Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
396 545,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 875 710,00
Zaplatené:
1733.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
31

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
P a R s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95971
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95972
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95973
DECURIO s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95974
Emília Štefánková 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95975
Jakub Kubala 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95976
LIGNEUS, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95977
ZELEHOS, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95978
Drahomíra Trúchla 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95979
Gasparik Forstservice, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95980
LES & STROJ, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95981
Mgr. Silvia Gelačáková 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95982
Emília Bojková 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95983
Patrik Škola, s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95984
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95985
ORFLAJ s.r.o. 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95986
Iveta Gamrotová 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95987
Ľudovít Rovňaník 18 344 125,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95988
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95989
P a R s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95990
ZELEHOS, s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95991
DECURIO s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95992
Jakub Kubala 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95993
Gasparik Forstservice, s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95994
Emília Bojková 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95995
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95996
LIGNEUS, s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95997
Ľudovít Rovňaník 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95998
Patrik Škola, s.r.o. 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 95999
Drahomíra Trúchla 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 96000
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 13 52 420,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2018 96001

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva R 013-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966709/content/778636/download","filename":"Rámcová dohoda 13 Bojková.pdf"}]
Zmluva R 001-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966655/content/778482/download","filename":"Rámcová dohoda 01 P a R.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966655/content/778483/download","filename":"Rámcová dohoda 02 DOMINIUM.pdf"}]
Súťažné podklady SP s prílohami 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720951/download","filename":"Súťažné podklady PČ 2018 LS 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720952/download","filename":"Príloha SP I. Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720953/download","filename":"Príloha SP II. a. - Tabuľka plnenia kritérii cenová ponuka Časť I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720954/download","filename":"Príloha SP II. b. - Tabuľka plnenia kritérii cenová ponuka Časť II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720955/download","filename":"Príloha RD č. 1 - Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720956/download","filename":"Príloha RD č. 2 - Dohoda o samofakturácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720957/download","filename":"Príloha RD č. 3 a - Tabuľka plnenia kritérii cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720958/download","filename":"Príloha RD č. 3 b - Tabuľka plnenia kritérii cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720959/download","filename":"Príloha RD č. 4 - Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720960/download","filename":"Príloha RD č. 4.1. a - Opis rozsah čiastkovej zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720961/download","filename":"Príloha RD č. 4.1. b - Opis rozsah čiastkovej zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720962/download","filename":"Príloha RD č. 5 - Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720963/download","filename":"Príloha RD č. 6 - Výzva na podpísanie zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720964/download","filename":"Príloha RD č. 7 - Zmluva o dodaní služieb-fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720965/download","filename":"Príloha RD č. 8 a - Opis rozsah čiastkovej zákazky – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720966/download","filename":"Príloha RD č. 8 b - Opis rozsah čiastkovej zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720967/download","filename":"Príloha RD č. 9 - Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931467/content/720968/download","filename":"Príloha RD č. 10 -Zákazkový list.pdf"}]
Zmluva R 006-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966679/content/778516/download","filename":"Rámcová dohoda 06 Kubala.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966650/content/778475/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zmluva R 004-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966665/content/778489/download","filename":"Rámcová dohoda 04 DECURIO.pdf"}]
Zmluva R 017-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966734/content/778694/download","filename":"Rámcová dohoda 17 Gamrotová.pdf"}]
Zmluva R 009-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966692/content/778598/download","filename":"Rámcová dohoda 09 Truchla.pdf"}]
Zmluva R 003-02/1818/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966659/content/778488/download","filename":"Rámcová dohoda 03 GLS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnicva z otvárania ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951510/content/716971/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk.pdf"}]
Zmluva R 005-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966673/content/778506/download","filename":"Rámcová dohoda 05 Štefanková.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951512/content/716973/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky všetkých uchádzačov 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966746/content/778732/download","filename":"Ponuky uchádzačov LS Čadca.pdf"}]
Zmluva R 010-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966699/content/778622/download","filename":"Rámcová dohoda 10 Gasparik.pdf"}]
Zmluva R 015-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966713/content/778647/download","filename":"Rámcová dohoda 15 VITALON Baranec.pdf"}]
Zmluva R 012-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966705/content/778635/download","filename":"Rámcová dohoda 12 Gelačáková.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938153/content/741997/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zmluva R 011-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966702/content/778629/download","filename":"Rámcová dohoda 11 LES a STROJ.pdf"}]
Zmluva R 018-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966738/content/778695/download","filename":"Rámcová dohoda 18 Rovňanik.pdf"}]
Zmluva R 014-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966719/content/778663/download","filename":"Rámcová dohoda 14 Škola.pdf"}]
Zmluva R 016-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966729/content/778688/download","filename":"Rámcová dohoda 16 ORFLAJ.pdf"}]
Zmluva R 008-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966689/content/778589/download","filename":"Rámcová dohoda 08 ZELEHOS.pdf"}]
Zmluva R 007-02/18-18/10/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966684/content/778586/download","filename":"Rámcová dohoda 07 LIGNEUS.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×