CPV kód

30210000-4

Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 2 576 995 EUR
DataCentrum 4 11 391 955 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 10 280 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 4 301 800 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 251 440 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 359 310 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 11 825 061 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 89 900 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 182 898 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 5 836 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 49 835 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 78 483 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 5 873 EUR
Mesto Komárno 1 203 199 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 181 335 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 521 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 103 724 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 58 725 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 080 EUR
Stredná odborná škola 1 3 833 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 942 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 43 524 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 7 629 833 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 3 110 974 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 649 EUR
Mesto Michalovce 1 0 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 334 800 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 28 859 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 2 624 158 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 391 045 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 1 049 EUR
Gymnázium 1 78 800 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 95 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 72 998 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 1 049 420 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 5 770 000 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 116 451 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 161 374 EUR
CODES CREATIVE, s.r.o. 1 77 440 EUR
Mesto Snina 1 12 300 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 67 800 EUR
Okresný súd Zvolen 1 1 050 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 5 833 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 6 2 724 871 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 19 556 424 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 12 166 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 292 EUR
CEIT a.s. 1 1 699 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 35 586 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 13 900 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 3 18 875 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 050 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 700 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 2 659 EUR
DATALAN, a.s. 37 12 146 869 EUR
AutoCont SK a.s. 11 2 546 981 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 7 466 EUR
Gratex International, a.s. 2 108 860 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 4 2 272 EUR
SOFOS, s r. o. 3 106 951 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 95 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 5 72 412 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 7 6 510 985 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 78 800 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 4 301 800 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 116 451 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 814 908 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 7 629 833 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 58 725 EUR
TEMPEST a.s. 5 11 595 154 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 809 099 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 1 417 EUR
Beset, spol. s r.o. 1 77 440 EUR
Disig, a.s. 2 402 600 EUR
PosAm, spol. s r.o. 2 101 746 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 117 998 EUR
KOVAL SYSTEMS, a. s. 6 10 645 752 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 17 999 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 2 319 310 EUR
ITSK, s.r.o. 42 95 691 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 1 750 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 1 049 420 EUR
SEVITECH a. s. 1 1 035 006 EUR
CNC, a.s. 1 2 523 144 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 3 71 201 EUR
Ericsson Slovakia spol. s r.o. 3 2 576 995 EUR
ARNET, s.r.o. 18 76 833 EUR
Aliga, s.r.o. 3 46 464 EUR
BSC Line, s.r.o. 1 78 483 EUR
Datasys, s.r.o. 1 2 730 000 EUR
PaR Solutions, s. r. o. 1 127 725 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 319 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 1 385 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 2 3 163 EUR
Martin Gall - MG COMP 5 54 493 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 1 599 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 2 1 459 EUR
DASTIN s.r.o. 1 310 EUR
Control + C, s. r. o. 1 2 650 EUR
MICOMP spol. s r.o. 1 0 EUR
Alfa office, s r.o. 1 8 000 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 1 350 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 1 700 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 319 EUR
ACTE, s. r. o. 2 7 979 EUR
Alfasat s.r.o. 1 442 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 2 1 349 EUR
HENRYSO, s.r.o. 8 115 131 EUR
Setop, s.r.o. 6 19 295 EUR
Pavel Scholtz 4 8 671 EUR
X logistics, s.r.o. 4 95 965 EUR
KASON, s.r.o. 5 14 128 EUR
WDS Solutions s. r. o. 3 94 066 EUR
DATASYS, s.r.o. 1 6 180 672 EUR
T-MAPY Slovensko s. r. o. 1 12 300 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika a zariadenia Gymnázium 81 769 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 121 240 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zefektívnenie podnikových a obchodných procesov v spoločnosti CODES CREATIVE, s.r.o. CODES CREATIVE, s.r.o. 78 531 EUR 2014 Tovary Áno 1
Hardware pre potreby projektov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 50 772 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 753 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 296 500 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pre potreby SZRB, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 523 144 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 917 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Digitalizácia rádiodiagnostickej kliniky a doplnenie hardvérového vybavenia pre Fakultnú nemocnicu Trnava Fakultná nemocnica Trnava 359 940 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 802 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 385 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 54 004 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvýšenie ochrany vonkajšej pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou rozšírením podzemného perimetrického kábla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 624 934 EUR 2014 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 862 EUR 2011 Tovary Nie 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno - nákup IKT Mesto Komárno 203 199 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 860 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodanie a implementácia dátového úložiska do infraštruktúry MH SR, migrácia dát a podpora prevádzky používateľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 334 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 9 747 850 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 127 978 EUR 2015 Tovary Áno 2
Detekčný a monitorovací systém - Distribuovaný komponent EBAS MS pre zber údajov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 299 847 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 447 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 525 724 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74 380 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 2 730 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89 612 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Úprava bezpečnostného Systému ochrany štátnej hranice (EBAS MS) na všetkých hraničných priechodoch Slovenskej republiky s Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 652 214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 316 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 322 365 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Fotogrametrické stanice a služby podpory Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 127 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 461 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 499 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 159 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 37 902 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 149 427 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 1 493 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 76 924 EUR 2015 Tovary Áno 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 596 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 52 401 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 54 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 1 934 964 EUR 2018 Tovary Nie 2
