Obstarávanie

Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 626,00
Konečná suma(Bez DPH):
45 626,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej siete a dátových služieb pre potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie a v množstve požadovanom verejným obstarávateľom počas platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb (36 mesiacov) na adresách objektov v správe verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 3 45 626,00 Neuvedené EUR 31. Máj 2017 84303

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765489/content/505394/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP_180117_Final_zv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehôt uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768956/content/531333/download","filename":"SGUDS_Predĺženie lehôt_240117_zv.pdf"}]
Súťažné podklady B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771385/content/551681/download","filename":"B3_Obchodné podmienky_270116.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Február 2017 10. Február 2017 []
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehôt uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch II 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774805/content/562346/download","filename":"SGUDS_Predĺženie lehôt_010217_zv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch V 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775050/content/562767/download","filename":"B3_Obchodné podmienky_010217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775050/content/562768/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP V_010217_Final_zv.pdf"}]
Súťažné podklady B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/776054/content/566639/download","filename":"B3_Obchodné podmienky_010217.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch II 20. Január 2017 20. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767187/content/513501/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP II_200117_Final_zv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch III 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768901/content/531149/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP III_240117_Final_zv.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch IV 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771378/content/551673/download","filename":"B3_Obchodné podmienky_270116.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771378/content/551674/download","filename":"SGUDS_Vysvetlenie SP IV_270117_Final_zv.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na poskytovanie služieb č. 01-1963/2017 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831080/content/609270/download","filename":"CRZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva na poskytovanie služieb č. 01-1963/2017 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831083/content/609284/download","filename":"Zmluva 01-1963_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831073/content/609252/download","filename":"Cenová ponuka_O2 Business Services.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Február 2017 3. Február 2017 []
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831071/content/609235/download","filename":"Cenová ponuka_Slovak Telekom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786384/content/625348/download","filename":"Oznámenie o výsledku_060317.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831068/content/609230/download","filename":"Cenová ponuka_Benestra.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762039/content/488499/download","filename":"Telekominikačné služby_090117.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762039/content/488500/download","filename":"jed_info.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762039/content/488501/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831078/content/609267/download","filename":"54. Správa z VO_070617.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831075/content/609258/download","filename":"1_Zapisnica posudenie_podmienok_ucasti_090217.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831074/content/609255/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_časť Ostatné_090217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831074/content/609256/download","filename":"1_Zapisnica otváranie ponúk časť Kritéria_210217.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831076/content/609263/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenie časť Ostatné_090217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831076/content/609264/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenia ponúk časť Kritéria_060317.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×