CPV kód

31400000-0

Akumulátory, galvanické články a batérie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 305 320 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 66 167 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 1 586 211 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 058 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 550 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 55 448 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 49 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 400 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 10 749 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 133 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 48 050 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 448 313 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0 Neuvedná
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 114 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 680 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 435 229 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 6 281 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 642 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 18 455 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 91 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 49 129 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 16 257 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 283 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 935 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 550 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 65 540 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 47 298 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 63 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 18 116 EUR
Slovenské národné múzeum 1 88 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 418 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 2 908 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 21 113 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 479 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 1 168 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 13 886 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 5 595 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 240 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 909 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 575 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 2 3 268 057 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 6 367 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 542 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 901 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 4 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KONEX elektro, spol. s r.o. 6 2 108 EUR
IMAO electric, s. r. o. 2 2 158 EUR
STABO, s.r.o. 2 19 150 EUR
František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA 4 27 506 EUR
BOLEX, s.r.o. 1 8 642 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 1 774 EUR
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 1 17 750 EUR
ITSK, s.r.o. 4 586 EUR
RCTT, s.r.o. 1 191 999 EUR
MIKONA s.r.o. 1 1 315 EUR
EUROPEA ES, s. r. o. 2 1 041 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 7 573 EUR
IBG Slovensko, s.r.o. 2 437 613 EUR
Meditecon, s.r.o. 1 2 940 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 44 1 193 302 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 1 125 678 EUR
MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 26 910 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 106 EUR
INTECO PLUS spol. s r.o. 1 2 796 EUR
PARAPETROL, a.s. 8 20 471 EUR
Marián Troliga - MT 1 2 799 EUR
TECHNIUM, spol. s r.o. 1 2 835 EUR
AutoSave, s.r.o. 10 359 004 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 240 EUR
Steeling, s.r.o. 6 8 426 EUR
S PoweR export - import, s.r.o. 1 273 930 EUR
EnerSys, s. r. o. 5 3 293 730 EUR
SGL media, s.r.o. 1 1 058 EUR
SKARAB, s.r.o. 6 6 585 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 553 EUR
Surgitech s. r. o. 1 1 939 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 3 31 681 EUR
nanoTECH s.r.o. 11 7 668 EUR
MažeTo, s.r.o. 27 77 517 EUR
ALBIA Krásno, s.r.o. 2 215 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 6 2 462 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 91 EUR
TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. 3 29 190 EUR
Altrinia s. r. o. 1 50 EUR
DASTIN s.r.o. 1 45 EUR
IN kom, s.r.o. 1 0 EUR
EMOS SK s.ro. 2 35 374 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 0 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 18 455 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 1 230 EUR
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 1 940 EUR
ARIGA s.r.o. 1 2 107 EUR
ELTECO, a.s. 1 19 998 EUR
EUROTAKT, s.r.o. 1 8 865 EUR
ALBAT, spol. s r.o. 1 49 EUR
ALTRAX s.r.o. 1 4 792 EUR
Davide s.r.o. 1 0 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 220 EUR
VKS ELTO s.r.o. 1 0 EUR
Branislav Tkáč 14 168 491 EUR
VOLITA+, s.r.o. 7 28 918 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 3 27 656 EUR
X logistics, s.r.o. 1 309 EUR
Vladimír Janičina ELKO 4 4 002 EUR
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 1 2 150 EUR
Martin Peti - PEXTRA 6 1 912 EUR
FULLTIME, s.r.o. 1 1 515 EUR
KASON, s.r.o. 1 2 774 EUR
Xtreme.sk s. r. o. 1 159 EUR
1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 222 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 816 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 515 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 011 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 942 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125 678 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 958 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 835 EUR 2015 Tovary Áno 1
Akumulátory Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 222 895 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 914 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 075 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 660 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 294 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 278 405 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 659 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie pre potreby DPB, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 214 718 EUR 2018 Tovary Nie 1
IPR EBO 10 099/1 – Výmena batérií 1,2EE04, 14, 05 a dieselgenerátorovej stanice Slovenské elektrárne, a.s. 1 800 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatéria Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor 12 V/ 44 Ah/ 440A Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 018 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory (2) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 353 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart Array BBWC Battery Pack - 398648-001 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria 180 Ah Mesto Spišské Vlachy 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup batérií 12V Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčné batérie do montážnej plošiny DENKA Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup batérií 12V Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory 125Ah Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor Banner Energy Bull 963 51, 12V/180Ah alebo rovnocenný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 056 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie do nákladných vozidiel a mechanizmov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie pre meracie prístroje, nabíjačka na batérie Technická univerzita v Košiciach 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjateľné baterky s nabíjačkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné akumulátory do svietidiel núdzového osvetlenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria 170 Ah Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 563 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
batérie do záložných zdrojov UPS Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 171 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor 12/180Ah Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor pre motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novovyrobený akumulátor Banner 12V/180Ah alebo rovnocenný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanické batérie, galvanické články, batérie, alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie do prístrojov Slovenský hydrometeorologický ústav 876 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trakčný akumulátor 12/180Ah Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný akumulátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné akumulátory pre EPS Trenčiansky samosprávny kraj 1 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory a nabíjačky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Novovyrobený akumulátor EXIDE Premium 12V/100Ah, EA1000 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplôtky a vybavenie na pastvu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 749 EUR 2016 Tovary Áno 1
Autobatérie do nákladných vozidiel a mechanizmov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie zálohových zdrojov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka akumulátorov pre UPS Štátna školská inšpekcia 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory do motorových vozidiel a mechanizmov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 411 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie zálohových zdrojov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie, batérie, akumulátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 411 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 828 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumúlátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre vŕtací systém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory batérie do elektronických pipiet Eppendorf Research Pro Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie a Lítiové batérie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do UPS vrátane inštalácie a nastavenia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 18 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lítiová batéria Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 5 396 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatéria Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
NiCd Batérie FERAK Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 737 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie pre osobné, nákladné vozidlá a mechanizmy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie Slovenské národné múzeum 93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 821 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 743 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie, akumulátory a nabíjačky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 56 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 479 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vymena baterii a ventilatorov do Riello UPS Multi Sentry MCT 10kVA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 301 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 147 063 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlo akumulátorové, skúšačka a akumulátor olovený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 756 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 8,5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 338 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie 12V/18Ah Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lítiová batéria LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 393 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjacie batérie, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lítiová batéria SAFT LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 818 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 267 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vnútorných zdrojov rádiostaníc TADIRAN Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory , galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 594 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 266 EUR 2018 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria-akumulátor DJI Phantom 4 LiPo 5350 mAh Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 191 EUR 2018 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory do UPS a patch káble Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU SE - EMO Slovenské elektrárne, a.s. 1 418 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 181 985 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 333 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 493 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 030 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová baterka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 253 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 383 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 815 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 800 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 275 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka monočlánkov, batérií, akumulátorov, nabíjačiek a testerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 303 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 204 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová batéria HAWKER NBB 248 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory, batérie, žiarivky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 935 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátor NiMH 1,2 V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 393 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 928 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne vybavenie k rybolovu-batérie do elektr agregátov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 959 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 518 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 546 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lítiová batéria SAFT LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 428 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 786 EUR 2019 Tovary Nie 1
baterky CR2032, baterky CR2025 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 492 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Univerzitná nemocnica Bratislava 12 627 EUR 2019 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 668 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 716 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov s dopravou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 676 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bezúdržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 353 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 613 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a akumulátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 540 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autobatérie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×