Obstarávanie

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 335,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 335,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky - PRVEJ ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO (ďalej len "1. ČZoD") je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) pre ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného súhlasného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím a s tým súvisiace inžinierske činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRODEX spol. s r.o. 3 134 335,00 0% EUR 3. Jún 2014 76851

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberacie protokoly 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov SUDOP PRAHA a.s. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia 1. ČZoD č. 14XK29001 30. Marec 2015 30. Marec 2015
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov-DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 14XK29001 zo dňa 05.12.2016 24. Január 2017 24. Január 2017
Informácia o zverejnení zmluvy DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 14XK29001 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov REMING CONSULT a.s. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k DRUHEJ ČIASTKOVEJ ZMLUVE O DIELO Č. 14XK29001 28. September 2018 28. September 2018
Zápisnica Zápisnica 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. August 2014 21. August 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 27. Január 2016 27. Január 2016
Ponuky uchádzačov PRODEX spol. s r.o. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - 2017 - 2.ČZoD 24. Január 2018 24. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 2. Marec 2017 2. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×