CPV kód

30210000-4

Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 2 576 995 EUR
DataCentrum 4 11 391 955 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 10 280 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 2 890 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 4 807 995 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 97 315 872 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 359 310 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 12 169 012 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 89 900 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 308 298 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 5 836 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 66 900 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 49 835 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 78 483 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 5 873 EUR
Mesto Komárno 1 203 199 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 181 335 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 521 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 130 095 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 58 725 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 080 EUR
Stredná odborná škola 1 3 833 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 942 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 75 524 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 7 629 833 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 5 207 525 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 649 EUR
Mesto Michalovce 1 0 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 334 800 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 28 859 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 2 624 158 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 391 045 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 1 049 EUR
Gymnázium 1 78 800 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 95 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 72 998 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 1 049 420 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 5 770 000 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 116 451 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 161 374 EUR
CODES CREATIVE, s.r.o. 1 77 440 EUR
Mesto Snina 1 12 300 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 67 800 EUR
Okresný súd Zvolen 1 1 050 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 5 833 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 11 3 161 258 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 19 556 424 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 12 166 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 292 EUR
CEIT a.s. 1 1 699 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 6 266 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 5 35 586 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 77 540 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 13 900 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 3 18 875 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 050 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 700 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 43 572 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 2 659 EUR
Slovanet, a.s. 1 66 900 EUR
DATALAN, a.s. 47 13 489 256 EUR
AutoCont SK a.s. 22 3 426 830 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 7 466 EUR
Gratex International, a.s. 2 108 860 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 4 2 272 EUR
SOFOS, s r. o. 9 159 686 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 95 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 7 98 783 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 11 6 852 901 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 78 800 EUR
SOITRON, s.r.o. 3 4 885 535 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 116 451 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 3 818 592 EUR
Datacomp s.r.o. 1 5 380 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 7 629 833 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 58 725 EUR
TEMPEST a.s. 5 11 595 154 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 3 1 065 417 EUR
InterWay, s.r.o. 1 43 572 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 1 417 EUR
Beset, spol. s r.o. 1 77 440 EUR
Disig, a.s. 2 402 600 EUR
PosAm, spol. s r.o. 2 101 746 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 2 243 398 EUR
KOVAL SYSTEMS, a. s. 6 10 645 752 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 17 999 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 2 319 310 EUR
ITSK, s.r.o. 46 117 181 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 1 750 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 1 049 420 EUR
SEVITECH a. s. 1 1 035 006 EUR
CNC, a.s. 1 2 523 144 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 3 71 201 EUR
Ericsson Slovakia spol. s r.o. 3 2 576 995 EUR
ARNET, s.r.o. 19 96 933 EUR
Aliga, s.r.o. 3 46 464 EUR
BSC Line, s.r.o. 1 78 483 EUR
Datasys, s.r.o. 1 2 730 000 EUR
PaR Solutions, s. r. o. 1 127 725 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 319 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 1 385 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 2 3 163 EUR
Martin Gall - MG COMP 8 59 432 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 1 599 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 2 1 459 EUR
DASTIN s.r.o. 2 474 EUR
Control + C, s. r. o. 1 2 650 EUR
MICOMP spol. s r.o. 1 0 EUR
Alfa office, s r.o. 1 8 000 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 1 350 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 1 700 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 319 EUR
ACTE, s. r. o. 4 17 135 EUR
Alfasat s.r.o. 1 442 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 2 1 349 EUR
HENRYSO, s.r.o. 10 117 664 EUR
Setop, s.r.o. 6 19 295 EUR
Pavel Scholtz 4 8 671 EUR
X logistics, s.r.o. 4 95 965 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 225 EUR
KASON, s.r.o. 6 46 128 EUR
WDS Solutions s. r. o. 3 94 066 EUR
DATASYS, s.r.o. 1 6 180 672 EUR
HTONER s.r.o. 1 9 600 EUR
T-MAPY Slovensko s. r. o. 1 12 300 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika a zariadenia Gymnázium 81 769 81769.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 121 240 000 121240000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zefektívnenie podnikových a obchodných procesov v spoločnosti CODES CREATIVE, s.r.o. CODES CREATIVE, s.r.o. 78 531 78531.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Hardware pre potreby projektov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 50 772 50772.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36 753 36753.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 296 500 7296500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pre potreby SZRB, a. s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 523 144 2523144.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 917 22917.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Digitalizácia rádiodiagnostickej kliniky a doplnenie hardvérového vybavenia pre Fakultnú nemocnicu Trnava Fakultná nemocnica Trnava 359 940 359940.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 802 14802.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 24 385 24385.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 54 004 54004.