Obstarávanie

Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou nadstavbou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
312 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
312 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144400-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Nákup 1ks nákladného automobilu trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou nadstavbou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 2 312 500,00 Neuvedené EUR 7. November 2017 89175

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925211/content/697767/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873464/content/560514/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 7159/2017/LSR 16. November 2017 16. November 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015345/content/896560/download","filename":"Faktúra.pdf"}]
Súťažné podklady JED 19. August 2017 19. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865791/content/637851/download","filename":"JED-formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925205/content/697764/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902530/content/710779/download","filename":"Sprava_o_zakazke_bez_DZ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. August 2017 19. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865783/content/637802/download","filename":"SP NA sklapač s HŽ a posyp.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925220/content/697791/download","filename":"Ponuka AUFORIT.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. September 2017 21. September 2017 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925213/content/697768/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925225/content/697798/download","filename":"Ponuka STABO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925209/content/697766/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia PU.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberaí protokol 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015347/content/896562/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925201/content/697762/download","filename":"informacia-vysledku-vyhodnotenia-ponuk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Október 2017 9. Október 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×