Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
450 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 950 000,00
Zaplatené:
1100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO GREEN, s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77648
FORESTRA, s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77649
Pavol Haraba 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77650
Ivan Pukša POHOSTINSTVO 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77651
JAMAL 2 s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77652
Jozef Pálenkáš 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77653
Ladislav Parkáni st. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77654
Pavol Ratulovský 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77655
Milan Siekeľa 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77656
Šuriansky s.r.o. 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77657
Anton Uhnák 1 450 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 77658

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva č. 8-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750781/content/429591/download","filename":"RD Pálenkáš.pdf"}]
Zmluva č. 8-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750771/content/429575/download","filename":"RD Ivan Pukša.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750666/content/428784/download","filename":"FOERSTRA s.r.o.pdf"}]
Zmluva č. 4-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750789/content/429611/download","filename":"RD Siekela Milan.pdf"}]
Zmluva č. 2-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750749/content/429518/download","filename":"RD FORESTRA, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750680/content/429262/download","filename":"Jozef Pálenkáš.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750672/content/428803/download","filename":"Ivan Pukša POHOSTINSTVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741588/content/496426/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Pukanec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750652/content/428714/download","filename":"Anton Uhnák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750661/content/428774/download","filename":"EKO GREEN s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750726/content/429458/download","filename":"ŠURIANSKY s.r.o.pdf"}]
Zmluva č. 1-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750787/content/429610/download","filename":"RD Ratulovský Pavol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750669/content/428789/download","filename":"pavol Haraba.pdf"}]
Správa o zákazke správa podľa § 24 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750647/content/428699/download","filename":"Správa o zákazke LS Pukanec.pdf"}]
Zmluva č. 10-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750803/content/429709/download","filename":"RD Uhnák Anton, LS Pukanec.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2016 11. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737439/content/476328/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk LS Pukanec.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia podmienok účasti 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741624/content/496766/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenie_ponuk a podmienok účasti LS Pukanec 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750689/content/429352/download","filename":"Ladislav Parkáni st..pdf"}]
Zmluva č. 7-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750776/content/429585/download","filename":"RD JAMAL 2 s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750708/content/429387/download","filename":"Pavol Ratulovský.pdf"}]
Zmluva č. 5-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750798/content/429660/download","filename":"RD ŠURIANSKY s.r.o..pdf"}]
Zmluva č. 3-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750737/content/429492/download","filename":"RD EKO GREEN, s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 2017 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716117/content/517361/download","filename":"Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Oz Levice, LS Pukanec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716117/content/517362/download","filename":"Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese Oz Levice, LS Pukanec.pdf"}]
Zmluva č. 9-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750784/content/429593/download","filename":"RD Parkáni Ladislav LS Pukanec.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925133/content/697441/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS Pukanec r-2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750677/content/429201/download","filename":"JAMAL 2 s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750721/content/429450/download","filename":"Milan Sieleka.pdf"}]
Zmluva č. 11-2017-04-01 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750763/content/429563/download","filename":"RD Haraba Pavol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×