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvýšenie ochrany vonkajšej pozemnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou rozšírením podzemného perimetrického kábla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 624 934 624934.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 862 60862.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno - nákup IKT Mesto Komárno 203 199 203199.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 860 29860.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodanie a implementácia dátového úložiska do infraštruktúry MH SR, migrácia dát a podpora prevádzky používateľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 334 800 334800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 9 747 850 9747850.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 127 978 1127978.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Detekčný a monitorovací systém - Distribuovaný komponent EBAS MS pre zber údajov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 299 847 1299847.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 447 58447.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 525 724 525724.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74 380 74380.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 2 730 000 2730000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89 612 89612.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Úprava bezpečnostného Systému ochrany štátnej hranice (EBAS MS) na všetkých hraničných priechodoch Slovenskej republiky s Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 652 214 652214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 316 62316.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 322 365 322365.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000 2885000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Fotogrametrické stanice a služby podpory Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 127 725 127725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 461 13461.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 499 32499.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 159 14159.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 37 902 37902.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 149 427 149427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 1 493 244 1493244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 76 924 76924.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 596 23596.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva UNIVERZITA J. SELYEHO 2 885 000 2885000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 52 401 52401.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Automatizované poštové terminály Slovenská pošta, a.s. 54 507 54507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 1 934 964 1934964.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Aktívne prvky pre výučbové stredisko stomatológov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 076 1076.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a počítačové zariadenia Stredná odborná škola 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2 Trnavský samosprávny kraj 107 994 107993.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry 2 Pi alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 114 114.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bluetooth server s prezentačným monitorom Mesto Michalovce 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity Supermicro serverov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 320 10320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexné riešenie AISPR, jeho upgrade so zabezpečením migrácie doterajších dát alebo návrh ekvivalentného riešenia s migráciou doterajších dát Národný bezpečnostný úrad 150 000 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch + moduly do switchov Úrad pre verejné obstarávanie 29 600 29600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server pre potreby úradu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 23 000 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 555 554.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC hardvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 375 3375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC hardvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 917 1917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC, dokovacia stanica, WiDI dispej adaptér, dátové úložisko NAS, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 885 1885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riešenie na zálohovanie údajov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 46 000 46000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, multifunkčný notebook kategórie "2 v 1" Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 012 2012.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie notebooky s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 593 2592.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, grafická karta a switch Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 440 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov (hardvér) fakulta PEDAS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 910 21910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, ultrabook, tlačiarne, disk, projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 650 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 009 1009.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 400 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 705 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457 457.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 245 1245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 883 4883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 702 10702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 090 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 583 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 640 11640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač,monitor,klávesnica,myš,prenosný dátový USB disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 085 1085.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 717 8717.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD, SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 550 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny plnofarebný multifunkčný systém A3 (kopírka, tlačiareň, skener) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 445 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dockovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skompletizovaná počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 920 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS s možnosťou virtualizácie operačných systémov osadené kompatibilnými pevnými diskami a pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 480 4480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 815 1815.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 81 584 81584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196 7196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 092 2092.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky - HDD 10TB - 4 kusy Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 095 2094.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroje na spracovanie údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 029 19029.