CPV kód

33141625-7

Diagnostické súpravy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 207 911 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 52 249 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 17 434 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 4 495 834 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 23 070 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 122 769 927 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 9 591 894 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 622 112 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 41 688 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 106 848 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 79 1 088 637 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 165 427 237 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 6 9 136 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 41 99 276 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 375 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 500 998 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 8 430 863 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 73 641 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 16 374 132 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 125 614 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 0 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 325 EUR
KANVOD spol. s r.o. 1 370 800 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 4 979 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 3 325 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 1 924 EUR
TIMED, s.r.o. 1 0 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 3 15 607 EUR
MGP, spol. s r.o. 20 41 361 EUR
BIOTECH s.r.o. 15 178 095 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 29 327 321 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 123 706 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 185 209 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 116 396 EUR
JK-Trading s.r.o. 17 17 477 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 19 596 097 EUR
G Trade s.r.o. 78 607 442 EUR
Bio G s.r.o. 40 118 105 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 30 73 339 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 2 16 659 EUR
Ceemed, s.r.o. 9 91 454 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 56 415 140 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 207 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 2 186 EUR
Lambda Life a.s. 12 46 071 EUR
VWR International GmbH 7 6 492 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 3 9 591 894 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 4 339 522 EUR
LABO - SK, s. r. o. 7 239 914 EUR
Life Technologies s r.o. 9 29 163 EUR
Homola spol. s r.o. 1 370 800 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 2 568 EUR
RADIOMETER s.r.o. 1 81 430 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 2 53 677 EUR
ProScience Tech s. r. o. 4 15 027 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 14 112 832 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 688 EUR
Cardioservice, s. r. o. 1 622 112 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 6 989 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 1 335 EUR
Eurolab Lambda a.s. 12 51 197 EUR
Ecoli s.r.o. 15 75 322 EUR
Roner, s.r.o. 2 13 890 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 8 51 307 EUR
IMEDEX s.r.o. 4 71 760 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 2 2 600 EUR
LUKAS s.r.o. 2 1 915 EUR
ELISABETH PHARMACON spol. s r.o. 2 5 628 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 3 923 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 1 580 EUR
GeneTiCA s.r.o. 7 38 385 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 3 4 608 EUR
Phadia, s.r.o. 6 138 789 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 3 1 391 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 7 7 262 EUR
ASCO International s.r.o. 2 78 891 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 0 EUR
Ľubomír Kusyn 2 7 267 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 3 538 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 2 1 170 EUR
MEDESA s.r.o. 1 44 628 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 1 290 EUR
RANDOX, s.r.o. 3 5 068 EUR
GeneProof a.s. 3 20 897 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 260 EUR
RECIPE Chemicals + Instruments GmbH 3 292 436 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 8 11 608 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 2 3 870 EUR
Molchem s. r. o. 1 655 EUR
MED - solutions s. r. o. 6 26 585 EUR
EXBIO Praha, a.s. 2 3 360 EUR
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 2 10 800 EUR
Amplia s. r. o. 1 7 030 EUR
Abbott Laboratories, s.r.o. 1 3 830 EUR
JEMO TRADING spol. s.r.o. 1 1 680 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostiká + koagulačný analyzátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 204 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 83 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií a prenájom hematologického analyzátora Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 116 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie ABR + acidobázické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 68 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy SBV Ab Štátny veterinárny a potravinový ústav 18 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy BVD Ag Štátny veterinárny a potravinový ústav 34 909 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 180 508 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, spol. s r. o. KANVOD spol. s r.o. 370 800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640 EUR 2014 Tovary Nie 8
Detekcia autoimunitných protilátok Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prúžky na chemické vyšetrenie moču pre analyzátor Laura Smart Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cirkulujúce imunokomplexy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Rotorgene 3000“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „FilmArray“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunochromatografická detekcia vírusových antigénov Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické a zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-22 v ľudskom sére, vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-31 v ľudskom sére; vysoko špecifická Taq DNA polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fagocytárna aktivita granulocytov a kultivácia mykobaktérií Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na vyšetrenie alergie in vitro založenej na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortizol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 121 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41 488 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 149 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu kvasiniek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické systémy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostického spotrebného materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické, farmaceutické a mikrobiologické kultúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 338 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 091 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov a knihy vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 072 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov infekčnej sérologie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 46 727 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Steroids hormones Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Katolícka univerzita v Ružomberku 1 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, chemický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové prúžky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 38 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 63 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 24 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 99 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na rýchlu diagnostiku infekcie HIV /rýchlotest/ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 505 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemické diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a prenájom koagulačného analyzátora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 107 444 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizualizačný set pre svetelnú imunohistochémiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 403 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 627 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 164 538 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 111 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné vyšetrenie vzoriek vôd - sada - Meranie fyzikálnych veličín - Sada Visocolor "Životné prostredie" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudské kmeňové bunky pre in vitro experimenty a príslušné kultivačné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37 403 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 113 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 519 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické výrobky, diagnostické činidlá. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 13 943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 54 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 385 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 047 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 435 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 781 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 822 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 633 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 154 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprogramovací kit a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický kazetkový test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 001 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre elektroforézu pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA exktrakčné činidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 23 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie počtu baktérií pre prietokovú cytometriu a RNA reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu a amplifikáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prietokový cytometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný vodotesný tester, kalibračný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo bez ohrevu, pH / °C meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 54 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 17 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 49 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 13 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na real-time qPCR, master mix so SYBR Green Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 945 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie krvných skupín Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenie pre realizáciu pokusov fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 22 714 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické sety a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas E411 Národný ústav reumatických chorôb 6 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 219 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátory Národný ústav reumatických chorôb 14 538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizované sérum Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 037 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 606 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eligene HBV RT Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 248 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 266 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit reverznej transkriptázy bez RNáza H aktivity na syntézu cDNA na 100 reakcií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 62 557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 382 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 709 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 526 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 534 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 115 053 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 189 EUR 2018 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 456 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 221 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 859 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 623 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na sekvenáciu DNA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
BasoFlowEx Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a izolačný kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 428 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 327 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 067 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 567 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 859 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 784 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 16 441 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 113 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Cobas Národný ústav reumatických chorôb 2 905 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 1 987 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 082 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 874 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity - činidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 638 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 5 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - Cryptosporidium antigen detection elisa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA izolačný Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 142 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - anti-E.bieneusi (2x0,5ml) + anti-E.intestinalis (Microsporidia) (2x0,5ml) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formalínový diagnostický kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - DNA izolačný kit, arabská guma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 812 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 943 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie ľudského PENTRAXIN3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 109 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytokín kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 266 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 309 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity - Oxid deutéria, Izolačný kit genómovej DNA, Mayerov hematoxylín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - farbivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 237 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - špecifická LNA modifikovaná sonda, miRNA detekčný kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 49 055 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 014 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 32 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
BasoFlowEx Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 26 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 38 137 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
TBC, ASP Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 9 980 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika autoimunitných a infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 677 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 940 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 621 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 408 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 1 238 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 15 899 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 885 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 866 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 617 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 622 112 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 885 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 727 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 288 975 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 124 245 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 543 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 431 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 553 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 649 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 112 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 637 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy - Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 199 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 565 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický identifikačný test Clostridium difficile Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 966 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Rotavírus , Adenovírus, HIV 1 , HIV 2, HAV, HCV, Chlamydia trachomatis, RSV, Influenza A a B, Legionella pneumophila Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 368 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 937 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na detekciu alergén špecifických IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 238 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy - PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 109 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 066 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 189 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 232 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 717 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 289 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre koagulometer Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 462 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 10 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 1 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 42 123 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 659 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekcia enterovírusov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol, Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 476 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 112 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 202 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 47 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu Národný ústav reumatických chorôb 7 791 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 54 566 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 552 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 508 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 76 380 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 396 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 878 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 874 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 617 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 30 180 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×