Obstarávanie

Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 460 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 380 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 25 % Hodinová sadzba za osobu podieľajúcu sa na plnení Rámcovej dohody v pozícii Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
  • 20 % Hodinová sadzba za osobu podieľajúcu sa na plnení Rámcovej dohody v pozícii Právny expert na oblasť práva životného prostredia
  • 20 % Hodinová sadzba za osobu podieľajúcu sa na plnení Rámcovej dohody v pozícii Kľúčový expert na hydrogeologický prieskum
  • 20 % Hodinová sadzba za osobu podieľajúcu sa na plnení Rámcovej dohody v pozícii Kľúčový expert na geologický prieskum životného prostredia
  • 15 % Hodinová sadzba za osobu podieľajúcu sa na plnení Rámcovej dohody v pozícii Geodet

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je spracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie súvisiacich geodetických a právnych služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MM REVITAL s.r.o. 4 2 460 000,00 0% EUR 21. Marec 2016 72625
CENVIS s.r.o. 4 2 460 000,00 0% EUR 21. Marec 2016 72626
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 4 2 460 000,00 0% EUR 21. Marec 2016 72627

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2016-2017 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974363/content/694671/download","filename":"súhrnné čerpanie po 3.kole.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2016/24-1 4. Júl 2016 4. Júl 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - 3.kolo 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908254/content/738012/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644739/content/394665/download","filename":"01_SAZP_zapisnica_vyhodnotenie_OSTATNE_20150929.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644739/content/394666/download","filename":"01_SAZP_Plan_prac_zapisnica_vyhodnotenie_KRITERIA_20160104.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2016/24-2 7. November 2016 7. November 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - 2. kolo 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762175/content/489108/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Akceptačný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela - 1. kolo 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762164/content/488993/download","filename":"akceptačny protokol-1kolo - kópia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - 3.kolo 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897875/content/690958/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka skupiny dodávateľov v zložení MM REVITAL s.r.o. a GEOtest, a.s. 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644659/content/394167/download","filename":"GM_group.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. SAŽP SERP/2017/223 - Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892150/content/642055/download","filename":"dodatok 1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116505/content/55563/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_20160211.pdf"}]
Zmluva ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2016/24-1 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684053/content/485309/download","filename":"Čiastková zmluva - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2017/223 27. September 2017 27. September 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Akceptačný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela - 3. kolo 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908273/content/738050/download","filename":"akceptačný protokol.pdf"}]
Zmluva ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2017/223 27. September 2017 27. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879632/content/589823/download","filename":"čiastkova zmluva - 3.kolo - plány prác.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Akceptačný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela - 2. kolo 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762170/content/489052/download","filename":"akceptačný protokol - kópia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644736/content/394614/download","filename":"SAZP_PP_zapisnica_otvaranie_ponuk_OSTATNE_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644736/content/394615/download","filename":"01_SAZP_zapisnica_z_otvaranie_ponuk_KRITERIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644740/content/394669/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka skupiny dodávateľov v zložení DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. a DEKONTA, a.s. 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644682/content/394244/download","filename":"DEKONTA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka skupiny dodávateľov v zložení CENVIS s.r.o. a HES - COMGEO spol. s r.o. 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644669/content/394196/download","filename":"CENVIS.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642638/content/724762/download","filename":"Rámcova_dohoda.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie častí ponúk "Kritériá" 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116502/content/55459/download","filename":"otvaranie_KRITERIA_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - 1. kolo 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762172/content/489059/download","filename":"faktúra-1kolo.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov zoznam subdodávateľov_2 kolo 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805690/content/612789/download","filename":"zoznam subdodávateľov_2 kolo.pdf"}]
Zmluva ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. SAŽP SERP/2016/24-2 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736051/content/467609/download","filename":"Čiastková zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736051/content/467610/download","filename":"Príloha č. 1 zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736051/content/467611/download","filename":"Príloha č. 2 zmluvy.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov zoznam subdododávateľov_1 kolo 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805686/content/612781/download","filename":"zoznam subdododávateľov_1 kolo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie častí ponúk "Ostatné" 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116499/content/55343/download","filename":"01_informacia_otvaranie_OSTATNE_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116496/content/55271/download","filename":"SAZP_Plan_prac_VYSV_SP_20150806.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644738/content/394661/download","filename":"01_SAZP_zapisnica_vyhodnotenie_splnenia_PU_20150929.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/116493/content/55174/download","filename":"SAZP_Plan_prac_sutazne_podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. SAŽP SERP/2017/223 - Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 23. Október 2017 23. Október 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×