Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 851,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Vranov n/T, LS Zámutov Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Maroš Pavelica 16 12 479,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94198
Vladislav Marcinčin 16 8 890,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94199
Radko Peržeľ 16 12 507,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94200
Jozef Urban - CHOVPRODUKT 16 10 452,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94201
Ján Štovka 13 48,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94202
Vladimír Marcinčin 16 8 251,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94203
Miroslav Mika 16 10 642,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94204
Ján Štovka 16 13 254,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94205
Jozef Škvarek 16 1 741,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94206
Jozef Škvarek 3 11 665,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94207
Ladislav Bratko 16 5 810,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94208
Ladislav Bratko 3 3 091,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94209
Jozef Hruška - MLADŠÍ 16 10 315,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94210
Rastislav Rozkoš 16 4 328,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94211
Roman Molčan 16 3 515,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94212
Roman Molčan 3 7 863,00 Neuvedené EUR 29. December 2017 94213

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 26/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 23/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 19/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 27/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 22/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 21/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 33/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 25/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1 4. Január 2019 4. Január 2019
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. December 2017 15. December 2017
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 18/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 24/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 8. Január 2019 8. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 28/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2017 18. December 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. December 2017 15. December 2017
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 20/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 29/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. December 2017 15. December 2017
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 32/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 23. Október 2017 23. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 30/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA 31/2018/25/02 4. Január 2018 4. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 4. Január 2019 4. Január 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×