CPV kód

90500000-2

Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 707,828 EUR
Obec Lokca 1 139,661 EUR
Mesto Malacky 1 662,000 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 5 158,380 EUR
Mesto Prešov 5 6,789,049 EUR
Mesto Poprad 2 23,279,956 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 63,833 EUR
Mesto Žilina 1 25,453 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 77,499 EUR
Mesto Skalica 1 420,000 EUR
Obec Lazany 1 156,187 EUR
Mesto Kolárovo 1 206,999 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 113,567 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 185,201 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 2 58,649 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 180,465 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6,700 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 9,380 EUR
Obec Beňadovo 1 46,332 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165,927 EUR
Mesto Prievidza 1 178,500 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 677,731 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 11,589 EUR
Obec Vlčany 1 30,983 EUR
Mesto Rajec 2 125,779 EUR
OBP, spol. s r.o. 1 325,162 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 20,019 EUR
Obec Mojtín 1 86,467 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 174,518 EUR
Mesto Stupava 2 902,358 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 17,950 EUR
Mesto Krupina 1 818,594 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 79,670 EUR
Mesto Komárno 1 9,950 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 344,822 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 90,020 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5,382 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 12,500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5,242 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 27,236 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 140,416 EUR
Obec Vyhne 1 110,359 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2,714,217 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 2,631,098 EUR
Mesto Modra 2 1,673,486 EUR
Mesto Nové Zámky 1 58,000 EUR
Mesto Šaľa 1 4,339,390 EUR
Mesto Medzev 2 319,963 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 27,990 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 173,653 EUR
Mesto Senec 1 47,500 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 7,990 EUR
Mesto Pezinok 1 1,030,500 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 131,945 EUR
Obec Závod 1 179,115 EUR
Obec Hliník nad Hronom 2 260,509 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 34,298 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 194,100 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 12,258 EUR
Mesto Hlohovec 1 22,979 EUR
Obec Krpeľany 1 44,751 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 19,497 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 101,394 EUR
Obec Lysá pod Makytou 7 706,699 EUR
Obec Prečín 1 169,096 EUR
Mesto Zvolen 1 7,047,378 EUR
Mesto Gbely 1 118,533 EUR
Slovenské národné divadlo 1 641 EUR
Obec Torysa 1 1,008,720 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 1 50,350 EUR
Mesto Sereď 2 66,267 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 105,169 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 3,500 EUR
Obec Sučany 2 618,750 EUR
Obec Dolná Mariková 1 94,170 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 9,619 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 26,868 EUR
Obec Šútovo 1 15,057 EUR
Obec Seňa 2 30,660 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 75,047 EUR
Združenie obcí SEZA 1 119,894 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 124,395 EUR
Obec Diaková 1 7,336 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 3 126,980 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 98,796 EUR
Obec Slovany 1 11,404 EUR
Obec Lučivná 1 117,705 EUR
Obec Tekovské Lužany 2 204,872 EUR
Obec Udiča 1 335,731 EUR
Obec Mojmírovce 1 10,500 EUR
Mesto Želiezovce 1 229,680 EUR
Obec Malá Ida 1 30,759 EUR
Obec Konská 1 293,338 EUR
Obec Gajary 1 207,000 EUR
Obec Lietavská Lúčka 2 1,337,378 EUR
Obec Poruba 1 137,887 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 266,271 EUR
Obec Tvrdošovce 1 61,305 EUR
Obec Hronovce 1 72,301 EUR
Obec Šalov 1 55,500 EUR
Obec Šoporňa 1 105,289 EUR
Mesto Vrútky 5 1,246,490 EUR
Obec Čakany 1 0 EUR
Obec Borský Svätý Jur 1 154,308 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 66,959 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 2 702,698 EUR
Obec Trebatice 3 46,034 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 23,390 EUR
Obec Slovenská Ľupča 2 502,463 EUR
Obec Jasenica 1 152,169 EUR
Obec Blatnica 2 70,122 EUR
Obec Dražkovce 2 68,531 EUR
Obec Pohronský Ruskov 1 83,125 EUR
Obec Bystrička 1 96,529 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 70,665 EUR
Obec Nolčovo 2 18,239 EUR
Obec Štós 1 0 EUR
Obec Veľký Kýr 1 45 EUR
Obec Hviezdoslavov 1 0 EUR
Centrálny obstarávateľ 12 1,958,168 EUR
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 579,180 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 19,747 EUR
Obec Lieskovec 1 256,342 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 2 10,702,500 EUR
Obec Sklabiňa 2 59,004 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 9,192 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 9,891 EUR
Mesto Turany 1 155,250 EUR
Obec Turčianske Jaseno 1 12,500 EUR
Obec Vrícko 1 9,883 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 20,830 EUR
Obec Ruskov 2 0 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 974 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 998 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 3,174 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 27,076 EUR
Obec Zlatá Idka 2 34,881 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 0 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 34,091 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 11,561 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 15,456 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1,100 EUR
Obec Košická Polianka 1 37,500 EUR
Obec Suchohrad 1 24,158 EUR
Obec Laskár 2 10,991 EUR
Obec Turčiansky Ďur 2 12,831 EUR
Obec Mokrance 1 69,708 EUR
Obec Bidovce 2 36,992 EUR
Obec Košťany nad Turcom 1 111,522 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SITA Slovensko, a.s. 4 403,502 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 37,500 EUR
BRANTNER Slovakia s.r.o. 2 78,497 EUR
Marius Pedersen, a.s. 36 10,370,810 EUR
T+T, a.s. 10 5,689,536 EUR
EBA, s.r.o. 19 455,258 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 4 265,836 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 3 287,997 EUR
ARGUSS s.r.o. 3 6,141 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 59,296 EUR
Brantner Nové Zámky s.r.o. 3 444,467 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 4 23,572,179 EUR