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 100 10100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač - zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoformátový ploter so skenerom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 100 10100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 300 13300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Android mobilné zariadenia, čítačka elektronických kníh Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 210 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC s CPU INTEL G4520 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PC a monitorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač, monitor, externý disk, dataprojektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RGB-D snímač s USB komunikáciou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 623 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolné počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 964 1964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (PC zostavy, softvér a multimediálne zariadenia a tlačiarne) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 500 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skompletizovaná počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 100 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebook. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor, siete, náhradné diely Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196 7196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 877 877.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebook. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inteligentné úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457 457.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Akadémia Policajného zboru v Bratislave 21 500 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 050 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All in One Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410 1410.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS sieťové úložisko s diskami Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 200 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Expanzná disková polica Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 126 432 126432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s projektorom Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie sieťového disku Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 610 2610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska spotrebná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 417 2417.49 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook 13,3" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 044 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430 1430.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska spotrebná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 417 2417.49 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook, dokovacie stanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 016 2016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 430 1430.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732 732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 460 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie počítačovej siete o aktívne prvky s podporou PoE+ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 522 85521.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 396 3396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Zvolen 1 259 1259.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky do diskového poľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 740 4740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in One Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 092 1092.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrada zariadenia HSM nCipher nShield 500 (Thales HSM 500) na konci životnosti pre systémy využívajúce HSM pre uloženie a prácu s kryptografickými kľučmi. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 58 380 58380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server 2U pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 16 080 16080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Žiar nad Hronom 1 259 1259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Okresný súd Rimavská Sobota 10 700 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Krajský súd v Banskej Bystrici 4 020 4020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Rimavská Sobota 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Okresný súd Rimavská Sobota 10 700 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Krajský súd v Banskej Bystrici 4 020 4020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 073 45073.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup HSM kariet Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 94 303 94303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 118681.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový server pre virtualizáciu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 13 000 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 118681.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 682 118681.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lokálne prepínače s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 250 11250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka Hardware security module (ďalej len HSM zariadenie) a súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 110 000 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov Slovenská pošta, a.s. 6 180 672 6180672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 796 016 796016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 48 804 48804.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 216 249 216249.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 543 1542.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa HP 3PAR 7200 Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 483 78483.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 67 539 67539.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 187 298 187298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 110 975 3110975.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 641 160641.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 158 469 158469.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 818 000 818000.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 524 23524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 94 834 94834.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 049 420 1049420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT Národné centrum zdravotníckych informácií 7 629 833 7629833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 189 83189.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup IKT techniky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 301 800 4301800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hardvérové prostriedky pre podporu vizualizácie v prostredí rozšírenej reality CEIT a.s. 1 699 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvér a príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 673 2673.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronický systém na evidenciu odpadov a odpadových nádob - hardvér Mesto Snina 15 011 15011.