Dodávateľ

STABO, s.r.o.

Slovenská Ľupča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STABO, s.r.o.

IČO: 31620582

Adresa: Dunajská 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3437

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2020

Záznam platný do: 23. Január 2023

Posledná zmena: 31. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 508 335,00 EUR 6 6
2015 23 121 641,00 EUR 6 6
2016 20 909,00 EUR 4 4
2017 9 647 950,00 EUR 12 12
2018 11 104 281,00 EUR 16 16
2019 1 156 800,00 EUR 1 1
2020 1 735 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 507 115,00 EUR 5 5
2015 23 120 802,00 EUR 6 6
2016 13 093,00 EUR 4 4
2017 7 633 425,00 EUR 12 12
2018 9 346 625,00 EUR 6 6
2019 2 152 169,00 EUR 5 5
2020 4 181 903,00 EUR 6 6
2021 339 984,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 22 937 300,00 22937300.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 26 257 141,00 26257141.00 EUR
Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 1 139 800,00 139800.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 15 950,00 15950.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 5 18 010,00 18010.00 EUR
Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 1 165 100,00 165100.00 EUR
VITAGRO, s.r.o. 1 208 555,00 208555.00 EUR
Henrich Ravas - Agrovest 1 521 760,00 521760.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 31 500,00 31500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia ekologickej porážky a výroby hospodarskych zvierat so zameraním na ekologiu-doprava Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť Michalovce 141 500,00 141500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákladný automobil na odvoz dreva Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 171 600,00 171600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia technológie živočíšnej výroby VITAGRO, s.r.o. 211 900,00 211900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špecializovaná technológia do živočíšnej výroby Henrich Ravas - Agrovest 262 260,00 262260.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 959,00 164959.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 199 000,00 1199000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 438 000,00 1438000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 3.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 692,00 216692.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidla T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 2. Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 186,00 192186.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 583 334,00 17583334.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náhradné diely na nákladné vozidla T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 1. Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 502,00 181502.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - Objednávky 4 Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 219 156,00 219156.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - Objednávky 4 Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 838,00 152838.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 284,00 171284.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 443,00 200443.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 186 862,00 186862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 230 000,00 7230000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladný automobil trojstranný sklápač s hydraulickým žeriavom, čelným šípovým pluhom a sypačovou nadstavbou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 312 500,00 312500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 024 400,00 2024400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 387 399,00 6387399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 724,00 134724.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 345 587,00 345587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup akumulátorov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 43 600,00 43600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové, nepoužité)- bez údržbové akumulátory určené na štartovanie spaľovacích motorov a napájanie palubných sietí vozidiel. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 500,00 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely Tatra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie na autobusy Sor NB 12, NB 18,Citelis 18M Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely Tatra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450 915,00 450915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 443,00 449443.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 156 800,00 1156800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 001,00 142001.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 190,00 182190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 156 800,00 1156800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 380 295,00 380295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podvozky na odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 735 200,00 1735200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 356 408,00 356408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 698,00 246698.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 063,00 192063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 306 502,00 306502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 221 735,00 221735.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 921,00 147921.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

marketing@stabo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Mydlár
Adresa:
Borovicová ulica 9 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Mydlár
Adresa:
Laurinská 76 Badín 97632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.05.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.04.2017 do: 21.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×