Obstarávanie

Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce - multifunkčné ihrisko, amfiteáter


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Domaňovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
84 120,00
Konečná suma(Bez DPH):
84 120,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza vo juhovýchodnej časti obce Domaňovce, v extraviláne s dobrou nadväznosťou na obytnú časť. Navrhované riešenie má snahu o začlenenie športových plôch do územia a doplniť občiansku vybavenosť a športovorekreačný areál. Prístup na pozemok je možný z miestnej účelovej komunikácie. Umiestnený je pri trávnatej ploche využívanej ako futbalové ihrisko čím vhodne doplní lokalitu o možnosť ďalších športov. Vstupy na ihrisko sú orientované na západnú stranu. SO - 01 multifunkčné ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal a pod.. Vstup na ihrisko je navrhnutý cez dve vstupné bráničky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 3 84 120,00 Neuvedené EUR 23. November 2017 89539

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872168/content/556597/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627840/content/464495/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MARO 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872157/content/556545/download","filename":"MARO s.r.o..PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872161/content/556555/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Š & L stav 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872159/content/556552/download","filename":"Š \u0026 L.PDF"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842768/content/676179/download","filename":"Ramcova ZoD Domaňovce.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872164/content/556578/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Domaňovce.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872166/content/556586/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872166/content/556587/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti úspešný.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/437730/content/350459/download","filename":"SP Domaňovce ihrisko, amfit. link.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911322/content/752393/download","filename":"EKO SVIP.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×