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rozšírenie a modernizácia serverovej infraštruktúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 118 000 118000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servre 2U - pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010 37010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servre 2U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010 37010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysoko dostupné HW a SW riešenie prostredia pre prevádzku kritických aplikácií Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 500 82500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo jednodoskového mikropočítača Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server 1U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 880 8880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 157 14157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PC, monitorov a softvéru Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 40 450 40450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia serverovej infraštruktúry NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 127 783 127783.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 109 021 109021.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 44 513 44513.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Počítačová technika s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 250 21250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtové prostriedky a technika s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 700 5699.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 600 31600.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup IKT techniky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 506 195 506195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 64 537 64537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Napájacie adaptéry, konektor a káble Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 268 186 268186.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru, softvéru a jeho súčastí pre databázový server Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 10 250 10250.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minipočítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 225 225.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 196 131 196131.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Stroje na spracovanie údajov (hardvér) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 293 12292.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava 21 ks., monitory 21 ks. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 39 881 39881.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server 2U pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 27 600 27600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 319 767 319767.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Server 1U - pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 680 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nového HW a SW Štátny pedagogický ústav 43 572 43572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 440 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 075 7075.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka Hardware security module a súvisiacich služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 81 397 81396.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 102 064 102064.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 173 730 173730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server pre úložisko obrazových informácií Univerzitná nemocnica Bratislava 12 696 12696.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 688 587 688587.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 693 1693.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 614 268 614268.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis Západoslovenská distribučná, a.s. 49 218 49218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - IKT Nemocnica Zvolen a. s. 77 540 77540.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 231 161231.0 EUR 2019 Tovary Áno 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov BIGMOON, s.r.o. 196 938 196938.0 EUR 6. Júl 2020 23. September 2020 Áno 2020-07-06 00:00:00 UTC 2020-09-23 12:00:00 UTC
Dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)“ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 18 061 969 18061969.27 EUR 27. December 2018 4. Február 2019 Áno 2018-12-27 00:00:00 UTC 2019-02-04 10:00:00 UTC
Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 713 411 5713410.9 EUR 14. Október 2019 12. November 2019 Nie 2019-10-14 00:00:00 UTC 2019-11-12 09:00:00 UTC
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti ANYTIME s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie ANYTIME s.r.o. 372 065 372064.67 EUR 16. August 2017 12. September 2017 Áno 2017-08-16 00:00:00 UTC 2017-09-12 10:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rast spoločnosti Nicolson, s.r.o. Nicolson, s.r.o. 372 065 372064.67 EUR 16. August 2017 12. September 2017 Áno 2017-08-16 00:00:00 UTC 2017-09-12 10:00:00 UTC
Technické vybavenie pre projekt Inovatívne filmové štúdio M4 LOUIS, s. r. o. 58 032 58031.51 EUR 10. Apríl 2017 9. Jún 2017 Áno 2017-04-10 00:00:00 UTC 2017-06-09 09:00:00 UTC
IKT vybavenie KNIHA s.r.o. 138 637 138637.0 EUR 1. Júl 2020 15. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-01 00:00:00 UTC 2020-07-15 10:00:00 UTC
Pracovisko spracovania opticky´ch parametrov Revance, s.r.o. 235 290 235290.0 EUR 6. Júl 2020 25. September 2020 Áno 2020-07-06 00:00:00 UTC 2020-09-25 12:00:00 UTC
Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov Revance, s.r.o. 281 955 281955.0 EUR 3. September 2018 25. September 2018 Áno 2018-09-03 00:00:00 UTC 2018-09-25 10:00:00 UTC
Modernizácia výskumno-vývojovej infraštruktúry Slovenského centra dizajnu Slovenské centrum dizajnu 633 330 633330.0 EUR 7. Máj 2015 11. Jún 2015 Áno 2015-05-07 00:00:00 UTC 2015-06-11 10:00:00 UTC
Revolučný inovatívny spôsob marketovania, predaja a produkcie odevov na mieru RELATIONS CONSULTING, s. r. o. 1 776 500 1776500.0 EUR 6. Október 2016 8. December 2016 Áno 2016-10-06 00:00:00 UTC 2016-12-08 10:00:00 UTC
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA S PRÍSLUŠENSTVOM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 19 102 19102.0 EUR 25. Marec 2015 5. Máj 2015 Áno 2015-03-25 00:00:00 UTC 2015-05-05 09:00:00 UTC
Vedecko-výskumné laboratóriá VŠEMvs Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o. 4 512 012 4512012.33 EUR 22. Jún 2015 3. August 2015 Áno 2015-06-22 00:00:00 UTC 2015-08-03 08:30:00 UTC
Infraštruktúra vedy a výskumu Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o. 1 351 383 1351383.0 EUR 22. Jún 2015 3. August 2015 Áno 2015-06-22 00:00:00 UTC 2015-08-03 09:00:00 UTC
Informačno komunikačná technika a softvér vrátane príslušenstva I. Nemocnice s poliklinikami n.o. 269 236 269236.0 EUR 14. Apríl 2015 26. Máj 2015 Áno 2015-04-14 00:00:00 UTC 2015-05-26 14:30:00 UTC
Informačno komunikačná technika a softvér vrátane príslušenstva II. Nemocnice s poliklinikami n.o. 254 732 254732.0 EUR 14. Apríl 2015 26. Máj 2015 Áno 2015-04-14 00:00:00 UTC 2015-05-26 14:30:00 UTC
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky (IKT) a softvéru pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 415 000 415000.0 EUR 3. Marec 2015 15. Apríl 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-04-15 14:31:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware KABEL TELEKOM, s.r.o. 281 191 281191.23 EUR 22. Máj 2018 25. Jún 2018 Áno 2018-05-22 00:00:00 UTC 2018-06-25 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×