Obstarávanie

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY GAZDOVSKÝ RAD V MESTE ŠAMORÍN II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
376 917,00
Konečná suma(Bez DPH):
376 917,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45300000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OSP DANUBIUS DS s.r.o. 8 376 917,00 Neuvedené EUR 17. September 2018 99529

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 1 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761632/download","filename":"MS_GAZD_1NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761633/download","filename":"MS_GAZD_2NP_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761634/download","filename":"MS_GAZD_2NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761635/download","filename":"MS_GAZD_POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761636/download","filename":"MS_GAZD_REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761637/download","filename":"MS_GAZD_VYPIS_OKIEN_DV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761638/download","filename":"MŠ_GAZD_1NP_BURACIE_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761639/download","filename":"MŠ_GAZD_1NP_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761640/download","filename":"MŠ_GAZD_2NP_BURACIE_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988310/content/761641/download","filename":"MŠ_GAZD_PODORYS_STRECHY.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 5 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761683/download","filename":"LT01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761684/download","filename":"LT02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761685/download","filename":"LT03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761686/download","filename":"MŠ Plynoinš. SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761687/download","filename":"PL01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988320/content/761688/download","filename":"PL02.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Rozpočet 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988302/content/761613/download","filename":"Rozpočet slepý.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AVA-stav 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036801/content/814133/download","filename":"7450 WYP- obsah ponuky komplet AVA stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036801/content/814134/download","filename":"7450 WYP Ponuka - doklady scan AVA stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036801/content/814135/download","filename":"7450 WYP Ponuka - ostatne scan AVA stav.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie súťažných podkladov 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997215/content/788012/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997215/content/788013/download","filename":"1pol RS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997215/content/788014/download","filename":"1pol RS2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.7.2018 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036216/content/814070/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036216/content/814071/download","filename":"príloha č. 3 k zápisnici z 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036216/content/814072/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036216/content/814073/download","filename":"Záverečná zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.7.2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OSP Danubius 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814107/download","filename":"Podmienky účasti OSP D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814108/download","filename":"Ponuka OSP D časť ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814109/download","filename":"príloha č. 1 ZoD Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814110/download","filename":"príloha č. 5 ZoD HMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814111/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814112/download","filename":"POV príloha č. 4 ZoD Materská škola Gazdovský rad Šamorín POV situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036795/content/814113/download","filename":"POV príloha č. 4 ZoD Materská škola Gazdovský rad Šamorín POV technická správa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 6 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761733/download","filename":"E02 - Celková schéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761734/download","filename":"EO7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761735/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA - 1 KV PRIPOJKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761736/download","filename":"TS Lapač tukov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761737/download","filename":"TS UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761738/download","filename":"TS VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761739/download","filename":"TS ZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761740/download","filename":"TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988322/content/761741/download","filename":"VÝPOČET INTENZITY OSVETLENIA.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady bez PD a rozpočtu 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988300/content/761610/download","filename":"SP do profilu.pdf"}]
Súťažné podklady SP - vysvetlenie č. 3 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999484/content/690940/download","filename":"E02 - Celková schéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999484/content/690941/download","filename":"EO7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999484/content/690942/download","filename":"Vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka KANGO 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036791/content/814104/download","filename":"Ponuka KANGO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 4 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761673/download","filename":"28_04_2016_Gazdovský_rad_materská_škola_vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761674/download","filename":"MS_GAZD_2NP_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761675/download","filename":"MŠ vetranie kuchyne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761676/download","filename":"MŠ_Gazd_SITU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761677/download","filename":"Statický posudok-MŠ Gazdovský Rad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761678/download","filename":"stropná doska 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988318/content/761679/download","filename":"stropná doska 2NP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o splnení podmienok účasti 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814060/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia splnenia podmienok účasti 20.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814061/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z hodnotenia podmienok účasti tabuľka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814062/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z hodnotenia podmienok Výpis z OR SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814063/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z hodnotenia podmienok Zápis do zoznamu hosp. subjektov UVO OSP D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814064/download","filename":"príloha č. 4 RPVS OSP Danubius neplatný zápis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036212/content/814065/download","filename":"príloha č. 3 k zápisnici z hodnotenia podmienok Evidencia referencií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PS stavby 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036803/content/814136/download","filename":"Rekonštrukcia MŠ Gazdovský Rad - časť II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOAR 26. September 2018 26. September 2018 []
Zmluva Zmluva o dielo č. 254/2018 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036208/content/814058/download","filename":"ZoD MŠ Gazdovský rad.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STAVOMAL 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814117/download","filename":"0 zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814118/download","filename":"1 záznam zo zoznamu hospodar.subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814119/download","filename":"2 jednotny europsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814120/download","filename":"3 Zoznam stav.prac za posl.5 rokov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814121/download","filename":"4 zoznam stav.prac s referenciami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814122/download","filename":"5 referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814123/download","filename":"6 zoznam pracovníkov poverených vykonaním zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814124/download","filename":"1 Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814125/download","filename":"2 zoznam dokladov - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814126/download","filename":"3 navrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814127/download","filename":"4 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814128/download","filename":"5 harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814129/download","filename":"6 projekt.plán výstavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814130/download","filename":"7 rozpočet naceneny súhrnný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814131/download","filename":"7 rozpočet naceneny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036799/content/814132/download","filename":"8 cestné prehlásenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 2 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988314/content/761646/download","filename":"S01-tvar základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988314/content/761647/download","filename":"S02-tvar na kóte +3,200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988314/content/761648/download","filename":"S03-tvar na kóte +6,500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988314/content/761649/download","filename":"S04-rezy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036210/content/814059/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 6.7.2018 25. September 2018 25. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036214/content/814066/download","filename":"príloha č. 2 k zápisnici z 6.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036214/content/814067/download","filename":"príloha č. 3 k zápisnici z 6.7.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036214/content/814068/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk 6.7.2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037374/content/835202/download","filename":"Správa o zákazke Rozšírenie MŠ gazdovský rad II.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady PD 3 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988316/content/761651/download","filename":"ZT01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988316/content/761652/download","filename":"ZT02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988316/content/761653/download","filename":"ZT03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988316/content/761654/download","filename":"ZT04.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk rekonštrukcia MŠ Gazdovský rad II Šamorín 20. Júl 2018 20. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011528/content/835201/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady SP - vysvetlenie č. 2 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999476/content/690924/download","filename":"Vysvetlenie č. 2 mail.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PMGSTAV 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814137/download","filename":"1. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814138/download","filename":"2. Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814139/download","filename":"3. Príloha k JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814140/download","filename":"4. Návrh na plnenie kritéria a návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814141/download","filename":"5. Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814142/download","filename":"6. Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814143/download","filename":"7. Plán organizácie výstavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036805/content/814144/download","filename":"Obsah.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady elektro 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761622/download","filename":"EO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761623/download","filename":"EO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761624/download","filename":"EO3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761625/download","filename":"EO4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761626/download","filename":"EO5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988308/content/761627/download","filename":"EO6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MENERT 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036797/content/814114/download","filename":"Cenová ponuka MENERT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036797/content/814115/download","filename":"Doklady MENERT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036797/content/814116/download","filename":"Rozpočet MENERT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Sprievodná technická správa 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988306/content/761618/download","filename":"Sprievodná a súhrnná technická správa.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×