CPV kód

90500000-2

Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 1 376 666 EUR
Obec Lokca 1 139 661 EUR
Mesto Malacky 1 662 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 5 158 380 EUR
Mesto Prešov 5 6 789 049 EUR
Mesto Poprad 2 23 279 956 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 63 833 EUR
Mesto Žilina 1 25 453 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 77 499 EUR
Mesto Skalica 1 420 000 EUR
Obec Lazany 1 156 187 EUR
Mesto Kolárovo 1 206 999 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 153 757 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 185 201 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 2 58 649 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 180 465 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 700 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 9 380 EUR
Obec Beňadovo 1 46 332 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 927 EUR
Mesto Prievidza 2 362 250 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 745 493 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 29 560 EUR
Obec Vlčany 1 30 983 EUR
Mesto Rajec 2 125 779 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 325 162 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 20 019 EUR
Obec Mojtín 1 86 467 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 174 518 EUR
Mesto Stupava 2 902 358 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 17 950 EUR
Mesto Krupina 1 818 594 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 79 670 EUR
Mesto Komárno 2 3 212 360 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 344 822 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 90 020 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5 382 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 12 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 242 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 27 236 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 140 416 EUR
Obec Vyhne 1 110 359 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2 714 217 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 2 631 098 EUR
Mesto Modra 2 1 673 486 EUR
Mesto Nové Zámky 1 58 000 EUR
Mesto Šaľa 2 7 211 530 EUR
Mesto Medzev 2 319 963 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 27 990 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 262 996 EUR
Mesto Senec 1 47 500 EUR
Mesto Trebišov 1 485 730 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 7 990 EUR
Mesto Pezinok 1 1 030 500 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 3 1 466 990 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 316 773 EUR
Obec Závod 1 179 115 EUR
Obec Hliník nad Hronom 2 260 509 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 53 764 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 194 100 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 15 820 EUR
Mesto Hlohovec 1 22 979 EUR
Obec Krpeľany 1 44 751 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 19 497 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 260 650 EUR
Obec Lysá pod Makytou 7 706 699 EUR
Obec Prečín 1 169 096 EUR
Mesto Zvolen 1 7 047 378 EUR
Obec Závadka nad Hronom 1 200 000 EUR
Mesto Gbely 1 118 533 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 591 EUR
Obec Torysa 1 1 008 720 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 1 50 350 EUR
Mesto Sereď 2 66 267 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 105 169 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 6 950 EUR
Obec Sučany 2 618 750 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 3 896 218 EUR
Obec Dolná Mariková 1 94 170 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 9 619 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 26 868 EUR
Obec Šútovo 1 15 057 EUR
Obec Seňa 3 98 034 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 75 047 EUR
Združenie obcí SEZA 1 119 894 EUR
Obec Miloslavov 1 257 649 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 124 395 EUR
Obec Diaková 1 7 336 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 3 126 980 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 98 796 EUR
Obec Slovany 2 40 046 EUR
Obec Lučivná 1 117 705 EUR
Obec Tekovské Lužany 2 204 872 EUR
Obec Udiča 1 335 731 EUR
Obec Mojmírovce 1 10 500 EUR
Mesto Želiezovce 1 229 680 EUR
Obec Malá Ida 1 30 759 EUR
Obec Konská 1 293 338 EUR
Obec Gajary 1 207 000 EUR
Obec Lietavská Lúčka 2 1 337 378 EUR
Obec Poruba 1 137 887 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 266 271 EUR
Obec Tvrdošovce 1 61 305 EUR
Obec Hronovce 1 72 301 EUR
Obec Šalov 1 55 500 EUR
Obec Šoporňa 1 105 289 EUR
Mesto Vrútky 7 2 245 934 EUR
Obec Čakany 1 0 EUR
Obec Borský Svätý Jur 1 154 308 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 66 959 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 2 702 698 EUR
Obec Trebatice 4 76 023 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 23 390 EUR
Obec Slovenská Ľupča 2 502 463 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 200 EUR
Obec Jasenica 1 152 169 EUR
Obec Blatnica 2 70 122 EUR
Obec Dražkovce 2 68 531 EUR
Obec Pohronský Ruskov 1 83 125 EUR
Obec Bystrička 1 96 529 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 70 665 EUR
Obec Nolčovo 2 18 239 EUR
Obec Štós 1 0 EUR
Obec Žaškov 1 98 844 EUR
Obec Veľký Kýr 1 45 EUR
Obec Beniakovce 1 14 336 EUR
Obec Hviezdoslavov 1 0 EUR
Centrálny obstarávateľ 12 1 958 168 EUR
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 579 180 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 41 494 EUR
Obec Lieskovec 1 256 342 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 10 702 500 EUR
Obec Sklabiňa 2 59 004 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 11 715 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 11 990 EUR
Mesto Turany 1 155 250 EUR
Obec Turčianske Jaseno 2 40 391 EUR
Obec Vrícko 2 37 470 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 20 830 EUR
Obec Ruskov 3 46 439 EUR
Mesto Gelnica 1 911 570 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 974 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 998 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 3 174 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 27 076 EUR
Obec Zlatá Idka 2 34 881 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 0 EUR
Obec Turčianske Kľačany 2 117 742 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 11 561 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 15 456 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 100 EUR
Obec Košická Polianka 1 37 500 EUR
Obec Suchohrad 1 24 158 EUR
Obec Laskár 2 10 991 EUR
Obec Turčiansky Ďur 2 12 831 EUR
Obec Mokrance 1 69 708 EUR
Obec Bidovce 3 70 494 EUR
Obec Košťany nad Turcom 1 111 522 EUR
Obec Kokšov-Bakša 1 119 175 EUR
Obec Ratkovo 1 8 414 EUR
Obec Lipovec 1 73 670 EUR
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 1 2 311 723 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SITA Slovensko, a.s. 4 403 502 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 37 500 EUR
BRANTNER Slovakia s.r.o. 2 78 497 EUR
Marius Pedersen, a.s. 41 14 592 487 EUR
T+T, a.s. 12 8 185 009 EUR
EBA, s.r.o. 20 1 116 119 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 4 265 836 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 3 287 997 EUR
ARGUSS s.r.o. 5 11 027 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 59 296 EUR
Brantner Nové Zámky s.r.o. 3 444 467 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 4 23 572 179 EUR
Plastic People, s.r.o. 11 228 097 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 12 4 769 016 EUR
RAKI s. r. o. 2 194 100 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 27 990 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 3 2 018 308 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 17 1 594 262 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 23 8 114 844 EUR
