CPV kód

33110000-4

Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 31,900 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 858 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3,717,712 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 10,470 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 284,148 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 1,798,549 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 54,795 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8,700 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 340,413 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 29,165 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 18 89,293,914 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 1,595,890 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 498,000 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 446,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ULTRAMED s.r.o. 3 40,970 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 4 9,931,827 EUR
Siemens s.r.o. 1 498,000 EUR
Siemens Healthcare s.r.o. 7 14,521,650 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 6 28,654,840 EUR
RADIX spol. s r.o. 1 8,700 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 1 31,900 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 1 1,595,890 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 2 15,621,430 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 3 22,712,604 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 244,870 EUR
GlobalMed a. s. 2 466,723 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 1 29,165 EUR
Unique Medical s. r. o. 1 3,717,712 EUR
HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o. 1 9,080 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 858 EUR
M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným 1 24,295 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Navigačný systém pre oddelenie neurochirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 191,666 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Multidetektorový počítačový tomograf Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1,595,890 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mobilné RTG C-rameno Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 301,120 EUR 2014 Tovary Nie 2
Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom pre UVP Medipark Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,717,712 EUR 2015 Tovary Áno 1
MULTIDETEKTOROVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 498,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40,594,899 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40,594,899 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6,134,173 EUR 2017 Tovary Nie 6
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,497,429 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT prístroj Nemocnica Snina, s.r.o. 446,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1,448,278 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre zariadenie SOMATOM Sensation Cardiac, v.č. 54485 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 148,758 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flexibilný 2-kanalový ureterorenoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor prietoku krvi v mozgu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Navigačný systém pre neurochirurgiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 191,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný Uretero-Renoskop Fakultná nemocnica Trenčín 9,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13,585 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 10,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná endoskopická HD zobrazovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup digitálneho detektora flat panel detektor Perkin Elmer XRpad 4343 F alebo ekvivalent do digitálneho RTG prístroja Nitriansky samosprávny kraj 38,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kynologické zdravotnícke pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,086 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19,120 EUR 2017 Tovary Nie 1