CPV kód

64200000-8

Telekomunikačné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 28,574 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 107,988 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 509,842 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 159,000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 414,000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 136,088 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 19,533 EUR
Trnavský samosprávny kraj 8 368,529 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 55,000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 174,999 EUR
Mesto Prievidza 1 68,333 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 510,105 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 2,484,000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 86,601 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 45,626 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4,000,000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 896 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 255,590 EUR
Mesto Šaľa 1 38,343 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 386,122 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 1,553,098 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 16,128 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 80,864,002 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 1,448,494 EUR
Mesto Kežmarok 2 144,418 EUR
Záchranná služba 2 87,880 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 3,726,356 EUR
Mesto Trenčín 1 72,000 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 4 69,210 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 90,000 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 58,434 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 1,720,510 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 180,000 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 52,844 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1,000,000 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 1,849,772 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 799,088 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 1,995 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 47,541 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2,100,000 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 3,024,046 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 2,761,172 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 20,533 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 22,917 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 36,826 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 29,165 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 41,184 EUR
Petržalský domov seniorov 2 4,035 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 2 2,515,881 EUR
Slovak Telekom, a.s. 33 7,532,293 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 18 3,265,274 EUR
Orange Slovensko, a.s. 69 92,627,513 EUR
BENESTRA, s. r. o. 8 161,940 EUR
GlobalTel, a.s. 1 2,100,000 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 1,432,910 EUR
Energotel,a.s. 1 174,999 EUR
O2 Business Services, a.s. 3 41,085 EUR
O2 Czech Republic, a.s. 6 1,766,944 EUR
HGdata s.r.o. 1 49,984 EUR
IMAFEX, spol. s r.o. 1 1,995 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby referenda v roku 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 35,976 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb Národný ústav celoživotného vzdelávania 96,662 EUR 2014 Služby Áno 2
Mobilný operátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 206,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie hlasových služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 198,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39,480 EUR 2014 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 75,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Kombinovaná virtuálna privátna sieť ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 180,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služba mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39,990 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hlasovej a dátovej komunikačnej siete pre potreby volieb do NR SR 2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 39,401 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby. Fakultná nemocnica Trnava 25,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom rádiových okruhov od SE a telekomunikačné služby v areáli EMO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13,830 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,008 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1,404,800 EUR 2013 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31,982 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronické komunikačné služby a podporná komunikačná infraštruktúra G2G pre UPVS. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2,100,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24,078 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27,422 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 713,913 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 29,182 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 7,974 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27,541 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 78,505 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 330,000 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22,233 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 892,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11,554 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobllného operátora Banskobystrický samosprávny kraj 896 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 550,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50,964 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22,913 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1,844,775 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie a prevádzka Hlasovej virtuálnej privátnej siete. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4,000,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25,155 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4,913 EUR 2015 Služby Nie 1
Virtuálna privátna dátová sieť Generálna prokuratúra SR 2,484,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pevné hlasové služby Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 510,105 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7,264 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 24,118 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28,048 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255,590 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 134,384 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 157,021 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie telekomunikačných služieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34,606 EUR 2016 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,000 EUR 2016 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 235,931 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 31,130 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 23,218 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 168,747 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31,893 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43,649 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 55,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 36,826 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43,766 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby mobilného operátora Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 71,542 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,207 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23,549 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Telekomunikačné služby Mesto Kežmarok 94,434 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilné telekomunikačné služby Mesto Šaľa 38,343 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby pevnej siete a dátové služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 45,626 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 45,223 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36,957 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23,076 EUR 2014 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15,026 EUR 2014 Služby Áno 1
Mobilné telekomunikačné služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 254,921 EUR 2017 Služby Nie 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29,543 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48,130 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,200,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19,278 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,144,336 EUR 2017 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Záchranná služba 87,880 EUR 2017 Služby Nie 2
Poskytovanie prístupu do L2 siete prostredníctvom optickej prístupovej linky pre kamery Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 49,984 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46,584 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22,826 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 50,291 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 24,450 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29,570 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 2,402,555 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 720,068 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 77,514 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167,708 EUR 2017 Služby Áno 1
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 26,493 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20,057 EUR 2014 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147,329 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 16,178 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 63,429 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 49,215 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 60,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1,432,910 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 159,000 EUR 2018 Služby Nie 1
MOBILNÝ OPERÁTOR Slovenská inšpekcia životného prostredia 58,434 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 25,354 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 160,333 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34,704 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 33,572 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21,034 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 101,595 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 46,565 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77,245 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 11,872 EUR 2014 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11,520 EUR 2016 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Fakultná nemocnica Trenčín 32,374 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné služby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 35,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Mobilné hlasové a dátové služby Slovenský pozemkový fond 140,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie mobilných služieb a zariadení Petržalský domov seniorov 3,850 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie telefonických služieb Petržalský domov seniorov 2,160 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9,936 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 71,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Trenčín 166,708 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8,079 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Mesto Prievidza 97,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby Fakultná nemocnica Trnava 11,583 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 102,000 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 12,000 EUR 2017 Služby Áno 1
Komplexné služby mobilného operátora Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 86,049 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3,576 EUR 2017 Služby Nie 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7,776 EUR 2017 Služby Nie 1
poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania 31,500 EUR 2018 Služby Áno 1
Dátové pripojenie do siete Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14,040 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 514,962 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 203,688 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15,504 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15,504 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27,350 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Slovenská pošta, a.s. 96,148 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42,069 EUR 2014 Služby Áno 1
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 57,879 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 32,455 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby mobilného operátora Trnavský samosprávny kraj 27,512 EUR 2017 Služby Nie 1