Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 851,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Vranov n/T, LS Zámutov Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Maroš Pavelica 16 12 479,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94198
Vladislav Marcinčin 16 8 890,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94199
Radko Peržeľ 16 12 507,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94200
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 16 10 452,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94201
Ján Štovka 13 48,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94202
Vladimír Marcinčin 16 8 251,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94203
Miroslav Mika 16 10 642,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94204
Ján Štovka 16 13 254,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94205
Jozef Škvarek 16 1 741,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94206
Jozef Škvarek 3 11 665,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94207
Ladislav Bratko 16 5 810,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94208
Ladislav Bratko 3 3 091,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94209
Jozef Hruška - MLADŠÍ 16 10 315,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94210
Rastislav Rozkoš 16 4 328,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94211
Roman Molčan 16 3 515,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94212
Roman Molčan 3 7 863,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94213