Obstarávanie

Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Test
Množstvo:
1500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Jedná sa o súpravy na izoláciu nukleových kyselín DNA a celkovej RNA do jedného eluátu a transkripciu RNA do cDNA.; Súpravy sú určené najmä pre izoláciu a prepis bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moča a iných sekrétov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - Náväznosť súpravy na izoláciu a transkripciu musí byť deklarovaná v návode na použitie. Reakčné objemy pri izolácii nesmú presiahnuť 1500 mikrolitrov, čo naväzuje na existujúce technické vybavenie laboratória., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.1 - Súprava musí obsahovať: lyzačný roztok, systém vyviazania nukleových kyselín, premývacie roztoky, elučný roztok, návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Diagnostická súprava na izoláciu nukleových kyselín DNA a RNA: DNA a celková RNA musia byť získané spoločným postupom do jedného eluátu, z ktorého je možné ihneď vykonať PCR a transkripciu RNA do cDNA., Jednotka: Test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava na prepis RNA do cDNA: musí byť kompatibilná s izolačnou súpravou, čo musí byť dekladované v návode na použitie. Súprava musí obsahovať: revertázu, pufer, random-primery, návod na použitie., Jednotka: Test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ecoli s.r.o. 1 1 500,00 0% EUR 22. Január 2016 100168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×