Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
450 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 950 000,00
Zaplatené:
1100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO GREEN, s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77648
FORESTRA, s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77649
Pavol Haraba 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77650
Ivan Pukša POHOSTINSTVO 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77651
JAMAL 2 s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77652
Jozef Pálenkáš 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77653
Ladislav Parkáni st. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77654
Pavol Ratulovský 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77655
Milan Siekeľa 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77656
Šuriansky s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77657
Anton Uhnák 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77658

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva č. 8-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 8-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 4-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 2-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 1-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Správa o zákazke správa podľa § 24 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 10-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2016 11. November 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia podmienok účasti 25. November 2016 25. November 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 7-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 5-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 3-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 28. September 2016 28. September 2016
Zmluva č. 9-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 11. Január 2018 11. Január 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016
Zmluva č. 11-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×