,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre MOPS 2018-2020 Obec Rakúsy 20,700 EUR 2017 Tovary Áno 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 10,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Mesto Hlohovec 115,368 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Spišské Podhradie 54,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 172,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 303,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 50,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečské múzeum v Topoľčanoch 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Kancelária prezidenta SR 63,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Podtatranská knižnica v Poprade 41,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 183,456 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Obec Helcmanovce 8,238 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Nálepkovo 49,995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Slovenský metrologický ústav 80,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky alebo ekvivalent Obec Trnava pri Laborci 3,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok. Ľubovnianske múzeum - hrad 102,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 53,740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Štátna vedecká knižnica v Prešove 41,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 29,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky II Centrum právnej pomoci 169,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné lístky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 48,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzitná knižnica v Bratislave 208,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Hrabušice 26,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 17,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Mníšek nad Hnilcom 23,495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 21,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bratislavská organizácia cestovného ruchu 19,152 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 124,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Obec Demjata 8,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150,851 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola 30,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Múzeum Slovenského národného povstania 73,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Ústav informatiky SAV 37,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská národná knižnica 208,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Staromestská a.s. 36,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Žabokreky 16,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 100,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8,505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 1. Humenská a.s. 5,303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Dunajská Streda 133,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 13,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vranov nad Topľou 180,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Tribečská knižnica v Topoľčanoch 34,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 39,456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Trnovec nad Váhom 26,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku Obec Vyšná Hutka 2,304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gemersko-malohontské osvetové stredisko 18,887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Poproč 23,484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Za dôstojný život 24,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky - zabezpečenie stravovania Špeciálna základná škola 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Blahová 3,060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 1,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov: stravné poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 20,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poukážky na stravu Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Predajná 24,793 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. alebo ekvivalent Obec Budimír 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 24,820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Technická univerzita v Košiciach 161,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Vyšný Žipov 11,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Národné športové centrum 24,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 6,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Gelnica 61,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola Šrobárova 2,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Sačurov 74,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Hrabiny 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jedálny kupón Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 21,026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 129,272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 25,502 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky ANIMA - Domov sociálnych služieb 5,070 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Kružlov 13,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup stravných lístkov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 20,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 160,212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Spojená škola internátna 43,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 118,156 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Fond na podporu umenia 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 6,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Štrba 11,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Pribeta 12,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 34,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 17,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov Trenčín región 3,838 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 2,508 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Letisko Sliač, a.s. 108,130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Šarišské Michaľany 12,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 19,041 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Vlastivedné múzeum v Hlohovci 17,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 5,427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6,120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Ústav anorganickej chémie SAV 43,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 172,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa majetku Sereď, s.r.o. 6,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania-stravné poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 135,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čičava 57,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 39,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok na rok 2018 MH Invest II, s.r.o. 22,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky HOREZZA, a.s. 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 79,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 16,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10,180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredoslovenská galéria 23,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Nižný Mirošov 3,160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov, darčekové a relax poukážky Zariadenie sociálnych služieb "Harlekýn" 9,605 EUR 2018 Tovary Áno 1
stravné poukážky Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 35,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Medzilaborce 73,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8,410 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 17,530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. alebo ekvivalent Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 6,125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Marginal 4,320 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie 8,640 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné a darčekové poukážky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 12,612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 85,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom papierových stravných poukážok Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 19,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hotelová akadémia 5,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Divadlo Alexandra Duchnoviča 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26,292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 6,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mestské kultúrne stredisko 14,847 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Obec Malá Franková 415 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Turizmus regiónu Bratislava 7,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 2,467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 4,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Slovenský historický ústav v Ríme 1,710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky, stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb 1,318 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 39,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava 7,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky nominálna hodnota 3,70 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 12,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 53,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,015 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov - ,,papierové" stravné poukážky 3 Vysoká škola výtvarných umení 163,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 47,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Komunita Kráľovnej pokoja 6,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8,505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 135,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky REGINA - Domov sociálnych služieb 49,183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb Rozsutec 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 38,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Obchodná akadémia 18,794 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Pruské 15,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných lístkov na rok 2018-2021 Základná škola s materskou školou Bidovce 209 7,045 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stravných poukážok "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3,406 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 70,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom dodania stravných poukážok Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 30,942 EUR 2018 Tovary Nie 1
stravné poukážky alebo ekvivalent Obec Ordzovany 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Galéria Jána Koniarka v Trnave 16,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 41,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Inšpektorát práce Banská Bystrica 16,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Rovné 8,830 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravovacie poukážky Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 87,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Environmentálny fond 52,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Trnavské osvetové stredisko 9,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastrolístky Centrum voľného času 4,180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Bardejov 154,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Kapušany 14,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 111,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Soľ 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Slanec 15,030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 41,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 17,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Martin 133,792 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov Slovenské banské múzeum 199,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 82,163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou papierových stravných poukážok Ústav hydrológie SAV 64,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 103,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Púchov 181,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Strážske 32,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra Nitra 378,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5,630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na rok 2018 (DM) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 805 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 544 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola, Prakovce 282 21,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok AD HOC Malacky 10,260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredisko sociálnych služieb Petržalka 61,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Streda nad Bodrogom 3,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Limbach 9,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Komárno 143,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Slovenská filharmónia 123,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1,877 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Jazyková škola Užhorodská č. 8, 040 01 Košice 30,048 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 65,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Ivanka pri Dunaji 5,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Regionálne cesty Bratislava a.s. 200,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4,761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 54,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Nové Zámky 140,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 76,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 9,975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národné osvetové centrum 4,025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2,131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania-stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 118,943 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby mesta Trebišov 79,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 10,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Čaklov 30,420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Školský internát 9,936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Protimonopolný úrad SR 75,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 43,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Pohronské osvetové stredisko 19,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Gymnázium Mikuláša Kováča 40,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Vinné 4,210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Univerzitná nemocnica Bratislava 168,480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 27,135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky 2018 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 199,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,608 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Okresný súd Levice 163,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3,445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravovacie lístky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 7,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 190,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Veľké Zálužie 8,505 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 2,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza 33,630 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 38,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Stredná zdravotnícka škola 19,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 8,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 13,616 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Lehota 4,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 11,610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky CULTUS Ružinov, a.s. 70,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 108,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Svätý Jur 72,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov objednávateľa. Žitnoostrovná knižnica 20,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Fond na podporu vzdelávania 13,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky (gastrolístky) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 67,877 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Obec Raková 2,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie stravných lístkov Ústav zoológie SAV 2,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 8,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky OZ RADOŠINKA 4,400 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stravné lístky, dodanie stravných lístkov Obec Veľké Leváre 10,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Obec Smižany 193,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 34,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 20,462 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok a provízie za ich dodávku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 7,783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky IUVENTA 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Andreja Sládkoviča 9,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný onkologický ústav 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 8,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 13,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Záhorské osvetové stredisko v Senici 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 68,362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Mesto Vysoké Tatry 57,941 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v papierovej forme na rok 2019 Mesto Nové Zámky 158,379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času 14,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Úrad vlády Slovenskej republiky 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,10 € Kancelária verejného ochrancu práv 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Národný onkologický ústav 9,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné lístky Základná škola 3,102 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Domov sociálnych služieb 7,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1,211,269 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok Slovenská pošta, a.s. 103,352 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie stravných poukážok Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 482,194 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 283,985 EUR 2018 Tovary Nie 1