CPV kód

64200000-8

Telekomunikačné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 139 875 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 28 574 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 107 988 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 509 842 EUR
Mesto Poprad 1 53 267 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 194 006 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 414 000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 202 671 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 25 933 EUR
Trnavský samosprávny kraj 12 485 894 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 55 000 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 300 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 174 999 EUR
Mesto Prievidza 1 68 333 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 510 105 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 2 484 000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 6 079 ERN
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 821 396 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 45 626 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 105 600 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 8 000 000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 896 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 255 590 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 4 748 805 EUR
Mesto Šaľa 1 38 343 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 386 122 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 20 2 779 828 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 16 128 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 80 864 002 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 1 536 873 EUR
Mesto Kežmarok 2 144 418 EUR
Záchranná služba 2 87 880 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 770 774 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 5 009 077 EUR
Mesto Trenčín 2 163 500 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 69 210 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 90 000 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58 434 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 1 720 510 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 180 000 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 52 844 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 1 515 641 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 1 849 772 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 887 704 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 2 273 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 119 958 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 100 000 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 22 3 971 796 EUR
Slovenská pošta, a.s. 9 3 348 619 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 20 533 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 22 917 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 36 826 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 29 165 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 41 184 EUR
Petržalský domov seniorov 2 4 035 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 5 2 670 021 EUR
Slovak Telekom, a.s. 52 9 172 066 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 39 4 323 624 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 6 079 ERN
Orange Slovensko, a.s. 95 104 968 509 EUR
BENESTRA, s. r. o. 8 161 940 EUR
GlobalTel, a.s. 1 2 100 000 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 1 432 910 EUR
Energotel,a.s. 1 174 999 EUR
O2 Business Services, a.s. 8 353 620 EUR
O2 Czech Republic a.s. 1 134 952 EUR
O2 Czech Republic, a.s. 11 2 105 867 EUR
HGdata s.r.o. 1 49 984 EUR
IMAFEX, spol. s r.o. 2 2 273 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby referenda v roku 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 976 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb Národný ústav celoživotného vzdelávania 96 662 EUR 2014 Služby Áno 2
Mobilný operátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 206 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie hlasových služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 198 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 480 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 75 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Kombinovaná virtuálna privátna sieť ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 180 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služba mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 990 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do NR SR 2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 401 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. Fakultná nemocnica Trnava 25 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom rádiových okruhov od SE a telekomunikačné služby v areáli EMO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 830 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 008 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 404 800 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 982 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronické komunikačné služby a podporná komunikačná infraštruktúra G2G pre UPVS. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 100 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 078 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 422 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 713 913 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29 182 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 7 974 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 541 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78 505 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330 000 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 233 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 892 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 554 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobllného operátora Banskobystrický samosprávny kraj 896 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 550 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 964 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 913 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzka Hlasovej virtuálnej privátnej siete. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 155 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 913 EUR 2015 Služby Nie 1
Virtuálna privátna dátová sieť Generálna prokuratúra SR 2 484 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pevné hlasové služby Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 510 105 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 264 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24 118 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 048 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 590 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 134 384 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 157 021 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34 606 EUR 2016 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 000 EUR 2016 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 235 931 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 31 130 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 23 218 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 168 747 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 893 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 649 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 55 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 36 826 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 766 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 71 542 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 207 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23 549 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby Mesto Kežmarok 94 434 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Mesto Šaľa 38 343 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 45 626 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 45 223 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 957 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 076 EUR 2014 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 026 EUR 2014 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 254 921 EUR 2017 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29 543 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48 130 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 278 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 144 336 EUR 2017 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 87 880 EUR 2017 Služby Nie 2
Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 49 984 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 584 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 826 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 50 291 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24 450 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 570 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 2 402 555 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 720 068 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 77 514 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 708 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26 493 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 057 EUR 2014 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147 329 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 178 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 63 429 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49 215 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 60 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 432 910 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 159 000 EUR 2018 Služby Nie 1
MOBILNÝ OPERÁTOR Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 434 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 25 354 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160 333 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 704 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33 572 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 034 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 101 595 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 46 565 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 245 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11 872 EUR 2014 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 520 EUR 2016 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Fakultná nemocnica Trenčín 32 374 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné služby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 35 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Slovenský pozemkový fond 140 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných služieb a zariadení Petržalský domov seniorov 3 850 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie telefonických služieb Petržalský domov seniorov 2 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 936 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 71 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 166 708 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8 079 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Prievidza 97 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 11 583 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 102 000 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 000 EUR 2017 Služby Áno 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 86 049 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 576 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 776 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 31 500 EUR 2018 Služby Áno 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 040 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 514 962 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení Slovenský pozemkový fond 203 520 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 203 688 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 504 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 96 148 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 069 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 879 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32 455 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie poskytovateľa pripojenia k Internetu (ISP) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 192 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie poskytovateľa pripojenia k Internetu (ISP) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 192 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 000 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 512 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 185 695 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15 045 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné hlasové služby a dátové služby Slovenská správa ciest 174 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 152 688 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 077 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 246 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Rozhlas a televízia Slovenska 300 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 117 116 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 888 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 60 413 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 23 830 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 13 642 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 797 EUR 2017 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57 259 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 108 509 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 173 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 060 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 355 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 984 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 193 661 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 792 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 701 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 912 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 107 164 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 803 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 330 EUR 2019 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27 283 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 272 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 4 748 805 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 447 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 400 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 191 145 EUR 2017 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 20 141 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 952 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 63 086 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 176 EUR 2019 Služby Nie 1
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 650 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 787 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 770 774 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 32 556 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 131 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 130 896 EUR 2019 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 110 108 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 802 EUR 2020 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 14 189 EUR 2018 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 341 000 EUR 2020 Služby Nie 3
Dátové pripojenie do siete Internet Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 998 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Poprad 125 719 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 8 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 92 544 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 898 EUR 2019 Služby Áno 1
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 000 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 183 994 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 30 171 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 174 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 828 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 070 EUR 2020 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 18 528 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 123 762 EUR 2020 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16 776 EUR 2020 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb mobilného operátora Ministerstvo financií Slovenskej republiky 45 045 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×