Obstarávanie

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 900 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 500 000,00
Zaplatené:
500.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce realizujúce rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, kladenia dlažby, odvodnenia a ďalších prác v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a budú presne špecifikované v čiastkových zmluvách/objednávkach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY NITRA, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85194
STRABAG s.r.o. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85195
Doprastav Asfalt, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85196
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85197
Doprastav, a.s. 9 3 900 000,00 Neuvedené EUR 11. Júl 2017 85198

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 2 16. Marec 2017 16. Marec 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Február 2017 28. Február 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Skanska SK, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - Strabag, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Alpine Slovakia, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - Doprastav, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 1. a 2. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 12. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 13. Marec 2017 13. Marec 2017
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 3. a 4. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 20. Marec 2017 20. Marec 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - prílohy k zmluve 29. Január 2018 29. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Eurovia SK, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 1. a 2. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017
Zmluva Rámcová dohoda (pozn. dohoda je uzatvorená s 5 zhotoviteľmi) 5. zhotoviteľ: 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 16. Marec 2018 16. Marec 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 ods.2 a ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Via-kom, s.r.o 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Máj 2017 10. Máj 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 16. Jún 2017 16. Jún 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 4 24. Marec 2017 24. Marec 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - Doprastav Asfalt, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka - Swietelsky - Slovakia, s.r.o. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov 5 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 5. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Cesty Nitra, a.s. 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Iný dokument k zákazke zoznam subdodávateľov 22. Január 2019 22. Január 2019
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 25. Január 2019 25. Január 2019
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, zmena súťažných podkladov 15. Marec 2017 15. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode (pozn.: dodatok je uzatvorený s 5 zhotoviteľmi) 3. a 4. zhotoviteľ: 25. Júl 2017 25. Júl 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Júl 2017 13. Júl 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Júl 2017 13. Júl 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×