CPV kód

39000000-2

Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 303 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 41 667 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 4 777 EUR
Mesto Malacky 1 5 248 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 3 473 582 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 19 563 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 688 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 26 716 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 101 172 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 4 679 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 728 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 77 28 824 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 2 515 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 22 430 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 2 790 EUR
Košický samosprávny kraj 2 180 608 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 231 813 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 20 826 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 82 245 EUR
Mesto Komárno 5 3 578 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 3 250 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 9 574 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 3 492 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 1 753 928 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 2 799 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 65 000 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 3 515 EUR
Mesto Košice 1 27 498 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 5 000 000 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 21 000 EUR
Mesto Dunajská Streda 3 0 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 49 166 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 76 241 EUR
Mesto Nové Zámky 1 833 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 254 999 EUR
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 1 200 500 EUR
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. 1 273 900 EUR
Mesto Senec 1 30 692 EUR
Mesto Trebišov 1 27 361 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 208 802 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 11 584 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 16 101 045 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 12 414 EUR
IUVENTA 1 4 250 EUR
Mesto Michalovce 3 12 890 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 56 000 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 94 930 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 141 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 189 070 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 5 674 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 747 500 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 612 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 50 178 EUR
Mesto Sobrance 1 38 906 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 2 391 337 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 612 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 1 500 EUR
Štátne divadlo Košice 3 303 867 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 29 680 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 33 119 EUR
Zoologická záhrada 3 10 293 EUR
Horská záchranná služba 1 9 875 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 418 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 9 32 340 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 118 777 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 216 EUR
Národný onkologický ústav 14 42 841 EUR
Obec Mojmírovce 1 235 577 EUR
PRIBINA - W, spol. s r.o. 1 58 526 EUR
Roland Kiš - "BONO" 3 76 770 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 221 150 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 56 000 EUR
Stredná umelecká škola 1 68 942 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 623 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 542 EUR
SOJKA s.r.o. 3 120 690 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 17 158 EUR
Centrum účelových zariadení 1 21 550 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 589 EUR
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 5 308 809 EUR
VITALITA n.o. 1 0 EUR
Zdravé regióny 2 4 102 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 4 158 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 950 EUR
Športové centrum polície 1 24 832 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 10 465 EUR
Ústav merania SAV 3 711 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 48 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 6 917 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 4 578 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 833 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 4 110 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 452 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1 864 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 34 075 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 10 690 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 500 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 9 683 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 560 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 0 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 300 EUR
Športové gymnázium 1 8 108 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 1 11 233 EUR
Základná škola s materskou školou Kuzmice 1 5 581 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 3 050 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 914 EUR
Obec Polomka 1 44 163 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 18 708 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 20 333 EUR
Škola istoty a nádeje 4 748 515 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 49 166 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 73 850 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 38 906 EUR
NABIMEX, s.r.o. 51 811 365 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 9 2 853 203 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2 43 158 EUR
LEON global s.r.o. 1 6 452 EUR
KC INTERIÉR, s.r.o. 2 377 340 EUR
Štefan Ščerba ŠČERBA 1 27 361 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 21 000 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 3 11 833 EUR
C.E.I. consulting a.s. 1 221 150 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7 450 EUR
KLS spol. s.r.o. 18 939 377 EUR
UEZ s.r.o. 1 10 690 EUR
CORTEC s.r.o. 1 19 600 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 1 3 250 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 1 560 EUR
Alex Fémbútor Kft. 1 30 692 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 825 EUR
ZOFF spol. s r.o. 1 94 930 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 1 0 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 3 1 886 EUR
OSMOSA, s.r.o. 1 58 526 EUR
DREMONT spol. s r.o. 8 1 906 821 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 3 3 467 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 47 400 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 12 9 231 EUR
Lester spol. s.r.o. 1 155 177 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 2 4 953 EUR
Ing. Jiří Černý - KLIN 1 56 000 EUR
Petra Vaľová 1 68 942 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 248 166 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 16 526 EUR
DREVOSPEKTRUM s.r.o. 1 49 900 EUR
ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 236 160 EUR
DOMAZ, spol. s r.o. 1 235 577 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 5 237 941 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 4 121 775 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 4 688 EUR
Ján Kuko - REVILO 2 57 170 EUR
PAPERA s.r.o. 1 990 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 8 54 434 EUR
Marián Sasko, FI-SA 1 87 726 EUR
MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. 1 49 933 EUR
V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o. 1 200 500 EUR
mercom, s.r.o. 1 10 260 EUR
S.C.C. - systems cards communications, s.r.o. 1 6 990 EUR
IBIS VRÁBLE, s.r.o. 1 208 802 EUR
JALAPA s.r.o. 2 874 EUR
BEGA, s.r.o. 28 91 397 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 3 6 768 855 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2 6 412 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 583 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 3 35 323 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 1 4 833 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 2 14 131 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 4 395 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 542 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 43 114 146 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 9 105 309 EUR
Ib-elektro s.r.o. 2 791 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 5 59 826 EUR
CODUM s.r.o. 10 10 773 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 1 833 EUR
B2B Partner s.r.o. 8 2 927 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 1 48 EUR
ABAMET, s.r.o. 12 68 547 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 2 11 475 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 6 37 163 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 612 EUR
A J Produkty a.s. 1 748 EUR
VZ a O, spol. s r.o. 1 800 EUR
VERDI, s. r. o. 2 3 290 EUR
Marián Uhlár 4 34 741 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 1 1 229 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 7 11 993 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 1 139 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 4 158 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 8 756 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 0 EUR
Mitru , s.r.o. 5 723 EUR
Baribal s.r.o. 1 742 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 1 500 EUR
KFP, s. r. o. 4 2 082 EUR
Spelex spol. s r.o. 1 775 EUR
EMPORO, s. r. o. 1 1 015 EUR
ANDI, s.r.o. 1 5 500 EUR