ARCHÍV SB, s.r.o. 2 41 494 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 22 979 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 24 158 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 52 5 355 628 EUR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 5 400 925 EUR
ELENIT, s.r.o. 1 1 100 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 2 100 584 EUR
AVE Košice s.r.o. 1 136 671 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 1 206 999 EUR
Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 1 37 100 EUR
FÚRA s.r.o. 13 2 122 708 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 2 1 920 290 EUR
Kristián Meidlik 1 72 301 EUR
M&G Company s.r.o. 1 55 500 EUR
ALL SERVICE, s. r. o. 1 25 453 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 1 200 000 EUR
KOSIT a.s. 22 1 613 411 EUR
Eurospinn , s.r.o. 1 229 680 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 1 5 500 EUR
TEKOS, spol. s r.o. 2 207 974 EUR
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 1 105 289 EUR
GMG.SC, spol. s r.o. 1 47 500 EUR
AGB ekoservis s.r.o. 6 138 251 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 38 085 EUR
N -TRADING, s.r.o. 2 10 702 500 EUR
AKS group s.r.o. 4 65 043 EUR
VEPOS - SKALICA s.r.o. 2 538 533 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 29 167 EUR
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 1 1 030 500 EUR
OZÓN Hanušovce, a.s. 1 6 097 820 EUR
CLEAN CITY spol. s r.o. 1 3 202 410 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 8 22 822 EUR
HUIRON, s.r.o. 3 14 620 EUR
BEMIA plus, s.r.o. 1 9 950 EUR
POP palivo s. r. o. 11 99 073 EUR
TS Ružomberok, a.s. 2 15 456 EUR
RAMEKO, s.r.o. 2 2 100 EUR
CA - Cargo, s. r. o. 1 9 940 EUR
Branislav Klačan ADR TRANS 1 0 EUR
LEONTECH s.r.o. 7 137 632 EUR
TOMCAMP s. r. o. 2 7 533 EUR
Biotechnológie Šalgovce, s.r.o. 1 6 286 EUR
PROSOL s.r.o. 2 113 833 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 4 7 331 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 4 5 457 EUR
ESPIK Group s.r.o. 6 24 749 EUR
JV INTERSAD, spol. s r.o. 1 6 EUR
Jozef Kondek - JOKO a syn 3 27 141 EUR
Anna Krištanová - Ekologické služby 3 262 996 EUR
4NAT s. r. o. 2 2 640 EUR
REMKO Sirník, s.r.o. 1 485 730 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi. Mestská časť Bratislava - Lamač 77 449 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany Obec Nedožery - Brezany 140 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve. Obec Turňa nad Bodvou 178 123 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 206 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 392 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod Obec Závod 208 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu Obec Liptovská Teplička 180 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Prečín Obec Prečín 100 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. Mesto Hlohovec 53 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany. Obec Sučany 184 108 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie nebezpečné a ostatné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu Obec Hliník nad Hronom 66 700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a preprava vytriedených zložiek komunálnych odpadov a separovaného zberu Združenie obcí SEZA 90 312 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 140 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaný zber vo vybraných obciach územia Rudohorie Mesto Medzev 117 818 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany Obec Lazany 108 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálne uloženého odpadu v k.ú, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 43 380 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba Obec Poruba 90 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou Mesto Čierna nad Tisou 185 000 EUR 2015 Služby Nie 1
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“ Obec Tvrdošovce 46 750 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci HRONOVCE Obec Hronovce 79 180 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci ŠALOV Obec Šalov 61 450 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia odpadu z obce Štvrtok na Ostrove Obec Štvrtok na Ostrove 56 000 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Mesto Rajec 74 845 EUR 2015 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY Obec Tekovské Lužany 50 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Družstevná pri Hornáde 85 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom Mesto Žilina 190 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Nová ves nad Žitavou Obec Nová Ves nad Žitavou 29 594 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom Obec Slovenská Ľupča 201 840 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie služby pre účely odpadového hospodárstva mesta Želiezovce Mesto Želiezovce 206 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie/zneškodňovanie odpadu pre obec Jasenica Obec Jasenica 76 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov Obec Pohronský Ruskov 54 830 EUR 2016 Služby Nie 1
Pristavenie, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov o objeme 11m3 Mestská časť Bratislava - Petržalka 150 000 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“ Obec Borský Svätý Jur 154 308 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Gajary“ Obec Gajary 201 470 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa Obec Šoporňa 150 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec Mesto Senec 47 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 745 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Ký Obec Veľký Kýr 45 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 85 503 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 579 180 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 012 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky Mesto Vrútky 312 879 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 38 085 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 120 338 EUR 2014 Služby Nie 2
Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky. Mesto Vrútky 366 712 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového KO, triedenie zložiek odpadov s obsahom škodlivín pre obec Lieskovec Obec Lieskovec 256 342 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 095 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 6 461 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 901 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 609 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 545 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 34 004 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 206 640 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Jaslovské Bohunice 344 822 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 676 532 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 604 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 52 153 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 386 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 114 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 601 000 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Lietavská Lúčka 705 305 EUR 2014 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 201 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 863 195 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 168 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 344 022 EUR 2015 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 877 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 483 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 94 350 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 119 880 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 007 EUR 2015 Služby Áno 3
Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) Mesto Malacky 662 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 983 EUR 2015 Služby Áno 2
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 924 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Obec Torysa 1 008 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 669 227 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294 427 EUR 2015 Služby Nie 3
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica Mesto Skalica 420 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen Mesto Zvolen 7 500 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 434 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 157 473 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Mojtín Obec Mojtín 86 467 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 4 339 390 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 1 430 800 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 656 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Technické služby v Púchovskej doline Obec Lysá pod Makytou 706 702 EUR 2017 Služby Neuvedené 7
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Hliník nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 197 510 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mesto Kysucké Nové Mesto 2 631 098 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Vyhne Obec Vyhne 110 359 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. Mesto Vrútky 638 184 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná Obec Lučivná 117 705 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 30 163 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453 687 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Technické služby v obci Udiča Obec Udiča 323 693 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok II Mesto Pezinok 547 200 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU Obec Konská 293 338 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 3 334 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina Mesto Krupina 818 594 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 29 784 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Mesto Prešov 6 097 820 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad Mesto Poprad 26 875 706 EUR 2017 Služby Nie 2
Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o. 361 522 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča Obec Slovenská Ľupča 357 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 234 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely Mesto Gbely 118 533 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom“. Obec Trnovec nad Váhom 70 665 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 124 395 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 301 358 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 362 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ Obec Vlčany 30 983 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 4 241 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 137 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Dolná Mariková Obec Dolná Mariková 100 009 EUR 2018 Služby Nie 1
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ Mesto Kolárovo 206 999 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany pre obdobie rokov 2018-2022. Obec Sučany 437 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Lietavská Lúčka 632 073 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 458 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie odpadov Obec Diaková 8 970 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu Obec Trebatice 29 046 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 32 798 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 631 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu Obec Hviezdoslavov 120 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 876 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 448 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Mesto Komárno 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 292 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberné nádoby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia stavebného odpadu Obec Mojmírovce 14 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu Obec Čakany 60 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu a dlhodobého hmotného majetku od júna do novembra 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 152 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9 185 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie služieb súvisiacich s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 11 880 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Trnovec nad Váhom 32 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 249 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Obec Vyšný Medzev 25 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie ostatného (nie nebezpečného) odpadu kategórie "O" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 15 208 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernej skládky Mesto Nové Zámky 106 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 8 890 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73 509 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73 509 EUR 2016 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia komunálnych odpadov MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 31 500 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom/"Likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky" Obec Košická Polianka 69 744 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia 4 čiernych skládok Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 681 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 577 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných odpadov v prevádzke Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 45 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernych skládok Obec Suchohrad 41 421 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Kľačany 45 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 17 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 7 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 776 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Vrícko 13 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Slovany 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 17 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 4 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou na rok 2017 Mesto Hanušovce nad Topľou 18 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 910 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 2 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 630 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 104 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov/MID Obec Malá Ida 44 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava, zneškodnenie odpadov Obec Mokrance 86 107 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Bidovce 24 730 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Zlatá Idka 12 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického / nebezpečného odpadu Obec Štós 15 211 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu Obec Kostoľany nad Hornádom 31 332 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Mesto Turany 200 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Jaseno 17 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 36 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie nelegálnych skládok Hlavné mesto SR Bratislava 11 600 EUR 2017 Služby Nie 1