Plastic People, s.r.o. 11 228,097 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 12 4,769,016 EUR
RAKI s. r. o. 2 194,100 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 27,990 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 3 2,018,308 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 15 1,574,262 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 22 5,242,704 EUR
ARCHÍV SB, s.r.o. 1 19,747 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 22,979 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 24,158 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 43 4,007,483 EUR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 5 400,925 EUR
ELENIT, s.r.o. 1 1,100 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 2 100,584 EUR
AVE Košice s.r.o. 1 136,671 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 1 206,999 EUR
Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 1 37,100 EUR
FÚRA s.r.o. 9 492,900 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 1 1,008,720 EUR
Kristián Meidlik 1 72,301 EUR
M&G Company s.r.o. 1 55,500 EUR
ALL SERVICE, s. r. o. 1 25,453 EUR
KOSIT a.s. 16 1,147,757 EUR
Eurospinn , s.r.o. 1 229,680 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 1 5,500 EUR
TEKOS, spol. s r.o. 2 207,974 EUR
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 1 105,289 EUR
GMG.SC, spol. s r.o. 1 47,500 EUR
AGB ekoservis s.r.o. 5 98,061 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 38,085 EUR
N -TRADING, s.r.o. 2 10,702,500 EUR
AKS group s.r.o. 4 65,043 EUR
VEPOS - SKALICA s.r.o. 2 538,533 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 29,167 EUR
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 1 1,030,500 EUR
OZÓN Hanušovce, a.s. 1 6,097,820 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 8 22,822 EUR
HUIRON, s.r.o. 3 14,620 EUR
BEMIA plus, s.r.o. 1 9,950 EUR
POP palivo s. r. o. 11 99,073 EUR
TS Ružomberok, a.s. 2 15,456 EUR
RAMEKO, s.r.o. 2 2,100 EUR
Branislav Klačan ADR TRANS 1 0 EUR
LEONTECH s.r.o. 4 104,278 EUR
Biotechnológie Šalgovce, s.r.o. 1 6,286 EUR
PROSOL s.r.o. 2 113,833 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 2 6,566 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 1 1,292 EUR
ESPIK Group s.r.o. 4 22,458 EUR
JV INTERSAD, spol. s r.o. 1 6 EUR
Jozef Kondek - JOKO a syn 3 27,141 EUR
Anna Krištanová - Ekologické služby 2 173,653 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi. Mestská časť Bratislava - Lamač 77,449 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany Obec Nedožery - Brezany 140,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve. Obec Turňa nad Bodvou 178,123 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 206,999 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66,392 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod Obec Závod 208,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu Obec Liptovská Teplička 180,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Prečín Obec Prečín 100,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. Mesto Hlohovec 53,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany. Obec Sučany 184,108 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie nebezpečné a ostatné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168,700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu Obec Hliník nad Hronom 66,700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a preprava vytriedených zložiek komunálnych odpadov a separovaného zberu Združenie obcí SEZA 90,312 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 140,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaný zber vo vybraných obciach územia Rudohorie Mesto Medzev 117,818 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany Obec Lazany 108,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálne uloženého odpadu v k.ú, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 43,380 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba Obec Poruba 90,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou Mesto Čierna nad Tisou 185,000 EUR 2015 Služby Nie 1
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“ Obec Tvrdošovce 46,750 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci HRONOVCE Obec Hronovce 79,180 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci ŠALOV Obec Šalov 61,450 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia odpadu z obce Štvrtok na Ostrove Obec Štvrtok na Ostrove 56,000 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Mesto Rajec 74,845 EUR 2015 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY Obec Tekovské Lužany 50,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Družstevná pri Hornáde 85,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom Mesto Žilina 190,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Nová ves nad Žitavou Obec Nová Ves nad Žitavou 29,594 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom Obec Slovenská Ľupča 201,840 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie služby pre účely odpadového hospodárstva mesta Želiezovce Mesto Želiezovce 206,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie/zneškodňovanie odpadu pre obec Jasenica Obec Jasenica 76,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov Obec Pohronský Ruskov 54,830 EUR 2016 Služby Nie 1
Pristavenie, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov o objeme 11m3 Mestská časť Bratislava - Petržalka 150,000 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“ Obec Borský Svätý Jur 154,308 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Gajary“ Obec Gajary 201,470 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa Obec Šoporňa 150,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec Mesto Senec 47,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,745 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Ký Obec Veľký Kýr 45 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 85,503 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 579,180 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,012 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky Mesto Vrútky 312,879 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 38,085 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 120,338 EUR 2014 Služby Nie 2
Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky. Mesto Vrútky 366,712 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového KO, triedenie zložiek odpadov s obsahom škodlivín pre obec Lieskovec Obec Lieskovec 256,342 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57,095 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 6,461,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 901 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,609 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,545 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 34,004 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 206,640 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Jaslovské Bohunice 344,822 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 676,532 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36,604 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 52,153 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,386 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,114 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 601,000 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Lietavská Lúčka 705,305 EUR 2014 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,201 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 863,195 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,168 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 344,022 EUR 2015 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34,877 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64,483 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 94,350 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 119,880 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,007 EUR 2015 Služby Áno 3
Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) Mesto Malacky 662,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,983 EUR 2015 Služby Áno 2
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,924 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Obec Torysa 1,008,720 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 669,227 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294,427 EUR 2015 Služby Nie 3
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica Mesto Skalica 420,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen Mesto Zvolen 7,500,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,434 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 157,473 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Mojtín Obec Mojtín 86,467 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 4,339,390 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 1,430,800 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,656 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Technické služby v Púchovskej doline Obec Lysá pod Makytou 706,702 EUR 2017 Služby Neuvedené 7
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Hliník nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 197,510 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mesto Kysucké Nové Mesto 2,631,098 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Vyhne Obec Vyhne 110,359 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. Mesto Vrútky 638,184 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná Obec Lučivná 117,705 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 30,163 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453,687 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Technické služby v obci Udiča Obec Udiča 323,693 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok II Mesto Pezinok 547,200 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU Obec Konská 293,338 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 3,334,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina Mesto Krupina 818,594 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 29,784 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Mesto Prešov 6,097,820 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad Mesto Poprad 26,875,706 EUR 2017 Služby Nie 2
Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o. 361,522 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča Obec Slovenská Ľupča 357,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,234 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely Mesto Gbely 118,533 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom“. Obec Trnovec nad Váhom 70,665 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 124,395 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 301,358 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11,362 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ Obec Vlčany 30,983 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 4,241,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,137 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Dolná Mariková Obec Dolná Mariková 100,009 EUR 2018 Služby Nie 1
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ Mesto Kolárovo 206,999 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany pre obdobie rokov 2018-2022. Obec Sučany 437,250 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Lietavská Lúčka 632,073 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,458 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie odpadov Obec Diaková 8,970 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu Obec Trebatice 29,046 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 32,798 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,631 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu Obec Hviezdoslavov 120,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3,876 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2,448 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Mesto Komárno 12,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6,292 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberné nádoby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia stavebného odpadu Obec Mojmírovce 14,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu Obec Čakany 60,150 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu a dlhodobého hmotného majetku od júna do novembra 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,152 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9,185 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie služieb súvisiacich s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 11,880 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19,250 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Trnovec nad Váhom 32,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6,660 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 249,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Obec Vyšný Medzev 25,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie ostatného (nie nebezpečného) odpadu kategórie "O" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 15,208 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernej skládky Mesto Nové Zámky 106,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 8,890 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73,509 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73,509 EUR 2016 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia komunálnych odpadov MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 15,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 31,500 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom/"Likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky" Obec Košická Polianka 69,744 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia 4 čiernych skládok Mestská časť Bratislava - Rusovce 