Obstarávanie

IPR EBO 10 099/1 – Výmena batérií 1,2EE04, 14, 05 a dieselgenerátorovej stanice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 800 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 849 307,00
Zaplatené:
102.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31400000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka a montáž akubatérií na bezpečnostnom systéme

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EnerSys, s. r. o. 1 1 849 307,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2018 96701

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958563/content/748978/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958554/content/748965/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzačov (v zmysle § 44 stary ZoVO resp. §55 novy ZoVO) .pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995697/content/782952/download","filename":"4600013328.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995697/content/782953/download","filename":"P1 - Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995697/content/782954/download","filename":"P4 - VTP a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995697/content/782955/download","filename":"P5 - Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995710/content/782977/download","filename":"Zápis z rokovania.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995707/content/782973/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942791/content/761320/download","filename":"informacia o otvarani casti ponuk §52 novy ZoVO2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Február 2018 16. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945099/content/773083/download","filename":"informacia o otvarani casti ponuk §52 novy ZoVO2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927955/content/706803/download","filename":"informacia o otvarani casti ponuk §52 novy ZoVO2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. November 2017 22. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720070/download","filename":"Sutazne_podklady_RKsZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720071/download","filename":"A.2_Podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720072/download","filename":"A.3 Kriteria_na_vyhodnotenie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720073/download","filename":"A.4_JED_formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720074/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_rev01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720075/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_Príloha_Batéria olovená_tabulka 2511.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720076/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_Príloha_Batéria olovená_tabulka 2511_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720077/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_Príloha_EBO_NA_311.02_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720078/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_Príloha_JE_311_01_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720079/download","filename":"B.1 - Opis predmetu zákazky_Príloha_Príloha H a I 613.01.02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720080/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720081/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P1 - Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720083/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P2 - TŠ_rev01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720084/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P3 - Cenová kalkulácia_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720085/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P3 - Cenová kalkulácia_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720086/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P4 - VTP a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720087/download","filename":"B.2 VZOR ZMLUV - P5 - Zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720089/download","filename":"B.3 - Cenová tabuľka_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904041/content/720090/download","filename":"B.3 - Cenová tabuľka_2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995705/content/782970/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946125/content/681298/download","filename":"informacia o otvarani casti ponuk §52 novy ZoVO2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Jún 2018 13. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996038/content/784445/download","filename":"sprava_o_zakazke-RD-DNS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 13. Jún 2018 13. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995937/content/784203/download","filename":"Ponuka 1 - základná - časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995937/content/784204/download","filename":"Ponuka 1 - konečná- časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995937/content/784205/download","filename":"Ponuka 1 - konečná- časť kritériá..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995703/content/782968/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×