SLOVCARE s.r.o. 1 2 702 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 950 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 2 790 EUR
NT Consulting, s.r.o. 1 75 EUR
LK Consult, s. r. o. 3 5 562 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 69 500 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 300 EUR
BEBA plus s.r.o. 30 25 928 EUR
MANUTAN Slovakia s.r.o. 1 596 EUR
CHAIR s. r. o. 1 8 108 EUR
Marián Juhás MRJ 6 4 786 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 243 EUR
Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt 1 1 208 EUR
WoodX, s.r.o. 2 13 058 EUR
INVISTA Craft s.r.o. 1 0 EUR
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP 1 1 038 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 4 300 EUR
TriCare s. r. o. 1 2 075 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 167 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 137 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 44 163 EUR
VAŽO NÁBYTOK, s.r.o. 1 3 958 EUR
SPACEPLAN Factory s.r.o. 1 56 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zemianska kúria - interiérové vybavenie a športové zariadenie X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. 279 924 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dom smútku v Trebišove - interiér Mesto Trebišov 28 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Russayova vila - obstaranie interiéru Mesto Sobrance 45 463 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie depozitárov MMB Múzeum mesta Bratislavy 30 561 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok MŠ Alfa Mesto Senec 50 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Domu dôchodcov a sociálnych služieb. Mesto Nové Mesto nad Váhom 80 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie Vzdelávacieho centra Múzeum Slovenského národného povstania 81 370 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER- dodávka a inštalácia interiérového zariadenia PRIBINA - W, spol. s r.o. 65 032 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové prvky a zariadenie k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 173 643 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 61 534 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie ARCUS – Skladná, Košice Košický samosprávny kraj 202 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tovaru pre projekt Stredná umelecká škola 96 847 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia Hotel Tenis TENIS CENTRUM, s.r.o. 222 706 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové zariadenie hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 236 160 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 722 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia interiéru a koncertného klavírneho krídla Obec Mojmírovce 235 577 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 232 EUR 2015 Tovary Nie 8
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 060 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
PIZZA DOMČEK - zariadenie a vybavenie Roland Kiš - "BONO" 76 770 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 626 EUR 2014 Tovary Áno 3
Interiérové vybavenie študentského domova a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700 728 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 805 200 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 118 777 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 692 918 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 911 EUR 2015 Tovary Nie 5
Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 747 500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 308 809 EUR 2015 Tovary Áno 5
Dodanie interiéru v rámci projektu:"Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice" Štátne divadlo Košice 303 867 EUR 2015 Tovary Nie 3
Podnikateľský inkubátor - Vnútorné vybavenie INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 200 500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 363 161 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 458 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 255 810 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 306 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 711 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 463 731 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dovybavenie SOJKA s.r.o. 120 690 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka nábytku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 254 999 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 132 146 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Scénická dekorácia TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 208 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský nábytok pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 5 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Dunajská Streda 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívne policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytková zostava-ambulancie Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 25 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policová skrinka s dvierkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-konferenčný stolík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl Vigo Základná škola, Seňa 507 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-kreslá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske otočné kreslo na dlhodobé sedenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 214 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) 200x50x25 cm drevené Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Milano II UNIVERZITA J. SELYEHO 223 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa ProOffice 80 x 45 x178 UNIVERZITA J. SELYEHO 351 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Q-049 UNIVERZITA J. SELYEHO 201 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nákup kancelárskeho nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 2 453 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie – skrinky na triedenie pošty, rokovacie stoly a stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 21 203 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čalúneného nábytku do kancelárskych priestorov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čalúneného nábytku do kancelárskych priestorov. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska regálová skriňa Katolícka univerzita v Ružomberku 141 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 605 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) drevený Obec Jaslovské Bohunice 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytok- ambulancie II Národný onkologický ústav 3 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písací stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 898 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 9 489 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skriňa trezorová Gréckokatolícka charita Prešov 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová 6-dverová Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKY NÁBYTOK - zostava Mesto Malacky 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 2 542 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Najvyšší súd Slovenskej republiky 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre IPC Trnavský samosprávny kraj 3 883 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatnínová štvordverová,kovová skrinka na verejnu plaváreň. Správa telovýchovných zariadeni 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok vyrobený z materiálu a postupmi šetrnými k životnému prostrediu Zoologická záhrada 11 581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Prezident alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 118 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava I. Národný onkologický ústav 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fs2380 - ventilovaná dvojdverová presklená Národný onkologický ústav 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinky do laboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 2 215 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 7 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá, podložky pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie interiéru, doplnenie častí k realizovanému zariadeniu Národný onkologický ústav 3 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
drevený kancelársky nábytok VITALITA n.o. 12 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedací vak + sedáky Základná škola Michalovce Okružná 17 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 836 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky Horská záchranná služba 23 385 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička s podložkou na písanie Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre centrum voľného času_140 Mesto Komárno 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 92 172 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do reštauračných a hotelových priestorov Centrum účelových zariadení 21 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Športové gymnázium 9 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok - pracovná drevená stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 157 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl biliardový SAVANA, EATING LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 884 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Kuzmice 6 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre materskú školu_169 Mesto Komárno 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Zoologická záhrada 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s kruhovou podnožou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, stoličky a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 434 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 298 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národný onkologický ústav 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s priedušným operadlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských spotrebičov Nitriansky samosprávny