maľovanie interiérových priestorov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 92 336 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 410 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2) Rozhlas a televízia Slovenska 7 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120 547 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 92 175 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 375 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 094 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Krpeľany 59 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 40 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 40 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 50 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabinský Podzámok 15 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Šútovo 20 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 21 758 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Košťany nad Turcom 147 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 040 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680 EUR 2017 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady - BRKO, veľkokapacitný odpad, likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 38 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 420 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9 423 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie biologického odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 625 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 2 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 101 328 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 845 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78 211 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. Mesto Medzev 220 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 9 906 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Bystrička 133 220 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78 211 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 18 01 04 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 020 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia stavebného a objemného odpadu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 37 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu Obec Zlatá Idka 29 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 440 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 715 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 14 682 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 65 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 78 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 198 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 76 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu Obec Bidovce 46 760 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 352 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianska Štiavnička 69 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 336 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 35 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 024 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 024 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 920 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Beňadovo 61 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 404 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Oravská Jasenica 138 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber , preprava a zneškodnenie odpadov Obec Lokca 184 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 727 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 341 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 916 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 57 258 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 583 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 476 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 437 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 528 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 548 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie likvidácie zhoreniska a odvoz odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 169 603 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 720 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 29 148 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 010 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 89 345 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 17 400 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 10 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 933 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 244 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 863 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Družstevná pri Hornáde 201 634 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Kokšov-Bakša 212 809 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 1 140 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Bidovce 42 075 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov jedlého oleja z vody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Beniakovce 18 353 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 92 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 951 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Žaškov 136 405 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Vrícko 38 071 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Slovany 39 526 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 581 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Mesto Gelnica 911 570 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Kľačany 115 439 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 132 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 618 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 30 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 56 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 520 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber,odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemového odpadu, nebezpečnému odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec 880 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Mesto Vrútky 999 626 EUR 2019 Služby Nie 2
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Ratkovo 11 611 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Lipovec 101 665 EUR 2019 Služby Nie 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno " Mesto Komárno 2 947 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 724 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 185 042 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprav a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Jaseno 38 490 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 39 192 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 750 EUR 2018 Služby Nie 1
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 2 311 723 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 861 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z lapaču tukov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 229 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 040 EUR 2019 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 179 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 732 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384 EUR 2019 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 89 345 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 Mesto Trebišov 485 730 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 241 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 735 323 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 3 977 666 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov Obec Miloslavov 257 649 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom Obec Závadka nad Hronom 200 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 2 872 140 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×