Obstarávanie

„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vlčany
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 983,00
Konečná suma(Bez DPH):
30 983,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 30 983,00 Neuvedené EUR 22. Február 2018 93511

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963251/content/767995/download","filename":"Informácia podľa § 55 ods.2.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia VO 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963238/content/767991/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921380/content/682113/download","filename":"Súťažné podklady - Zber komunálneho odpadu Vlčany 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921380/content/682114/download","filename":"Príloha č. 1 Zmluva - Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921380/content/682115/download","filename":"Príloha č.2 Špecifikácia odpadov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921380/content/682116/download","filename":"Príloha č.3 Návrh plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921380/content/682117/download","filename":"Príloha č. 4 JED.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963208/content/767942/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti zo dňa 22.1.2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963232/content/767978/download","filename":"Správa podľa § 24 ods. 2 zákona o VO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963205/content/767920/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk zo dňa 22.1.2018.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963211/content/767948/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 22.1.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963211/content/767949/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 30.1.2018.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963257/content/768531/download","filename":"zmluva n a 1 rok.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×