kraj 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a skladové vybavenie Národný onkologický ústav 1 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická 6 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 872 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 14 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Národný onkologický ústav 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Interiérové vybavenie Košický samosprávny kraj 2 594 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konferenčná stolička - chrómová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá, konferenčný stolík, jedálenské stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 074 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa otvorená - čerešňa Krajská prokuratúra v Prešove 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 963 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 656 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 644 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pásy a lišty na stenu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Verejné obstarávanie – Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá. Hlavné mesto SR Bratislava 16 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a koženkové kreslá Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 747 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s opierkou hlavy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a ostatný nábytok - výroba na mieru LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 14 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky rokovacie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine D 3 80 02 a ergonomické stoličky Calypso XL Technická univerzita v Košiciach 1 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 496 EUR 2017 Tovary Nie 1
lavičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče bielej techniky pre MŠ_119 Mesto Komárno 1 248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové vozíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 389 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a laboratórny nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 647 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Zoologická záhrada 856 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 645 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 307 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 527 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 044 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 963 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protišmyková bazénová rohož a držiak na mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 911 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8 459 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Správa ciest Košického samosprávneho kraja 16 528 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsiarsky klát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 293 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 796 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 255 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie tried MŠ_2018 Mesto Košice 40 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 669 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 11 191 EUR 2018 Tovary Áno 1
interiérové vybavenie Mesto Kráľovský Chlmec 9 470 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kuchynská linka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 475 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s podrúčkami - GAE Národný onkologický ústav 1 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový nábytok a vozíky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 799 555 EUR 2018 Tovary Nie 2
kancelársky nábytok Športové centrum polície 30 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 164 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 131 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 229 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reprezentatívnych priestorov – typové prvky Úrad vlády Slovenskej republiky 76 092 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Office Pro Calypso XL SP4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 2 714 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok - stoličky kancelárske Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 7 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazy vnútorných orgánov človeka Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 025 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 3 563 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kreslá a stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 3 720 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 29 773 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie - šatňové skrine, lavice do šatní a stojanové vešiaky Hlavné mesto SR Bratislava 3 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 8 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - dispečerské a kancelárske kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 10 144 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Stoly a skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 646 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - barové stoličky a pohovka Hlavné mesto SR Bratislava 972 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové prvky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 070 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 230 897 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nábytkové a interiérové vybavenie Škola istoty a nádeje 748 515 EUR 2020 Tovary Áno 4
PC stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 232 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky - stohovateľné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stoličká Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 107 EUR 2019 Tovary Nie 1
Regtale Národný onkologický ústav 4 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynská linka pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 408 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok EVS Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 29 858 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok - stoly pracovné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky konferenčné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný kancelársky stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1 945 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - pult s regálom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 050 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 943 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrotepelné prístroje Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 535 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 647 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 847 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - sedacia súprava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 564 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie zdravotníckych priestorov 1 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 37 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klubové kreslo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, zariadenie interiéru Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 245 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Bratislavský samosprávny kraj 68 784 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 1 491 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 405 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 10 361 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základná škola -zariadenie dielní Obec Polomka 56 185 EUR 2019 Tovary Áno 1
Šatňová skrinka s lavičkou IUVENTA 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky - stohovateľné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 426 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 967 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - rohová sedačka Hlavné mesto SR Bratislava 1 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sedacia súprava, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 362 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 424 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 345 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a doplnky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 848 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kôš na triedený odpad Národný onkologický ústav 1 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 939 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky do materskej školy Mesto Komárno 892 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky do materskej školy Mesto Komárno 892 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 605 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 280 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a doplnky Štatistický úrad Slovenskej republiky 790 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skrine - kartotéky Národný onkologický ústav 4 980 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku v jazykovej učebni a v knižnici_5 Mesto Michalovce 10 695 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_1 Mesto Michalovce 4 783 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_6 Mesto Michalovce 2 157 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok - EKS stoličky do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 790 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS skrinka kúpeľňová so zrkadlom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoly do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 160 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 670 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polohovacie postele, matrace Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 960 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytková zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 880 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×