44,681 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250,577 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných odpadov v prevádzke Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 30,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 45,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernych skládok Obec Suchohrad 41,421 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Kľačany 45,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 17,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 7,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1,776 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Vrícko 13,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Slovany 15,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 17,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 4,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou na rok 2017 Mesto Hanušovce nad Topľou 18,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,910 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 2,900 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,630 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28,104 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov/MID Obec Malá Ida 44,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava, zneškodnenie odpadov Obec Mokrance 86,107 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Bidovce 24,730 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Zlatá Idka 12,900 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického / nebezpečného odpadu Obec Štós 15,211 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu Obec Kostoľany nad Hornádom 31,332 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Mesto Turany 200,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Jaseno 17,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 36,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie nelegálnych skládok Hlavné mesto SR Bratislava 11,600 EUR 2017 Služby Nie 1
maľovanie interiérových priestorov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 92,336 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4,410 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2) Rozhlas a televízia Slovenska 7,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250,680 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120,547 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 92,175 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,375 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5,094 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Krpeľany 59,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 40,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 40,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 50,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabinský Podzámok 15,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Šútovo 20,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 21,758 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Košťany nad Turcom 147,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2,040 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250,680 EUR 2017 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady - BRKO, veľkokapacitný odpad, likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 38,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,420 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9,423 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie biologického odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53,625 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 2,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 101,328 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10,845 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78,211 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. Mesto Medzev 220,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 9,906 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Bystrička 133,220 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78,211 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 18 01 04 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20,020 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4,650 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia stavebného a objemného odpadu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 37,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu Obec Zlatá Idka 29,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,440 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26,715 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 14,682 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 65,900 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 78,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 198,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 76,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu Obec Bidovce 46,760 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,352 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianska Štiavnička 69,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,336 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 35,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,024 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4,284 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,024 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,920 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Beňadovo 61,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,404 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Oravská Jasenica 138,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber , preprava a zneškodnenie odpadov Obec Lokca 184,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2,727 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,430 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,341 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,009 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,916 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 57,258 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,583 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4,476 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 437 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3,528 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,548 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie likvidácie zhoreniska a odvoz odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 169,603 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12,720 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 29,148 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56,010 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 89,345 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 17,400 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 10,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,244 EUR 2018 Služby Nie 1