Obstarávanie

Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 451,34
Konečná suma(Bez DPH):
7 770,83
Zaplatené:
67.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť; Autobusová preprava osôb; Prenájom autobusu s vodičom; Poistenie prepravovaných osôb počas prepravy

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: trasa 1. Odchod 23.02.2016 o 7.30 hod, z Športová hala Bardejov - parkovisko +plánovaná zastávka na aut. zast. Raslavice , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 2. Odchod 23.02.2016 o 7.30 hod, Svidník - parkovisko +plánovaná zastávka autobusová stanica Giraltovce, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 3. Odchod 23.02.2016 o 8.00 hod LIDL Snina, 8.30 hod.Humenné - Humenné, Kukorelliho 1;, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 4. Odchod 23.02.2016 o 7.00 hod , Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 5. Odchod 23.02.2016 o 8:00h Poprad (autobus č.1) Billa Poprad, Wolkerova ul., 058 01 Poprad (parkovisko) , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 5. Odchod 23.02.2016 o 8:30h Levoča (autobus č.2) Levoča, Námestie Majstra Pavla 59, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 6.Odchod 23.02.2016 o 7:30 hod 1 autobus - Parkovisko pri MsKS Sabinov, J.Borodáča 18, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 6.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod 2 autobusy - Parkovisko pri Hypertescu, Košická 6, Prešov, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 6.1. Odchod 24.02.2016 o 7:30hod 1 autobus - Parkovisko pri MsKS Sabinov, J.Borodáča 18, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 6.1. Odchod 24.02.2016 o 8:00hod 1 autobus - Parkovisko pri Hypertescu, Košická 6, Prešov, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 7. Odchod 23.02.2016 o 8:00h Popradská 10, 064 01 Stará Ľubovňa, plánované zastávky-Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/Stará Ľubovňa, Ľubotin, Plaveč,Plavnica; Technické vlastnosti: trasa 8.Odchod 23.02.2016 o 9:00 hod autobus č.1 z Medzilaboriec, o 9:00 hod autobus č.2 zo Stropkova, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 9. Odchod 23.02.2016 o 7.00 hod Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou, plánovaná zastávka Hanušovce nad Topľou - zastávka oproti pošte , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 16.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 10.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod , Michalovce - parkovisko pred kupaliskom pri Zlatom Bažante ul. Saleziánov , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 15.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 10.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod ,Sobrance - pred hotelom Morské oko, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 15.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 10.Odchod 23.02.2016 o 8:30 hod, Veľké Kapušany - pred ÚPSVAR, Zelená 63 , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 15.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 11.Odchod 23.02.2016 o 8:30 hod s pred budovy Šafárikova 112, v Rožňave , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 14.30hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 11.1. Odchod 24.02.2016 o 8:30 hod s pred budovy Šafárikova 112, v Rožňave , Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 14.30hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 12.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod BUS 1: Spišská Nová Ves,Odborárov 53 - zastávka Spišské Vlachy;, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 12.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod BUS 2: Krompachy,Kúpeľna 9 - zastávka Richnava, Kluknava, Margecany;, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 12.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod BUS 3 : Gelnica,Hlavná č.1 , Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 12.1. Odchod 24.02.2016 o 7:30 hod BUS 1: Sp. Nová Ves,Odborárov 53 - zastávka Sp.Vlachy;, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: 12.1. Odchod 24.02.2016 o 8:00 hod BUS 2: Krompachy,Kúpeľna 9 - zastávka Richnava, Kluknava, Margecany;, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: 12.1. Odchod 24.02.2016 o 8:00 hod BUS 3: Gelnica, Hlavná č.1, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 13.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 13.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod Trebišov,M.R.Štefanika 73/23 (2 autobusy) + plánov. zastávka: Sečovce,Nám. Sv. Cyrila a Metoda, Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 11.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 13.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod Čierna nad Tisou,Nám. Pionierov 151/1 (1 autobus), Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 11.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 13.Odchod 23.02.2016 o 8:00 hod Kráľovský Chlmec, Hlavná 778/105 (1 autobus), Hodnota / charakteristika: odchod 23.02.2016 o 11.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 13.1. Odchod 24.02.2016 o 8:00 hod Trebišov (1 autobus) + plánov. zastávka: Sečovce ,Nám. Sv. Cyrila a Metoda, Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 11.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu ; Technické vlastnosti: trasa 13.1. Odchod 24.02.2016 o 8:00 hod Streda nad Bodrogom, Kamenecká 613/2 (1 autobus) , Hodnota / charakteristika: odchod 24.02.2016 o 11.00hod, z Košic - Spoločenský pavilon/ príchod do miesta odchodu

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: trasa 1. Bardejov - Košice - Bardejov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: trasa 2. Svidník - Košice - Svidník, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: trasa 3. Humenné -Košice- Humenné, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135; Technické vlastnosti: trasa 4. Kežmarok - Košice - Kežmarok, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: trasa 5. Poprad - Košice - Poprad, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94; Technické vlastnosti: trasa 6. Prešov - Košice-Prešov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 138; Technické vlastnosti: trasa 6.1. Prešov - Košice-Prešov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 93; Technické vlastnosti: trasa 7. Stará Ľubovňa-Košice-Stará Ľubovňa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84; Technické vlastnosti: trasa 8. Stropkov-Košice- Stropkov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: trasa 9. Vranov nad Topľou-Košice-Vranov nad Topľou, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 82; Technické vlastnosti: trasa 10. Michalovce-Košice-Michalovce, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135; Technické vlastnosti: trasa 11. Rožňava-Košice-Rožňava, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: trasa 11.1. Rožňava-Košice-Rožňava, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: trasa 12. Spišská Nová Ves-Košice-Spišská Nová Ves, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 270; Technické vlastnosti: trasa 12.1.Spišská Nová Ves-Košice-Spišská Nová Ves, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 270; Technické vlastnosti: trasa 13. Trebišov-Košice-Trebišov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 168; Technické vlastnosti: trasa 13.1. Trebišov-Košice-Trebišov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRANSPORT a.s. 2 9 325,00 20% EUR 5. Február 2016 101312

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×