CPV kód

71320000-7

Inžinierske projektovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 6 1 494 031 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 70 580 EUR
Mesto Žilina 8 105 102 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 110 150 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 46 817 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 37 370 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 187 990 EUR
Mesto Prievidza 1 27 200 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 3 447 479 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 96 000 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 17 996 419 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 1 196 900 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 23 280 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 52 500 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 125 883 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 147 000 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 2 312 659 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 25 236 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 278 350 EUR
Mesto Košice 2 2 166 000 EUR
Mesto Brezno 2 132 900 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 6 601 537 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 268 914 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 253 100 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 27 276 EUR
Slovenská filharmónia 1 61 760 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 966 736 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 432 500 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 1 092 280 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 855 000 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 10 838 417 EUR
Obec Sady nad Torysou 1 32 833 EUR
Obec Kladzany 1 174 600 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 7 60 597 650 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 45 0 Neuvedná
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 5 984 800 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 1 865 850 EUR
Obec Rudňany 1 12 500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ABB, s.r.o. 2 10 026 950 EUR
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 393 660 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 8 4 743 672 EUR
SYTELI, s.r.o. 1 855 000 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 2 137 426 EUR
VUJE, a.s. 3 11 865 850 EUR
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 1 47 300 EUR
PPA INŽINIERING s.r.o. 1 217 800 EUR
IPOS, s.r.o. 2 135 705 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 1 12 500 EUR
ARGUS - DS, s.r.o. 2 59 700 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 3 343 441 EUR
PROMA, s.r.o. 1 70 580 EUR
Insvet s.r.o. 2 0 EUR
DESIGN ENGINEERING, s.r.o. 1 23 280 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 3 3 322 019 EUR
Ing. arch. Gabriel Drobniak 1 61 760 EUR
CEMOS, s. r. o. 1 71 590 EUR
PRODEX spol. s r.o. 9 2 316 688 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 2 137 614 EUR
REMING CONSULT a.s. 11 15 991 099 EUR
sudop TRADE project s.r.o. 2 64 800 EUR
FIDOP s.r.o. - vedúci člen združenia Babindol 1 20 160 EUR
M.M. s.r.o. 1 174 600 EUR
HPK engineering a.s. 1 27 200 EUR
HYDROCONSULTING s r.o. 1 25 236 EUR
Enviroline, s.r.o., Košice 1 32 833 EUR
ESP Consult, s.r.o. 3 242 200 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 10 000 000 EUR
Valbek, s.r.o. 2 1 306 968 EUR
EGEM s.r.o. organizačná zložka 1 10 000 000 EUR
Alter Energo, a.s. 1 10 000 000 EUR
LiV - EPI, s.r.o. 3 10 089 050 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 3 242 200 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 1 283 344 EUR
emPulse, s.r.o. 6 250 379 EUR
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 1 278 350 EUR
JEGON, s.r.o. 2 52 500 EUR
LT PROJEKT a.s. 1 96 000 EUR
MARELI s.r.o. 2 123 600 EUR
H & W INVEST s.r.o. 1 125 883 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 2 0 EUR
HYDROTRAJEKT, s.r.o. 1 33 900 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 2 114 620 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MARELI s.r.o 1 13 500 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN 1 99 000 EUR
Edwin s.r.o. 1 597 650 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Cykloprojekt s. r. o. 1 104 500 EUR
ArchArt, s.r.o. 2 2 798 EUR
BURSA, s.r.o. 1 147 000 EUR
pline s.r.o. 1 432 500 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
PAMARCH, s.r.o. 1 73 304 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
ZTS INMART atóm a.s. 1 187 990 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MARETTA projekt s.r.o. 1 69 900 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia cesty vo Vyšehradnom Obec Nitrianske Pravno 25 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu Komplexné riešenie školského areálu Trenčín -Zámostie Trenčiansky samosprávny kraj 50 500 EUR 2016 Služby Nie 1
I/65 Kremnica - Kremnické Bane (aktualizácia DP) Slovenská správa ciest 35 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Nosný systém MHD I. etapa – prestupové zastávky – zastávka Jesenského Generálny investor Bratislavy (GIB) 25 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 110 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Na bicykli po stopách histórie- cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 38 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pre "Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností". Centrum výcviku Lešť 100 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie Reduty v Bratislave II. Slovenská filharmónia 61 760 EUR 2014 Služby Nie 1
Cesta I/75 Beluja, zosuv km 125,370 -129,200 - vypracov. a dodanie dokument. staveb. zámeru a dokument. pre územné rozhodnutie Slovenská správa ciest 69 709 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie železničnej zástavky Martin – Fatra“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 131,253 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 700 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 112,470 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice Žilina žkm 125,795 - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 53 000 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 75 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 46 700 EUR 2015 Služby Nie 1
Cesta I/51 bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš) Slovenská správa ciest 33 333 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondavu medzi obcami Kladzany a Hencovce a rekonštrukcia mosta cez rieku Ondavu medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo Obec Kladzany 174 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, Mesto Žilina 29 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice Mesto Prievidza od 32 000 do 39 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - zmena technického riešenia PDS SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 25 236 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti stavby s názvom: Sady nad Torysou – Kanalizácia a ČOV Obec Sady nad Torysou 32 833 EUR 2016 Služby Nie 1