Aktívne prvky pre výučbové stredisko stomatológov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 076 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a počítačové zariadenia Stredná odborná škola 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2 Trnavský samosprávny kraj 107 994 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry 2 Pi alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 114 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bluetooth server s prezentačným monitorom Mesto Michalovce 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity Supermicro serverov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexné riešenie AISPR, jeho upgrade so zabezpečením migrácie doterajších dát alebo návrh ekvivalentného riešenia s migráciou doterajších dát Národný bezpečnostný úrad 150 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch + moduly do switchov Úrad pre verejné obstarávanie 29 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server pre potreby úradu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 23 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC hardvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC hardvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC, dokovacia stanica, WiDI dispej adaptér, dátové úložisko NAS, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 885 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riešenie na zálohovanie údajov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 46 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, multifunkčný notebook kategórie "2 v 1" Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie notebooky s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, grafická karta a switch Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov (hardvér) fakulta PEDAS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, ultrabook, tlačiarne, disk, projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 009 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 245 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 883 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 090 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 583 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač,monitor,klávesnica,myš,prenosný dátový USB disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 085 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 717 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD, SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém A3 (kopírka, tlačiareň, skener) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dockovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skompletizovaná počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS s možnosťou virtualizácie operačných systémov osadené kompatibilnými pevnými diskami a pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 815 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 81 584 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 092 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky - HDD 10TB - 4 kusy Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 095 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 029 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač - zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Android mobilné zariadenia, čítačka elektronických kníh Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC s CPU INTEL G4520 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PC a monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor, externý disk, dataprojektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
RGB-D snímač s USB komunikáciou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolné počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (PC zostavy, softvér a multimediálne zariadenia a tlačiarne) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skompletizovaná počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebook. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 877 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebook. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inteligentné úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Akadémia Policajného zboru v Bratislave 21 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS sieťové úložisko s diskami Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Expanzná disková polica Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 126 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie sieťového disku Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska spotrebná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 417 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook 13,3" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 044 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska spotrebná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 417 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook, dokovacie stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 016 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie počítačovej siete o aktívne prvky s podporou PoE+ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 522 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Zvolen 1 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky do diskového poľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in One Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 092 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrada zariadenia HSM nCipher nShield 500 (Thales HSM 500) na konci životnosti pre systémy využívajúce HSM pre uloženie a prácu s kryptografickými kľučmi. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 58 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server 2U pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 16 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Žiar nad Hronom 1 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Okresný súd Rimavská Sobota 10 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Krajský súd v Banskej Bystrici 4 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Rimavská Sobota 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Okresný súd Rimavská Sobota 10 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Krajský súd v Banskej Bystrici 4 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 073 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup HSM kariet Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 94 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový server pre virtualizáciu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 13 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lokálne prepínače s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka Hardware security module (ďalej len HSM zariadenie) a súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 110 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov Slovenská pošta, a.s. 6 180 672 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 796 016 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 48 804 EUR 2015 Tovary Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 216 249 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 543 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa HP 3PAR 7200 Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 483 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 67 539 EUR 2015 Tovary Áno 2
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 187 298 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975 EUR 2019 Tovary Áno 6
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 641 EUR 2015 Tovary Áno 2
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 158 469 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 818 000 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 524 EUR 2019 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 94 834 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 049 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT Národné centrum zdravotníckych informácií 7 629 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 189 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup IKT techniky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 301 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hardvérové prostriedky pre podporu vizualizácie v prostredí rozšírenej reality CEIT a.s. 1 699 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvér a príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 673 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronický systém na evidenciu odpadov a odpadových nádob - hardvér Mesto Snina 15 011 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rozšírenie a modernizácia serverovej infraštruktúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 118 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 11 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servre 2U - pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servre 2U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysoko dostupné HW a SW riešenie prostredia pre prevádzku kritických aplikácií Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo jednodoskového mikropočítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server 1U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 880 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×