Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2017-2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 013,00
Konečná suma(Bez DPH):
91 011,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
8

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rudolf Ďurana 10 12 185,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81980
Halgaš Forest s.r.o. 13 14 335,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81981
K.K. ŤAŽBY, s.r.o. 14 17 000,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81982
Daniel Kantor - TIMBERJEK 13 8 733,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81983
Milan Kubančík 10 2 306,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81984
Lesné práce s.r.o. 14 15 279,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81985
LESS & CO, s.r.o. 14 4 174,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81986
Louter s.r.o. 14 16 999,00 Neuvedené EUR 5. Október 2016 81987

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/48/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749351/content/424071/download","filename":"CRZ 7692-2016-LSR Eurolesy sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/59/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749387/content/424194/download","filename":"LS 04 RD Rudolf Ďurana.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749415/content/424261/download","filename":"CP K.K. Ťažby s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749393/content/424212/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749405/content/424237/download","filename":"CP Halgaš Forest s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749413/content/424256/download","filename":"CP Forestra s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722853/content/415784/download","filename":"Súťažné podklady na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749399/content/424221/download","filename":"CP Di Mihálik s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923595/content/692118/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 04 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749427/content/424286/download","filename":"CP Daniel Kantor.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/43/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749385/content/424189/download","filename":"CRZ 7908-2016-LSR LES and Co sro.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749389/content/424198/download","filename":"zapisnica z otvárania ponúk LS 04.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716240/content/529118/download","filename":"Súťažné podklady na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716240/content/529119/download","filename":"JED-formular.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Brusno 14. November 2016 14. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737670/content/476959/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/55/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749361/content/424095/download","filename":"CRZ 7714-2016-LSR LOUTER sro.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k rámcovej dohode 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921048/content/680653/download","filename":"Dodatok č 1 k RD LS Brusno.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/51/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749359/content/424088/download","filename":"CRZ 7711-2016-LSR Halgaš Forest sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749429/content/424291/download","filename":"CP Less and Co. s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/44/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749377/content/424138/download","filename":"CRZ 7789-2016-LSR LESLAN sro.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749395/content/424215/download","filename":"Správo o zákazke LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/50/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749369/content/424115/download","filename":"CRZ 7784-2016-LSR Forestra sro.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/47/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749381/content/424178/download","filename":"CRZ 7791-2016-LSR DR DREVO sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749419/content/424266/download","filename":"CP Milan Chválik - junior.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/45/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749383/content/424185/download","filename":"CRZ 7902-2016-LSR Daniel Kantor.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/57/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749375/content/424134/download","filename":"CRZ 7788-2016-LSR Milan Chválik junior.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749391/content/424206/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti LS 04.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/58/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749355/content/424084/download","filename":"CRZ 7710-2016-LSR Milan Kubančík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749421/content/424270/download","filename":"CP Leslan s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749403/content/424233/download","filename":"CP Milan Kubančík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749409/content/424244/download","filename":"Kutik DKD s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749425/content/424285/download","filename":"CP Dr Drevo s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749431/content/424302/download","filename":"CP Rudolf Ďurana.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749401/content/424227/download","filename":"CP Eurolesy s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/56/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749365/content/424103/download","filename":"CRZ 7716-2016-LSR Marek Kvietok.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/54/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749373/content/424127/download","filename":"CRZ 7786-2016-LSR Lesné práce sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749417/content/424263/download","filename":"CP Lesné práce s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/49/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749379/content/424143/download","filename":"CRZ 7790-2016-LSR FOREST SERVICE JN sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749411/content/424249/download","filename":"CP Marek Kvietok.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/46/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749347/content/424067/download","filename":"CRZ 7690-2016-LSR Di Mihálik sro pdf.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/52/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749371/content/424121/download","filename":"CRZ 7785-2016-LSR KK Ťažby sro.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749423/content/424281/download","filename":"CP Forest Service JN s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749407/content/424242/download","filename":"CP Louter s.r.o..pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA č. R/53/2017/15/04 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749363/content/424098/download","filename":"CRZ 7715-2016-LSR KÚTIK DKD sro.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×