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 984 800 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900 EUR 2014 Služby Nie 1
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 196 900 EUR 2014 Služby Áno 1
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950 EUR 2014 Služby Nie 1
Projektové práce - Električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 966 736 EUR 2014 Služby Áno 3
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice-Príbovce km 113,500 - km 129,000, odstránenie havarijného stavu a cesta I/50 v úseku Chocholná-Mníchova Lehota Slovenská správa ciest 932 253 EUR 2014 Služby Áno 1
ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“, projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 119 975 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 570 370 EUR 2015 Služby Áno 1
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 680 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 10 000 000 EUR 2016 Služby Nie 6
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 800 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 092 280 EUR 2015 Služby Áno 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Trenčiansky samosprávny kraj 492 213 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 134 335 EUR 2014 Služby Áno 1
Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu: Prístavba budovy Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Preventívno ambulantné diagnostické centrum na parcelách č. 463/4, 463/120 a 463/169 v Banskej Bystrici. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 278 350 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR- Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 159 589 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 124 665 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 500 EUR 2017 Služby Nie 2
Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu a modernizáciu Športového centra STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 580 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií skutočného stavu silnoprúdovej inštalácie a bleskozvodu vo vybraných objektoch ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 210 250 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre Rozšírenie priestorov a vybavenie urgentného príjmu DFNsP Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 149 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce – Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty III/50310 (obchvat obce Rohožník) Bratislavský samosprávny kraj 1 380 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Rozšírenie kanalizačnej siete-Brezno časť Bujakovo, Predné Halny, Zadné Halny Mesto Brezno 55 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Služby Nie 2
I/9 Drietoma - obchvat, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 53 918 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 927 800 EUR 2017 Služby Áno 1
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 683 110 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektových dokumentácií Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 37 370 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Detenčný ústav Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 855 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva a Kamenica nad Cirochou - vypracovanie PD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 68 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií skutočného stavu silnoprúdovej inštalácie a bleskozvodu vo vybraných objektoch ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 42 850 EUR 2017 Služby Nie 2
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia Mesto Košice 675 778 EUR 2018 Služby Áno 1
Rekonštrukcia Devínskej cesty (2) Generálny investor Bratislavy (GIB) 283 344 EUR 2018 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 3 700 000 EUR 2018 Služby Nie 15
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie PD: Prístavba operačnej sály a stavebné úpravy časti 4. NP pre lôžkovú jednotku Nemocnica svätého Michala, a. s. 96 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur Západoslovenská distribučná, a.s. 597 650 EUR 2018 Služby Nie 1
II/545 Kapušany - Raslavice, vypracovanie projektovej dokumentácie Prešovský samosprávny kraj 46 817 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 5
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 145 454 EUR 2018 Služby Nie 1
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti. Banskobystrický samosprávny kraj 83 696 EUR 2018 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 18 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba, prístvba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 24 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 30 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 18 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba, prístvba a rekonštrukcia MŠ Mesto Žilina 24 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Mesto Žilina 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Prestavba budovy na materskú školu a prístavba komunitného centra. Obec Rudňany 16 000 EUR 2016 Služby Nie 1
"Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža" - spracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 247 500 EUR 2016 Služby Nie 1
"Na bicykli po stopách histórie" - vypracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre cyklotrasu Trenčiansky samosprávny kraj 105 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a obnovu 120 monitorovacích objektov podzemných vôd resp. prírodných vôd na prameňoch a nacenenie predpokladaných rekonštrukčných prác v súlade so spracovaným projektom pre každý prameň samostatne Slovenský hydrometeorologický ústav 207 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 577 847 EUR 2018 Služby Nie 1
Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 049 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 1
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 104 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 898 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 374 715 EUR 2019 Služby Áno 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo Mesto Brezno 214 609 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 187 990 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Služby Nie 2
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 5
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 81 593 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti. Banskobystrický samosprávny kraj 116 394 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 69 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektové práce a inžiniering Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 4
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru. Mesto Žilina 73 304 EUR 2019 Služby Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu. Trenčiansky samosprávny kraj 242 200 EUR 2020 Služby Nie 3
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV – II. Západoslovenská distribučná, a.s. 11 280 000 EUR 2020 Služby Nie 7

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×