Obstarávanie

Technické služby v obci Udiča


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Udiča
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
323 693,00
Konečná suma(Bez DPH):
335 731,00
Zaplatené:
103.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu (OO) a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) + kovové obaly) 4) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 5) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 2 335 731,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2017 84329

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. - cenová ponuka 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613119/download","filename":"Ponuka kritériá sken.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613120/download","filename":"00. Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613121/download","filename":"00. Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613122/download","filename":"03. Vyjadrenie - VÚB banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613123/download","filename":"05. ČV uchádzača o záväzkoch v iných bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613124/download","filename":"07. Certifikát ISO 14001_2004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613125/download","filename":"08. ČV uchádzača o strojnom a technickom vybavení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613126/download","filename":"12. Súhlas na nakladanie s NO - dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613127/download","filename":"15. Potvrdenie o registrácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613128/download","filename":"17. Súhlas na zhodnocovanie odpadov BRO - dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613129/download","filename":"18. Súhlas na zhodnocovanie odpadov BRO - dodatok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613130/download","filename":"19. Doklad o registrácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613131/download","filename":"21. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613132/download","filename":"20. Certifikát ISO 9001_2008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613133/download","filename":"22. Dokumenty preukazujúce zloženie zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831707/content/613134/download","filename":"08. ČV uchádzača o strojnom a technickom vybavení.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831747/content/613280/download","filename":"zápisnice z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831737/content/613254/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk OSTATNE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817070/content/660120/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk - PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778018/content/575728/download","filename":"Priloha SP – Jednotný európsky dokument – formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778018/content/575730/download","filename":"Priloha SP-navrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778018/content/575731/download","filename":"Príloha č. 3 a 4 Navrhu zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778018/content/575732/download","filename":"SP_Obec Udiča_ODPADY.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk PU 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831735/content/613247/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk č. Kritériá 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831741/content/613262/download","filename":"zápisnice z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk + oprava SP_13.2.2017 13. Február 2017 13. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779282/content/583783/download","filename":"SP_Obec Udiča_ODPADY_Oprava SP so dna 13.2.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779282/content/583784/download","filename":"CORRIGENDUM.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831745/content/613278/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok na predmet zákazky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb 2. Jún 2017 2. Jún 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk kritériá po doručení vysvetlenia 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831743/content/613265/download","filename":"Zápisnice z vyhodnotenia ponúk - kritériá po doručení vysvetlenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833425/content/626075/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T+T, a.s. - cenová ponuka 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612890/download","filename":"2.1 Obsah ponuky KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612891/download","filename":"2.2 Kritériem č. 1 - Vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612892/download","filename":"2.3 Na´vrh zmluvy s príloham.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612893/download","filename":"2.3 Na´vrh zmluvy s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612894/download","filename":"1.1 Obsah ponuky OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612895/download","filename":"1.2 Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612896/download","filename":"1.3 Čestné vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612897/download","filename":"1.4 Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612898/download","filename":"1.5 Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612899/download","filename":"1.6 Potvrdenie UniCredit Bank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612900/download","filename":"1.7 Potvrdenie Prima Banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612901/download","filename":"1.8 Potvrdenie J\u0026T Banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612902/download","filename":"1.9 Čestné vyhlásenie o poskytnutých službách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612903/download","filename":"1.10 Referencia Mesto Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612904/download","filename":"1.11 Referencia Kysucké Nové Mesto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612905/download","filename":"1.12 Referencia Mesto Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612906/download","filename":"1.13 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612907/download","filename":"1.17 Rozhodnutie Kompostáreň Hričov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612908/download","filename":"1.18 Čestné vyhlásenie o R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612909/download","filename":"1.20 Certifikát ISO 9001 ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612910/download","filename":"1.19 Rozhodnutie IP Intenzifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612911/download","filename":"1.20 Certifikát ISO 9001 ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612912/download","filename":"1.21 Čestné vyhlásenie o techn. vybavení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612913/download","filename":"1.22 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612914/download","filename":"1.14 Rozhodnutie na prepravu NO SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831680/content/612915/download","filename":"1.16 Potvrdenie o registrácii_zber a preprava.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Marec 2017 15. Marec 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×