Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
214 631,00
Konečná suma(Bez DPH):
214 631,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORESTRA, s.r.o. 3 184 453,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 92615
Šuriansky s.r.o. 4 30 178,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 92616

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748604/content/420887/download","filename":"Súhrnná správa Žiar.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk Žiar 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734228/content/459639/download","filename":"otváranie obálok žiar.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zoznam subdodávateľov Subdodávatelia 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938789/content/743174/download","filename":"Zoznam subdodávateľov-LS Žiar.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Žiar 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714105/content/506211/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Žiar 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506200/download","filename":"01 RD originál (11)Žiar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506201/download","filename":"01 SP originál komplex Žiar podpísané.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506202/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky Žiar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506203/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506204/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506205/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506206/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714103/content/506207/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"}]
Zmluva Pavel Bielik 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745680/content/400238/download","filename":"21Bielik.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti Žiar 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735540/content/465294/download","filename":"podmiekky účasti žiar.pdf"}]
Zmluva Di Mihálik, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745683/content/400245/download","filename":"23Mihálik.pdf"}]
Zmluva Šuriansky, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745693/content/400267/download","filename":"24Šuriansky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Forestra s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735556/content/465396/download","filename":"forestra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Pavel Bielik 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735553/content/465386/download","filename":"bielik.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk Žiar 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735538/content/465291/download","filename":"vyhodnotenie ponúk žiar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Šuriansky s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735551/content/465384/download","filename":"šuriansky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952764/content/724267/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 04 2017.pdf"}]
Zmluva Forestra, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745691/content/400258/download","filename":"22Forestra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Di Mihálik s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735549/content/465380/download","filename":"mihálik.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×