CPV kód

33141625-7

Diagnostické súpravy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 207,911 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 52,249 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 15,688 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 4 495,834 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 9,686 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 89 567,262 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 106,848 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 60 732,457 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 88 178,503 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 9,136 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36 93,445 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1,375 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 364,421 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 367,213 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 20,818 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 207,890 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 125,614 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 0 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 325 EUR
KANVOD spol. s r.o. 1 370,800 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 4,979 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 3 325 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 1,283 EUR
TIMED, s.r.o. 1 0 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 1,275 EUR
MGP, spol. s r.o. 14 20,624 EUR
BIOTECH s.r.o. 11 174,429 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 17 196,855 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 123,706 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 185,209 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 116,396 EUR
JK-Trading s.r.o. 15 14,753 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 12 426,103 EUR
G Trade s.r.o. 36 300,473 EUR
Bio G s.r.o. 27 73,540 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 19 28,123 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 2 16,659 EUR
Ceemed, s.r.o. 7 76,924 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 38 301,833 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 207 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 2,186 EUR
Lambda Life a.s. 7 13,260 EUR
VWR International GmbH 6 5,582 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 4 339,522 EUR
LABO - SK, s. r. o. 4 173,855 EUR
Life Technologies s r.o. 9 29,163 EUR
Homola spol. s r.o. 1 370,800 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 568 EUR
RADIOMETER s.r.o. 1 81,430 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 2 53,677 EUR
ProScience Tech s. r. o. 3 14,651 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 13 110,104 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 688 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 6,989 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 1 335 EUR
Eurolab Lambda a.s. 8 30,960 EUR
Ecoli s.r.o. 12 66,972 EUR
Roner, s.r.o. 2 13,890 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 5 23,094 EUR
IMEDEX s.r.o. 3 51,480 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 2 2,600 EUR
LUKAS s.r.o. 2 1,915 EUR
ELISABETH PHARMACON spol. s r.o. 2 5,628 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 3 923 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 1,580 EUR
GeneTiCA s.r.o. 4 15,749 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 2 4,179 EUR
Phadia, s.r.o. 4 77,259 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 3 1,391 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 3 3,622 EUR
ASCO International s.r.o. 2 78,891 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 0 EUR
Ľubomír Kusyn 2 7,267 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 3,538 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 2 1,170 EUR
MEDESA s.r.o. 1 44,628 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 1 290 EUR
RANDOX, s.r.o. 2 2,099 EUR
GeneProof a.s. 2 15,699 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 260 EUR
RECIPE Chemicals + Instruments GmbH 2 188,036 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 8 11,608 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 1 2,480 EUR
Molchem s. r. o. 1 655 EUR
MED - solutions s. r. o. 1 11,388 EUR
EXBIO Praha, a.s. 1 1,680 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostiká + koagulačný analyzátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 204,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 83,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií a prenájom hematologického analyzátora Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 116,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie ABR + acidobázické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 68,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy SBV Ab Štátny veterinárny a potravinový ústav 18,768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy BVD Ag Štátny veterinárny a potravinový ústav 34,909 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 180,508 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, spol. s r. o. KANVOD spol. s r.o. 370,800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103,640 EUR 2014 Tovary Nie 8
Detekcia autoimunitných protilátok Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19,635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prúžky na chemické vyšetrenie moču pre analyzátor Laura Smart Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cirkulujúce imunokomplexy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Rotorgene 3000“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „FilmArray“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunochromatografická detekcia vírusových antigénov Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické a zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19,802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-22 v ľudskom sére, vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-31 v ľudskom sére; vysoko špecifická Taq DNA polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fagocytárna aktivita granulocytov a kultivácia mykobaktérií Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na vyšetrenie alergie in vitro založenej na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortizol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41,488 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19,635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3,149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu kvasiniek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické systémy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostického spotrebného materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické, farmaceutické a mikrobiologické kultúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8,338 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4,091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30,261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov a knihy vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11,072 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov infekčnej sérologie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 46,727 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Steroids hormones Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Katolícka univerzita v Ružomberku 1,375 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, chemický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,175 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové prúžky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 38,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 63,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 24,231 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 99,221 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na rýchlu diagnostiku infekcie HIV /rýchlotest/ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10,695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207,911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemické diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a prenájom koagulačného analyzátora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 107,444 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizualizačný set pre svetelnú imunohistochémiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,403 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 164,538 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,344 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,111 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné vyšetrenie vzoriek vôd - sada - Meranie fyzikálnych veličín - Sada Visocolor "Životné prostredie" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudské kmeňové bunky pre in vitro experimenty a príslušné kultivačné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37,403 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20,113 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6,208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické výrobky, diagnostické činidlá. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12,456 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 13,943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 54,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48,047 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6,435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 781 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8,331 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,787 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,175 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3,633 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 154 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprogramovací kit a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 9,825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický kazetkový test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,001 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre elektroforézu pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA exktrakčné činidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 23,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie počtu baktérií pre prietokovú cytometriu a RNA reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,686 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu a amplifikáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73,330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prietokový cytometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný vodotesný tester, kalibračný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo bez ohrevu, pH / °C meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 54,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 17,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7,922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 49,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na real-time qPCR, master mix so SYBR Green Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,945 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie krvných skupín Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenie pre realizáciu pokusov fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 22,714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické sety a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10,695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas E411 Národný ústav reumatických chorôb 6,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,219 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátory Národný ústav reumatických chorôb 14,538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizované sérum Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,037 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,606 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eligene HBV RT Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7,248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7,266 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit reverznej transkriptázy bez RNáza H aktivity na syntézu cDNA na 100 reakcií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 62,557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7,340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12,456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 709 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 526 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 534 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 115,053 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,189 EUR 2018 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5,456 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,221 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,859 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2,655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na sekvenáciu DNA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10,228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
BasoFlowEx Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a izolačný kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3,428 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8,327 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20,067 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7,466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5,567 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 859 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7,784 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1,787 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 16,441 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11,399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 113,160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Cobas Národný ústav reumatických chorôb 2,905 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 1,987 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46,982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,082 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 874 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity - činidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6,170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,710 EUR 2018 Tovary Nie 1