Obstarávanie

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 335,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 335,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky - PRVEJ ČIASTKOVEJ ZMLUVY O DIELO (ďalej len "1. ČZoD") je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) pre ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného súhlasného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím a s tým súvisiace inžinierske činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRODEX spol. s r.o. 3 134 335,00 0% EUR 3. Jún 2014 76851

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberacie protokoly 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639641/content/671473/download","filename":"3 Odovzdanie dokumentácie DSZ TIOP TV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639641/content/671474/download","filename":"4 Odovzdanie prieskumov- časť H.DÚR TIOP TV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639641/content/671475/download","filename":"5 Preberací protokol ŠE, IČ DSZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639641/content/671476/download","filename":"6 Preberací protokol DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639641/content/671477/download","filename":"7 Preberací protokol ÚR a schvaľovacie R.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SUDOP PRAHA a.s. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251883/content/305356/download","filename":"Ponuka Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251883/content/305357/download","filename":"Ponuka Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251913/content/114679/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 1. ČZoD č. 14XK29001 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251889/content/305358/download","filename":"PO_04_10.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov-DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 14XK29001 zo dňa 05.12.2016 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769427/content/533236/download","filename":"14XK29001_Zoznam subdod. k 2.ČZoD_ŽSR_TIOP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 14XK29001 16. December 2016 16. December 2016 []
Ponuky uchádzačov REMING CONSULT a.s. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251874/content/114563/download","filename":"Ponuka _Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251874/content/114564/download","filename":"Ponuka_Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957615/content/745079/download","filename":"134948-Suma skut. plnenia_1ČZoD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k DRUHEJ ČIASTKOVEJ ZMLUVE O DIELO Č. 14XK29001 28. September 2018 28. September 2018 []
Zápisnica Zápisnica 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251919/content/114351/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251916/content/114363/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a časti ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251916/content/114364/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251922/content/305479/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia PÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251922/content/305480/download","filename":"Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957616/content/745081/download","filename":"134948-Suma skut. plnenia_2ČZoD.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251871/content/305350/download","filename":"TIOP_Trebisov_PD_protokol_EIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251871/content/305351/download","filename":"TIOP_Trebisov_PD_protokol_ICpreEIA.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Súťažné podklady 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251898/content/305447/download","filename":"TIOP_Trebisov_Zoznam_ subdodavatelov_rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRODEX spol. s r.o. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251904/content/114353/download","filename":"Ponuka Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251904/content/114354/download","filename":"Ponuka Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639439/content/668838/download","filename":"134948 Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251886/content/114340/download","filename":"TIOP Trebišov_bez podpisu.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - 2017 - 2.ČZoD 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933279/content/730432/download","filename":"Zoznam_subdodavatelov_rok_2017_TIOP_Trebisov_2CZoD.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784971/content/613882/download","filename":"suma_skutocneho_plnenia_2016-134948.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Júl 2015 10. Júl 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/251880/content/114551/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×